Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Komora pro měření koncentrace uvolňovaných plynů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatické komory pro měření uvolňovaných plynů. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
MoVI-FAI – Univerzální trhací stroj do 50 kN   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka univerzálního trhacího stroje do 50kN pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rámci projektu OP VVV „Modernizace výukové infrastruktury FAI (MoVI-FAI)“, registrační číslo: CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002325, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Zařízení pro stanovení propustnosti plochých materiálů pro vodní páru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zařízení pro stanovení propustnosti plochých materiálů pro vodní páru.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
INMODOS_Přístroj pro testování integrity obalů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístroje pro testování integrity obalů.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Česká republika - Probační a mediační služba
DODÁVKA TESTŮ NA PŘÍTOMNOST OMAMNÝCH A PSYCHOTROPNÍCH LÁTEK V TĚLE ZE SLIN – KVALITATIVNÍ STANOVENÍ (POZITIVNÍ / NEGATIVNÍ)   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je dodání celkem 27.000 ks slinných testů pro Probační a mediační službu na detekci omamných a psychotropních látek (OPL), kdy doručení celkové zásilky všech testů bude pravděpodobně probíhat ve třech dodávkách. Předpoklad doručení první dodávky je červenec 2019 a dále zadavatel nezávazně předpokládá další dodávky vždy jednou ročně, a to v avizovaném termínu, který bude domluven alespoň 2 měsíce předem. První dodávka je předpokládána v počtu 12.200 ks testů a je předběžně definovaná v příloze č. 1 ZD - Seznam středisek s počty testů. Zadavatel požaduje dva typy testů: - pětisložkový slinný test detekující tyto látky: MET, THC, AMP, COC, OPI (metamfetamin, marihuana, amfetamin, kokain a opiáty) a - třísložkový slinný test detekující tyto látky: MET, THC, AMP. Celkový počet slinných testů je rozdělen na 5.400 ks pětisložkových testů a 21.600 ks třísložkových testů. Součástí dodávky je též jednorázové proškolení zaměstnanců PMS pro používání testů, přičemž d
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Komora pro měření koncentrace uvolňovaných plynů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka klimatické komory pro měření uvolňovaných plynů. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Česká republika – Česká inspekce životního prostředí
ŘDT - dynamický olfaktometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka 1 ks dynamického olfaktometru včetně příslušenství dle technické specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávacích podmínek.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Pořízení válcové výkonové zkušebny automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka válcové výkonové zkušebny automobilů a definovaného příslušenství, které se skládá zejména z čidel a snímačů a příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou, instalace zařízení, nastavení a dodání veškerého nutného software.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Ministerstvo obrany
Mobilní kombinovaný ruční spektrometr pro identifikace látek   
Stručný popis: Předmětem je dodávka 4 ks mobilních ručních spektrometrů, které v jednom přístroji kombinují Ramanův spektrometr a infračervený FT-IR spektrometr pro pyrotechnické služby vojenské policie.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
COMTES FHT a.s.
Dodávka přístroje pro měření délky trhlin v tělesech potenciálovou metodou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je přístroj pro měření délky trhlin na CT vzorcích za vysokých teplot softwarově kompatibilní se zkušebním strojem RUMUL.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
COMTES FHT a.s.
Dodávka zařízení pro přesné měření rozměrů ve 3D   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rozšíření stávajícího 3D měření. Systém by měl umožnit tvorbu 3D geometrie tělesa s možností zahrnutí do celkového systému optimalizace tvaru (FEM výpočet) s následným určením deformace. Vzhledem k tomu, že máme zakoupeny produkty systému ARAMIS (jmenovitě ARAMIS, SW GOM Correlate Professional a systém ARGUS), požadujeme, aby dodávaný systém byl s těmito produkty kompatibilní. Podmínkou je i kompatibilita s výpočtovým systémem ABAQUS a 3DExperience pro umožnění přenosu geometrie a porovnání vypočtených hodnot.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
COMTES FHT a.s.
Výběrové řízení na dodávku zařízení pro měření creepu   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka zařízení pro měření creepu, jehož technické parametry jsou uvedeny v příloze č. 2 zadávací dokumentace „Technická specifikace“. Součástí dodávky je také instalace, zaškolení a uvedení strojů do provozu.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
ČVUT v Praze, Fakulta stavební
FSV - Univerzální hydraulický tester pro provádění dynamických měření/ FCE – Universal hydraulic testing machine for dynamic tests   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka Univerzálního hydraulického testeru pro provádění dynamických měření, včetně klimatické komory.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
KIEFEL Automotive s.r.o.
Motorizovaný souřadnicový měřící stroj s horizontální konstrukcí včetně obslužného software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka motorizovaného souřadnicového měřícího stroje s horizontální konstrukcí včetně příslušenství, obslužného softwaru, instalace stroje i softwaru, zprovoznění, akreditované kalibrace, zaškolení obsluhy, technické podpory, balení a dopravy do sídla zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
Válcová výkonová zkušebna automobilů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka válcové výkonové zkušebny automobilů a definovaného příslušenství, které se skládá zejména z čidel a snímačů a příslušenství. Předmětem veřejné zakázky je dále seznámení zaměstnanců Objednatele s obsluhou a údržbou, instalace zařízení, nastavení a dodání veškerého nutného software.
Laboratórne, optické a presné prístroje a...  >  Kontrolné a testovacie prístroje  >  Testovacie a meracie stroje a prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie