Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 76 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zajištění tisku pro volby, které se budou konat od roku 2020 do roku 2024   
Stručný popis: Předmětem plnění je smluvní zabezpečení dodavatele, který po dobu pěti let zajistí tisk, kompletaci a distribuci veškerých potřebných metodických materiálů, volebních tiskopisů, obálek a hlasovacích lístků pro přípravu, průběh a zjišťování výsledků voleb pro volby, které se budou konat od roku 2020 až do roku 2024
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
TIskařské služby 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je tisk skript „Obecná genetika“, tisk brožury modelových otázek k přijímacím zkouškám, tisk kalendáře LFP na rok 2020 a tisk podkladů na přednášku „Náročné komunikace“ za podmínek uvedených v této Výzvě a v Příloze č. 1 (Návrh Smlouvy o poskytování služeb) této výzvy.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká republika - Ministerstvo financí
Grafické zpracování finančních daňových tiskopisů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Grafické zpracování - vytváření nové podoby finančních daňových tiskopisů podle předloh dodaných zadavatelem a zapracovávání změn a úprav (korektury) dle požadavků zadavatele do stávajících finančních daňových tiskopisů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě pro VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka propagačních materiálů v tištěné podobě určených pro veškeré marketingové aktivity pro VZP ČR (publikace, letáky, brožury, plakáty aj.) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na zajištění tiskařských a souvisejících služeb, rozděleno na části   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb v oblasti standardních tiskařských služeb zejména pro účely prezentace Mendelovy univerzity v Brně, součásti plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
ČESKÝ ROZHLAS
Zajištění tiskových a reprografických služeb   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování tiskových služeb a služeb s tím spojených v lokalitách Českého rozhlasu na území ČR.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Dům zahraniční spolupráce
Grafické práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní grafické zpracování informačních a propagačních materiálů všech programů administrovaných zadavatelem v elektronické i tištěné podobě s respektem k vizuální identitě DZS, dále zpracování výstupů z projektů, zpracování inzerce, zpracování výzvy pro vyhlášení soutěží včetně diplomů a certifikátů pro vítěze. Konkrétní grafické služby budou zahrnovat: I. kreativní grafické činnosti – příprava nových grafických návrhů včetně příslušných autorských práv v rozsahu stanoveném rámcovou smlouvou; a. kreativní grafické činnosti – text s obrázky, grafy a tabulkami b. kreativní grafické činnosti – jednoduchý text bez obrázků, grafů a tabulek II. řemeslné grafické činnosti – aktualizace či rozšíření stávajících materiálů v rámci stávajícího grafického zpracování; III. DTP práce. Předmětem zakázky není vlastní tisk zpracovaných výstupů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Dům zahraniční spolupráce
Zhotovení a dodávky tiskařských produktů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění tisku publikací, informačních letáků, brožur, pozvánek, plakátů, samolepek apod., vydávaných programem Erasmus+ a dalšími programy administrovanými DZS.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Fakultní nemocnice Brno
Tiskařské služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „Tiskařské služby“ je uzavření rámcové dohody na zajištění Tiskařských služeb pro výrobu tiskových publikací a polygrafická výroba ostatních polygrafických výrobků pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Koncepční kreativní práce   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je tvorba kreativních prací, příprava a grafické (kreativní) ztvárnění tiskových, elektronických a audiovizuálních podkladů, vč. textového a grafického zpracování, a to v souladu s aktuálními potřebami zadavatele a na základě jeho dílčích objednávek.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Dílčí smlouvy k Rámcové smlouvě o zajištění tiskových a doručovacích služeb ze dne 9. 2. 2016 (2016/OZP/32/0)   
Stručný popis: Tisk, zpracování a odeslání zásilek OZP
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Zajištění a dodávka tiskových, DTP a distribučních služeb pro publicitu ESI fondů v programovém období 2014-2020   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění tiskových služeb spočívající ve výrobě a dodávce tiskovin na základě zadavatelem předaných tiskových dat, ve výrobě a dodávce tiskovin včetně grafické a předtiskové přípravy (DTP), korektorských prací a v distribuci těchto tiskovin.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Uzavření rámcové dohody na tisk knih   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na tisk knih, která bude upravovat rámcové podmínky plnění jednotlivých veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody podle potřeb Zadavatele a platných po dobu trvání rámcové dohody.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Tlačiarenské služby
Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
ZAJIŠTĚNÍ TISKAŘSKÝCH A SOUVISEJÍCÍCH SLUŽEB   
Stručný popis: Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky na služby je uzavření rámcové dohody na zajištění průběžného poskytování tiskařských a souvisejících služeb pro kmenovou činnost NÚV a pro potřeby probíhajících projektů.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby
Česká filharmonie, příspěvková organizace
Nová vizuální identita České filharmonie   
Oznámení soutěže o návrh | Věstník veřejných zakázek var appInsights = window.appInsights || function(config) { function r(config) { t[config] = function() { var i = arguments; t.queue.push(function() { t[config].apply(t, i) }) } } var t = { config: config }, u = document, e = window, o = "script", s = u.createElement(o), i, f; for (s.src = config.url || "//az416426.vo.msecnd.net/scripts/a/ai.0.js", u.getElementsByTagName(o)[0].parentNode.appendChild(s), t.cookie = u.cookie, t.queue = [], i = ["Event", "Exception", "Metric", "PageView", "Trace"]; i.length;)r("track" + i.pop()); return r("setAuthenticatedUserContext"), r("clearAuthenticatedUserContext"), config.disableExceptionTracking || (i = "onerror", r("_" + i), f = e[i], e[i] = function(config, r, u, e, o) { var s = f && f(config, r, u, e, o); return s !== !0 && t["_" + i](config, r, u, e, o), s }), t }({ instrumentationKey: "181d07c6-2f86-4592-bfa0-47d9c8e5d7e3" }); window.appInsights = appInsights; appInsights.trackPageView(); MINISTERSTVOPRO MÍSTNÍROZVOJ ČR VĚSTNÍK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Přihlášení | Registrace Úvodní stránka Vyhledání formulářů Vyhledat profil Nápověda a dokumentace Formuláře dle 137/2006a VZ v oblasti obrany a bezpečnosti Metodická podpora V pracovních dnech: 8:00 - 17:00 Uzivatel@VestnikVerejnychZakazek.cz Tel: +420 267 900 950 Fax: +420 244 026 200 Podání zasílaná prostřednictvím datové schránky zasílejte do datové schránky ID 3rdzwpj, označené v informačním systému datových schránek „VEŘEJNÉ ZAKÁZKY-UVEŘEJŇOVÁNÍ (Ministerstvo pro místní rozvoj)“ Pro správný chod aplikace je nutné povolit JavaScript. Stav: Zveřejněno ve VVZ
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Tlačiarenské a príbuzné služby  >  Služby súvisiace s tlačou
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie