Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
MAS Český les, z. s.
Dodávka interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 8 ks interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou pro vnější umístění v rámci projektu „KLIKNI A VYKROČ“. Dále je předmětem plnění jejich instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikační vybavení, grafická úprava, napojení na datový informační zdroj, oživení a nastavení dle technické specifikace. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo pro MAS Český les, z. s. (příloha č.1 Zadávací dokumentace), Smlouva o dílo pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.2 Zadávací dokumentace), technická specifikace pro MAS Český les, z. s. (příloha č.3 Zadávací dokumentace) a technická specifikace pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.4 Zadávací dokumentace). Projekt „Klikni a vykroč“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Monitory pro barevné korekce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka monitorů včetně uvedení do provozu a kalibrace v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadované dodávky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
AV technika 01-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je: Pro část 1: Videoprojektory a příslušenství Pro část 2: Záznamové zařízení Pro část 3: Dodávka a instalace ozvučení učeben Pro část 4: Příslušenství 1 Pro část 5: Příslušenství 2 specifikovaných v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka TV a set-top boxů   
Stručný popis: Dodávka TV a set-top boxů v rozsahu dle příloh kupní smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Digitální gramotnost vybavení učebny v DNS – 2019/0199   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání ICT vybavení (více viz Příloha č. 1 – podrobná specifikace) pro projekt OP VVV „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká zemědělská univerzita v Praze
AV technika do pavilonu tropického zemědělství   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Obec Psáry
Multimediální učebna pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro školní rozhlas a Multimediální sál/laboratoř/studio. Součástí dodávky je instalace a konfigurace. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže, z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech Apple iOS. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická zpráva a v příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011395, název projektu: Digitální high-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092   
Stručný popis: Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Výměna monitorů v přenosovém voze HD3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7ks 32" LCD monitorů pro přenosový vůz HD3 a instalace 6 z nich do monitorové stěny vozu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Moravskoslezský kraj
Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalaci audiovizuální techniky, výpočetní techniky a jejich periferních zařízení včetně projekčního plátna a dalšího vybavení v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“. Blíže viz ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Město Kolín
Dodávka 3D objektového zvukového systému velkého sálu Kina 99 v Kolíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3D objektového zvukového systému velkého sálu Kina 99 v Kolíně (dále také „zboží“). Podrobněji je zboží definováno v příloze č. 1 těchto podrobných podmínek ZD. Zadavatel dále uvádí, že kompletní 3D objektový zvukový systému musí být kompatibilní s projektorem Sony SRX-R320.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Vojenská lázeňská a rekreační zařízení
Televizory s příslušenstvím pro zařízení VLRZ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka televizorů (včetně dálkových ovladačů), držáků televizorů kompatibilních s příslušnými typy televizorů a set-top-boxů na zařízení VLRZ.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Palackého v Olomouci
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v příloze č. 5 Zadávací dokumentace slouží současně k doplnění nabídkové ceny. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, nový, nerepasovaný, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie