Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 63 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro zdravotnické operační středisko.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Zdravotnická záchranná služba Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace
Digitalizace rádiové sítě ZZS MSK   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace digitalizace stávající analogové rádiové sítě zadavatele. Hlavním účelem je ochrana osobních údajů přenášených při komunikaci mezi dispečinkem zadavatele a jednotlivými výjezdovými posádkami. Plánováno je pokrytí všech lokalit Moravskoslezského kraje včetně těžce dostupných horských lokalit Beskyd a Jeseníků. Jedná se o přechod na standard „Digital Mobile Radio“ stávající radiosítě (pracující ve frekvenčním pásmu VHF) specifikovaného Evropským telekomunikačním standardizačním institutem. Součástí zakázky bude zakomponování již existujících prvků stávající radiosítě zadavatele (radiostanice a převaděče) a jejich celková integrace do řídícího systému dispečinku zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Mikrofonní pole a mikrofon   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup mikrofonu a mikrofonního pole pro Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje za účelem zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...
Univerzita Palackého v Olomouci
OP VVV Sinofonní příhraničí – audiovizuální technika   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka audiovizuální techniky dle podrobné specifikace uvedené v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také doprava a dodání návodu k použití v českém jazyce a záručních listů. Předmět veřejné zakázky je blíže specifikován v příloze č. 5 Zadávací dokumentace. Tabulka uvedená v příloze č. 5 Zadávací dokumentace slouží současně k doplnění nabídkové ceny. Předmět veřejné zakázky musí být plně funkční, nový, nerepasovaný, bez dalších dodatečných nákladů ze strany Zadavatele.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Česká televize
Monitory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup monitorů s full HD nativním rozlišením dle požadavků žadatelských útvarů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Oční kamera s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka oční kamery s příslušenstvím, tedy souboru hardware a software pro realizaci experimentů v oblasti neuromarketingu prostřednictvím oční kamery pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Inovace studia Blackbox   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kompletní technologie související s inovací studia Blackbox, které se nachází v objektu Astorka, Novobranská 691/3, Brno.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s.
Vysokorychlostní kamera_2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vysokorychlostní kamera
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra
Nákup televizorů s příslušenstvím pro rekreační zařízení a lázeňské domy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění nákupu 350 ks televizorů s příslušenstvím, dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy. Součástí předmětu plnění jsou práce spojené s uchycením držáků televizorů na stěnu, instalace televizorů do televizní a elektrické sítě a odvoz starých televizorů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Ústav přístrojové techniky AV ČR, v.v.i.
DMS-VZ-19-05: Velmi rychlá kamera pro pozorování zachycených nanočástic   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup velmi rychlé kamery pro pozorování zachycených nanočástic. Rychlá kamera bude využita k analýze velmi rychlých dějů při studiu dynamiky souboru mikročástic a nanočástic vázaných v optickém poli.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Technická univerzita v Liberci
115_KV__PRIM_ Interaktivní dataprojektor   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodání interaktivních dataprojektorů.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Prístroje na záznam a reprodukciu zvuku a obrazu
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Dodávka dataprojektorů pro MOPR v DNS – 2019/0131   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je dodání, dataprojektorů pro Pedagogickou fakultu UJEP a dodání LED projektoru vč. instalace do učebny Fakulty sociálně ekonomické UJEP pro projekt OP VVV „Univerzita 21. století – Moderní prostředí pro kvalitní vzdělávání“, reg. číslo CZ.02.2.67/0.0/0.0/17_044/0008555.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
Generální ředitelství cel
Nákup přenosných a vozidlových radiostanic standardu P25 – doplnění stávajícího systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je - dodání 360 ks speciálních přenosných radiostanic standardu P 25, - dodání 260 ks speciálních vozidlových radiostanic standardu P 25 a - zajištění záruční technické podpory všech dodaných radiostanic.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Mikrofóny a reproduktory
Divadlo loutek Ostrava, příspěvková organizace
Dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologii pro hlavní sál Divadla loutek Ostrava   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o dílo (Příloha č. 8 této ZD), kdy dílem podle této smlouvy se rozumí dodání a instalace AV komponent pro digitalizaci zvukového provozu a videotechnologii pro hlavní sál Divadla loutek Ostrava. Veškeré práce a potřebné úpravy jsou obsaženy ve zpracované projektové dokumentaci, která je Přílohou č. 6 této ZD.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Časti zvukových zariadení a videozariadení
Česká televize
Monitory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka monitorů pro pracoviště Obrazové techniky a pro korekce v přenosovém voze
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Televízne a rozhlasové prijímače a prístroje na...  >  Televízne a audiovizuálne zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie