Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 532 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Jazyková laboratoř, 2. ZŠ Kadaň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 28 studentů. Rozměry učebny jsou 9,15 x 6,45m. Cílem je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Digitální svět nabízí učitelům možnosti, o kterých se jim dříve ani nesnilo. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Řešení bude navíc doplněno interaktivní tabulí. Žáci jsou vybaveni sluchátky a pevnými počítači. Řešení nabízí digitální obrazovou prezentaci učitele i žáka, streamování videa, monitorování individuální práce na žákovských počítačích, ovládání studentských PC, chat rozhovory s učitelem a mnoho dalšího.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Základní škola Rudolfa Koblice, Pionýrů 1102, Kadaň
Učebna přírodních věd, 2. ZŠ Kadaň   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny a kabinetu na nové moderní prostory pro výuku přírodních věd pro 30 studentů. Rozměry učebny jsou 11,9 x 6,85m se 4mi okny. Cílem je vytvořit moderní učebnu přírodních věd pro výuku fyziky, chemie a biologie, která odpovídá požadavkům dnešní doby. Děti budou mít k dispozici nejmodernější edukační systém, který slouží jako kompletní platforma pro realizaci experimentů ve výuce přírodních věd. Učebna bude vybavená řešením s maximálním důrazem na kvalitu výuky včetně plné spolupráce učitele i žáků. Měřicí systémy poskytují uživatelů kompletní vybavení pro experimentální výuku přírodních věd. Tyto kvalitní technologické nástroje podněcují zájem o přírodní vědy, inspirují studenty i jejich pedagogy a propagují aplikovanou vědu v hodinách fyziky, biologie, chemie, nebo environmentální výchovy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Astero s.r.o.
Pořízení stroje vč. příslušenství pro společnost Astero s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka traktoru vč. příslušenství (hloubkového kypřiče, sekačka, mulcher) vč. zajištění servisu, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je detailně vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – závazný vzor návrhu Kupní smlouvy (dále jen „Smlouva“).
Poľnohospodárske stroje  >  Traktory/ťahače
Obec Sadov
Vybudování cyklostezky - Vysoká, Lesov, Sadov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnovení stávajících cest. U stavebního objektu SO 101 je to cesta mezi Lesovem a Dalovicemi, u SO102 se jedná o cestu podél Borského potoka vedoucí z jihovýchodní části obce Lesov na fotbalové hřiště.
Stavebné práce
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Identity Management, Servis Desk a Asset Management pro Nemocnici Litoměřice, a.s.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení aplikačních komponent pro správu uživatelských účtů a identit (dále jen „Identity management“) včetně funkcionality pro automatizované přihlašování SSO, pro správu žádanek a procesních žádostí a dále pro správu vybraného majetku do prostředí Nemocnice Litoměřice, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení uživatele, dodání licencí, zpracování dokumentace a jejich příslušenství v podobě hybridních karet a čteček hybridních karet. Předmětem plnění jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje aplikačních komponent. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Dodávka IT infrastruktury   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka serverů, serverového software, diskových úložišť, síťových prvků a koncových zařízení v podobě počítačových stanic a dokumentových skenerů včetně příslušenství obsažených v příloze č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace (dále též „ZD“). Součástí předmětu veřejné zakázky jsou dále služby a práce dodavatele s dodávkou zařízení přímo související a nezbytné k řádnému uvedení předmětu plnění do provozu, které jsou blíže specifikovány v příloze č. 1 a č. 2 ZD. Jedná se zejména o montáž, oživení, dodávku dokumentace, dodávku licencí a zaškolení uživatelů.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Nástroj pro podporu řízené dokumentace a oběhu dokumentů a Portál zaměstnance   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a zavedení aplikačních komponent document management systému a portálu zaměstnance do prostředí Nemocnice Litoměřice, a. s., a to včetně nedílně souvisejících požadavků typu provedení integračních prací, migrací dat ze zdrojových systémů, zaškolení uživatele, dodání licencí a zpracování dokumentace. Předmět dodávky a zavedení jednotlivých software je blíže specifikován v návrhu smlouvy o dílo, který je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace, a v Technické dokumentaci, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace. Předmětem plnění jsou dále i služby k zajištění celkového životního cyklu informačního systému v prostředí zadavatele v podobě služeb technické podpory a rozvoje aplikačních komponent. Blíže viz ZD.
Softvérové balíky a informačné systémy
Technické služby města Mostu a.s.
Údržba zeleně v roce 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sezonní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v roce 2019.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje
Nákup speciálního vozidla pro kriminalistické techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nákup speciálního vozidla, které bude sloužit ke zlepšení bezpečnosti v česko - saském příhraničí.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Technické služby města Chomutova, příspěvková organizace
Vozidlo pro svoz odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1ks vozidla pro sběr a svoz odpadů o velikosti 20m3
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Ústecký kraj
Vybavení a obnova výukových středisek IZS – Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje – Výukové modely pro školicí střediska ZZS ÚK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení pro školicí střediska Zdravotnické záchranné služby Ústeckého kraje (ZZS ÚK) zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí: 1) Výukový model člověka – novorozenec - 1 ks 2) Simulátor/figurína – porod - 1 ks 3) Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocením – dospělý - 1 ks 4) Trenažér KPCR s počítačovým vyhodnocováním – novorozenec - 2 ks 5) Trenažér laické resuscitace - 2 ks 6) Trenažér pro obtížné vyprošťování - 4 ks 7) Trenažér obtížné zajištění dýchacích cest - 2 ks 8) Trenažér zajištění dýchacích cest – trauma hrudníku - 2 ks dle parametrů uvedených v příloze č. 2 výzvy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Základní škola Žatec, Petra Bezruče 2000, okres Louny
Moderní trendy do výuky jazyků – jazyková učebna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je komplexní rekonstrukce učebny na novou moderní jazykovou laboratoř pro výuku cizích jazyků pro 24 studentů. Rozměry učebny jsou 8,9 x 6,3 x 3,3 m. Cílem je vytvořit moderní jazykovou (multimediální) učebnu, která odpovídá požadavkům dnešní doby. S vývojem používání technologií ve školách se možnosti digitální výuky cizích jazyků na všech typech škol posunuly dopředu o několik mílových kroků. Součástí realizace zakázky je i provedení vestavby bezbariérového WC pro žáky OOSPO.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Rekonstrukce stoupacího potrubí ZTI blok "A" sekce 4/3, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z. - stavební práce   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících stoupaček vody a kanalizace, které jsou ve špatném technickém stavu, s výměnou a propojením stávajícího ležatého rozvodu vody a kanalizace ve 2. PP. S ohledem k demontáži a výměně a propojení stávajících rozvodů vody a kanalizace budou stávající instalační šachty vybourány a nově nahrazeny příčkami ze SDK, včetně protipožárních dvířek osazených dle výkresové části.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Cistericácké opatství Osek
Kostel Panny Marie Bolestné, ambit s kaplemi, Mariánské Radčice, kulturní památka – restaurování nástropních a nástěnných maleb   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky je provedení služeb ve stavebnictví spočívajících v restaurování maleb ambitů kostela a restaurování nástropních a nástěnných maleb. Předmětem současných restaurátorských prací bylo realizovat záchranu ohrožené výmalby am-bitů kostela. Záchranné restaurátorské práce probíhají nepřetržitě od roku 2014. V současné době zbývá dokončit fixáže maleb v interiéru kaplí K -I a K – IV.
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Služby týkajúce sa výstavby
Statutární město Ústí nad Labem
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 40 106 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie