Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 11: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání knih pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Všeobecná zdravotní pojišťovna
Dodávka formulářů pro VZP ČR   
Stručný popis: Tiskové dodávky formulářů zahrnující výrobu formulářů dle předloh včetně grafické úpravy; úpravu textu v předlohách dle požadavku zadavatele; balení a distribuci tiskovin na určená pracoviště VZP ČR; správu předloh; bezplatnou výrobu elektronické verze jednotlivých formulářů včetně jejího dodání do sídla zadavatele; bezplatnou výrobu vzorků formulářů (do 10 ks a pouze na vyžádání).
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka reklamních předmětů pro potřeby VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů určených pro veškeré marketingové aktivity VZP ČR ve všech krajích ČR v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena do 2 částí, a to následujícím způsobem: 1. část: Drobné reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace) 2. část: Speciální reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Výroba a dodání pigmentu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pigmentu.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Atrament  >  Tlačiarenské farby, atramenty
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky bezpečnostních prvků pro Víza EU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávek opticky variabilního bezpečnostního prvku KINEGRAM, pro výrobu Víz EU dle jednotného vzoru stanoveném v nařízení Rady (ES) č. 380/2008 ze dne 18.4.2008.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Česká republika - Český statistický úřad
Polygrafické služby pro ČSÚ   
Stručný popis: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je zajištění poskytování polygrafických služeb – zhotovení tiskovin, včetně dokončujícího knihařského zpracování (dále jen „polygrafické služby“) podle požadavků specifikovaných zadavatelem. Dílčí veřejné zakázky se zadávají prostřednictvím dílčích smluv účastníkům rámcové dohody (§ 135, odst. 1 e) ZZVZ).
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka reklamních předmětů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného časového harmonogramu. Při rozvozu bude splněno případné vynesení nebo uložení materiálů až před sklad nebo do skladu zadavatele (bez ohledu na počet dveří či pater), a to bez nutnosti pomoci zaměstnanců zadavatele, balení bude provedeno dle požadavku zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
TISKOPISY- PRŮBĚŽNÉ DODÁVKY   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky Tiskopisů v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací po dobu 4 let od účinnosti smlouvy.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...  >  Formuláre
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 9: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání knih pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Český metrologický institut
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) vizitky, kalibrační listy, sešity A
Tlačené výrobky a príbuzné produkty
Hlavní město Praha
Dodávky tiskopisů, tiskařské a grafické práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka tiskopisů, tiskařské a grafické práce (hlavičkové papíry, obálky s tiskem, vizitky, formuláře, stvrzenky správních poplatků, papíry s ochrannými prvky, záštitové papíry, pozvánky apod.)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Papierové alebo lepenkové registre, účtovné...  >  Formuláre
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Propagační předměty a tiskoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku propagačních předmětu a tiskovin dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část veřejné zakázky: Reklamní předměty 2. část veřejné zakázky: Propagační tiskoviny. Účastníci mohou svou nabídku podat do kterékoliv části nebo do obou části veřejné zakázky. Bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 4 ZD - technická specifikace.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 8: FF UK - nákup knih pro projekt KREAS   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména dodání knih pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Tlačené knihy, brožúry a letáky  >  Tlačené knihy
Hlavní město Praha
Propagační předměty v rámci publicity Operačního programu Praha – pól růstu ČR – 7. část zakázky s názvem „Publicita Operačního programu Praha – pól růstu ČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů souvisejících s publicitou Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie