Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 16 z 6 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ostrava
Přezkoumání hospodaření SMO 2019 a 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení dílčího a závěrečného přezkoumání hospodaření statutárního města Ostravy (dále jen SMO), magistrátu města Ostravy a každého z 23 městských obvodů za roky 2019 a 2020 dle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění, a dle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, v platném znění, včetně zpracování písemných zpráv o výsledcích dílčích a závěrečných přezkoumání hospodaření a poskytování průběžných konzultací souvisejících s předmětem zakázky. Dále také přezkoumání a ověření Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy o výsledku přezkoumání Zprávy o výsledku hospodaření (závěrečného účtu) a ověření účetní závěrky SMO za roky 2019 a 2020, včetně zpracování písemné zprávy auditora o ověření účetní závěrky.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
ČEZ, a. s., ČEZ Distribuce, a. s., ČEZ Energetické služby, s.r.o., ČEZ ESCO, a. s., ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., ČEZ Prodej a.s., ČEZ Teplárenská, a.s., Elektrárna Dětmarovice, a.s., Elektrárna Počerady, a.s., Energocentrum Vítkovice, a. s.
Služby auditora pro ČEZ, a. s., a vybrané dceřiné společnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je ověřování účetních závěrek Zadavatele a další služby auditora v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 537/2014 o specifických požadavcích na povinný audit subjektů veřejného zájmu a o zrušení rozhodnutí Komise 2005/909/ES; s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami a interními normami Komory auditorů ČR, a to dle konkrétních potřeb Zadavatele.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví
Operativní leasing vozidel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část I Pronájem 8 ks nových osobních referentských a manažerských vozidel formou operativního leasingu. Konkrétně se jedná o: - 4 vozidla typu A dle „Specifikace předmětu plnění“. 3 z těchto vozidel mají odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 30.000 km, jedno z těchto vozidel má odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 180.000 km. - 4 vozidla typu B dle „Specifikace předmětu plnění“. Všechny vozidla mají odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 75.000 km Část II Pronájem 1 ks nového osobního manažerského vozidla formou operativního leasingu. Konkrétně se jedná o 1 vozidlo typu C dle „Specifikace předmětu plnění“. Toto vozidlo má odhadovaný proběh najetých kilometrů za 36 kalendářních měsíců 120.000 km
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Finančné služby
Ćeská republika - Ministerstvo financí
Auditní služby - akreditace a certifikace platební agentury 2014 - 2020   
Stručný popis: Audit připravenosti platební agentury k provádění opatření společné zemědělské politiky v programovém období 2014 - 2020, který bude podkladem pro udělení akreditace. Dále budou předmětem zakázky auditní služby spojené s každoroční certifikací účtů akreditované platební agentury pro finanční roky 2014 - 2020.Rámcová smlouva byla uzavřena dne 16.5.2014.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
České dráhy, a.s.
Provádění auditu účetnictví Českých drah, a.s. a vybraných dceřiných společností   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je závazek, a to ve smyslu a v rozsahu příslušných platných právních předpisů, zejména zákona č. 89/2012 Sb.,občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o účetnictví“) a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o auditorech“) a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy a souvisejícími aplikačními doložkami Komory auditorů ČR, v souladu s požadavky společnosti provést za 4 jednotlivá účetní období končící k 31. prosinci 2019, 2020, 2021, 2022 činnosti uvedené v zadávací dokumentaci.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Auditorské služby   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je prostřednictvím auditora nebo právnické osoby, která je zapsána v seznamu auditorů/auditorských společností, realizovat: a) průběžný audit a ověření roční závěrky zadavatele sestavené k 31. 12. příslušného roku b) ověření výroční zprávy zadavatele za příslušný rok ve smyslu zákona č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, v platném znění, a v souladu s mezinárodními auditorskými standardy, auditorskými standardy vydávanými Komorou auditorů České republiky a českými účetními předpisy. Výsledkem činnosti bude Zpráva auditora v souladu s § 20 zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), v platném znění
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Účtovnícke, audítorské a finančné služby  >  Účtovnícke a audítorské služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie