Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 63 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis integrovaného ovládacího rozhraní pro komunikaci v rádiové síti PEGAS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět veřejné zakázky: zabezpečení plné provozuschopnosti stávajícího integrovaného ovládacího systému pro komunikaci v rádiové síti PEGAS včetně zajištění navazujícího servisu.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Příslušenství pro radiostanice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku příslušenství pro radiostanice.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
AV technika pro JU ČB II (DNS)   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodání AV techniky pro Jihočeskou univerzitu v ČB.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
MAS Český les, z. s.
Dodávka interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 8 ks interaktivních informačních kiosků s dotykovou obrazovkou pro vnější umístění v rámci projektu „KLIKNI A VYKROČ“. Dále je předmětem plnění jejich instalace (doprava, osazení na cílové místo, napojení na elektrické a datové rozvody), aplikační vybavení, grafická úprava, napojení na datový informační zdroj, oživení a nastavení dle technické specifikace. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo pro MAS Český les, z. s. (příloha č.1 Zadávací dokumentace), Smlouva o dílo pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.2 Zadávací dokumentace), technická specifikace pro MAS Český les, z. s. (příloha č.3 Zadávací dokumentace) a technická specifikace pro MAS Zlatá cesta, o.p.s. (příloha č.4 Zadávací dokumentace). Projekt „Klikni a vykroč“ je spolufinancován Evropskou unií z Programu rozvoje venkova
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Monitory pro barevné korekce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka monitorů včetně uvedení do provozu a kalibrace v rozsahu stanoveném technickou specifikací požadované dodávky
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky AV pro UHK   
Stručný popis: Jedná se o pravidelné čtvrtletní oznámení o zadání zakázek dle § 142 písm. b) Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky AV pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je součtem zadaných veřejných zakázek za období Q4/2019 uvedených v oddíle V.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Česká televize
Dodávka kamerového vozíku II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kamerového vozíku s příslušenstvím určeného pro většinu kamer používaných v České televizi.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
AV technika 01-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je: Pro část 1: Videoprojektory a příslušenství Pro část 2: Záznamové zařízení Pro část 3: Dodávka a instalace ozvučení učeben Pro část 4: Příslušenství 1 Pro část 5: Příslušenství 2 specifikovaných v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Hradec Králové
DNS na dodávky AV pro UHK   
Stručný popis: Jedná se o pravidelné oznámení o zadání zakázek dle § 142 Zákona č. 134/2016 Sb. v zavedeném dynamickém nákupním systému "DNS na dodávky AV pro UHK". Hodnota uvedená v bodě II.1.7) je hodnota zakázky uvedenené v oddíle V.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Dodávka TV a set-top boxů   
Stručný popis: Dodávka TV a set-top boxů v rozsahu dle příloh kupní smlouvy.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Hlavní město Praha
Dodávka kancelářské techniky, její instalace a servis pro MHMP a MPHMP   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové smlouvy na základě které se vybraný uchazeč zaváže zadavateli po dobu trvání rámcové smlouvy dodávat dle požadavků a potřeb zadavatele a podmínek stanovených v rámcové smlouvě kancelářskou techniku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Digitální gramotnost vybavení učebny v DNS – 2019/0199   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání ICT vybavení (více viz Příloha č. 1 – podrobná specifikace) pro projekt OP VVV „Podpora rozvoje digitální gramotnosti“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005366.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Radiostanice Mototrbo   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmět plnění veřejné zakázky: nákup 150 kusů digitálních radiostanic Motorola Mototrbo DM2600 VHF pro komunikaci v pásmu 160 MHz, které jsou používány složkami IZS. Zadavatel musí zajistit bezproblémovou komunikaci s ostatními složkami IZS pro případ mimořádných událostí a hromadných neštěstí při poskytování přednemocniční neodkladné péče.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Česká zemědělská univerzita v Praze
AV technika do pavilonu tropického zemědělství   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka AV techniky do nového výukového pavilonu tropického zemědělství včetně její montáže a zprovoznění.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
UK-FF – Velké posluchárny – ICT (HW) – opakování II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části. Účastníci zadávacího řízení (dále jen „účastník“ nebo „účastníci“) mohou podat nabídku na jednu i více částí. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí zadávací dokumentace. Část 1: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 1 je dodávka: poloprofesionální kamery, poloprofesionálních fotoaparátů, objektivů, videobrašny, fotobrašen, stativů na kameru a fotoaparát, baterií do kamery, set mikroport, mikrofony a příslušenství k mikrofonu, dále paměťové médium pro fotoaparáty a kamery. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 2 ZD. Část 2: Předmětem plnění veřejné zakázky pro část 2 je dodávka: reproduktorů, dataprojektoru, nahrávacích zařízení, rekordérů, diktafonů a sluchátek. Popis předmětu plnění veřejné zakázky tvoří přílohu č. 4 ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie