Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 77 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 01-2020   
Stručný popis: ředmětem této veřejné zakázky je tisk Sborníku na 5. Výroční konferenci biomedicínského centra, lékařské fakulty UK v Plzni za podmínek uvedených ve Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tiskařské služby 02-2020   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk sborníku na konferenci Imunoanalytické dny (IAD) za podmínek uvedených ve Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Grafické a designové služby v oblasti Corporate Identity   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování grafických a designových služeb, související s dodávkou grafických a designových služeb v oblasti Corporate Identity. Jedná se o zajištění, podporu, produkci a realizaci grafických a designových činností v rámci firemní image VZP ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Statutární město Karlovy Vary
Redakční a grafické zpracování, tisk a distribuce měsíčníku Karlovarské radniční listy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby spočívající v pořízení a redakčním zpracování textů, grafiky a fotografií pro vydání měsíčníku Karlovarské radniční listy (dále jen „měsíčník“), v tiskové přípravě, tisku a distribuci měsíčníku do poštovních schránek všech domácností na území Statutárního města Karlovy Vary a zpracování elektronické verze každého vydání měsíčníku včetně možnosti fulltextového vyhledávání pro použití na síti Internet.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku “Praha 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku v nákladu 75 000 ks na 1 distribuci. Zadavatel požaduje provedení distribuce 1 nákladu následovně: 69 000 ks do všech poštovních schránek obyvatel MČ PRAHA 10 a 6 000 ks do sídla zadavatele dle jeho dispozice. Celkový náklad je 75.000 výtisků měsíčně. Distribuce bude probíhat 11 měsíců v kalendářním roce. Technická specifikace měsíčníku: Formát: 210 x 297 mm Papír: LWC cca 60 g, lesk Vazba: V1 šitá Počet stran: 24, 32 Náklad: 75 000 ks
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Městská část Praha 10
Distribuce měsíčníku „PRAHA 10“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení distribuce tisku dodáním radničního měsíčníku v nákladu 75 000 ks na 1 distribuci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká školní inspekce
Tisk rozšířené národní zprávy TALIS 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky je tisk rozšířené Národní zprávy TALIS 2018.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodávka tištěných materiálů v DNS – 2020/0012   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodávka tištěných materiálů pro účely mezinárodní spolupráce univerzity.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání publikace pro FSI v DNS – 2020/0008   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání publikace pro Fakultu strojního inženýrství UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Městská část Praha 7
Zajištění tisku měsíčníku MČ Praha 7 Hobulet   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování služeb tisku jednotlivých čísel pravidelného měsíčníku Městské části Praha 7 časopisu „Hobulet“. Tisk proběhne na základě podkladů dodaných zadavatelem. Součástí plnění je zpracování dodaných podkladů do tiskových dat a další nezbytné zpracování pro dokončení tisku časopisu. Součástí plnění je také doručení vytištěného časopisu do místa plnění (distribuční místo a budova Úřadu MČ Praha 7).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP v DNS – 2020/0005   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému je tisk a dodání 4 čísel časopisu UJEP.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Národní muzeum
Tiskové služby pro Národní muzeum   
Stručný popis: Předmětem tohoto zadávacího řízení je výběr dodavatele, který bude zadavateli poskytovat služby spočívající v pronájmu tiskáren, realizaci tiskových služeb, dodávkách spotřebního materiálu (včetně tiskového media – kancelářského papíru) a servisním zajištění těchto služeb. Bližší specifikace poptávaných tiskáren je uvedena v příloze č. 8 zadávací dokumentace a bližší specifikace služeb je uvedena v přílohách č. 3 a č. 7 zadávací dokumentace a v závazném návrhu rámcové smlouvy (příloha č. 2 zadávací dokumentace).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta
Výzva č. 37: Envy, corruption and ´hard racism´- korektura   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zejména anglická korektura textu a to včetně korektury poznámek pod čarou, popisků ilustrací, citáty atd. pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká školní inspekce
Tisk Národní zprávy PISA 2018 a rozšířených uvolněných úloh   
Stručný popis: Předmětem zadávané části této veřejné zakázky je tisk publikace Národní zpráva PISA 2018, tisk publikace úloh z přírodovědné gramotnosti pro ZŠ a VG (PISA) a tisk publikace úloh z matematiky a přírodovědy pro 1. stupeň ZŠ (TIMSS).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Zajištění grafických a tiskových služeb   
Stručný popis: Zpracování grafických návrhů tiskovin, sazba, předtisková příprava, tisk, balení a distribuce na předem stanovená místa. Jedná se o zpracování různých typů tiskovin, např. letáky, DL letáky, pexesa, bloky, desky, publikace s vazbou V1, V2 nebo V8, ve standardních formátech (např. A4, A5, A6) i v nestandardních (např. 210 x 210 mm, 100 x 185 mm, CD‐ROM aj.).
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie