Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 69 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Rekonstrukce audio/video části v přenosovém voze HD2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro obrazovou a zvukovou část technologie přenosového vozu HD2 včetně istalace. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Obec Psáry
Multimediální učebna pro novou budovu ZŠ Amos II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Popis předmětu zakázky: Předmětem zakázky je dodávka vybavení pro školní rozhlas a Multimediální sál/laboratoř/studio. Součástí dodávky je instalace a konfigurace. Zadavatel požaduje Microsoft Windows pro pořizované PC, protože zaměstnanci zadavatele jsou na tyto programy vyškoleni a použití jiného SW by zadavateli působilo mimořádné obtíže, z důvodu elektronické komunikace zaměstnanců a nutnosti jejich proškolení, což by mělo za následek další přídavné náklady. Ze stejného požaduje na tabletech Apple iOS. Bližší informace k předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická zpráva a v příloze č. 4 – Položkový rozpočet, které jsou přílohou výzvy k podání nabídek. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci operačního programu Integrovaný regionální operační program, číslo projektu CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011395, název projektu: Digitální high-tech audiovizuální laboratoř ZŠ Psáry.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Panely hlasitého dorozumívání   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka panelů hlasitého dorozumívání. S vybraným dodavatelem bude uzavřena rámcová dohoda na 48 měsíců v souladu s § 131 a násl. ZZVZ. Bližší specifikace bude uvedena v zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Dorozumievacie zariadenia typu intercom
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka a montáž audiovizuální techniky pro CPTO, U21-KI, UJEP – 2019/0092   
Stručný popis: Předmětem dodání je soubor audio video zařízení pro potřeby UJEP. Bližší podrobné informace a technická specifikace jsou přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro zdravotnické operační středisko.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Česká basketbalová federace, z.s.
Dodávka video analyzérů pro ČBF   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je dodávka celkem 12 ks sestav video analyzérů typu Instant Replay System (IRS), přičemž sestava je složena z komponentů potřebných pro umístění IRS do sportovní haly a následné plnohodnotné fungování IRS při basketbalových utkáních.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Systém záznamových zařízení ReDAT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření kupní smlouvy na obnovení stávajícího zařízení, upgrade aplikačního rozhraní záznamového zařízení ReDAT na aktuální verzi a doplnění o nové funkcionality.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – opakování II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Část 1: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka: poloprofesionální kamery, poloprofesionálních fotoaparátů, objektivů, videobrašny, fotobrašen, stativů na kameru a fotoaparát, baterií do kamery, set mikroport, mikrofony a příslušenství k mikrofonu, dále paměťové médium pro fotoaparáty a kamery. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 2 ZD. Část 2: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka: reproduktorů, dataprojektoru, nahrávacích zařízení, rekordérů, diktafonů a sluchátek. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 4 ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Dodávka nových náhlavních souprav pro ATCO včetně jejich oprav po dobu 5 let   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kompletní obnova stávajících (Sennheiser HMD 45-6) náhlavních souprav (NS) pro ATCO, jejichž výroba byla ukončena a servis již není podporován výrobcem. Důvodem je zajištění maximální provozuschopnosti a dostupnosti všech prvků radiokomunikačního řetězce stanovišť ACC/FIC/APP/TWR včetně pracovišť SIMU a náhradních NS pro okamžitou výměnu v případě poruchy. Požadovaný počet NS je v celkovém množství 330 identických kusů. Součástí dodávky bude testovací zařízení umožňující jednoznačnou identifikaci poruchy na NS.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Česká televize
Výměna monitorů v přenosovém voze HD3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup 7ks 32" LCD monitorů pro přenosový vůz HD3 a instalace 6 z nich do monitorové stěny vozu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Moravskoslezský kraj
Dodávka audiovizuální techniky v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, montáž a instalaci audiovizuální techniky, výpočetní techniky a jejich periferních zařízení včetně projekčního plátna a dalšího vybavení v rámci projektu „Zámek Nová Horka – muzeum pro veřejnost“. Blíže viz ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Dovybavení TV studia   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka natáčecí techniky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Zdravotnická záchranná služba Jihomoravského kraje, příspěvková organizace
Dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka ručních a vozidlových radiostanic včetně příslušenství pro Zdravotnickou záchrannou službu Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizaci. Zakázka je rozdělena na 2 části, a to na část 1 - ruční radiostanice a část 2 - Vozidlové radiostanice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky AV pro UHK   
Stručný popis: Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky AV pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek za období Q3/2019 uvedených v oddíle V.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie