Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 1630 z 518 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Most
Dodávka rotačních kartoték   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a zprovoznění celkem 3 kusů nových nerepasovaných, rotačních kartoték včetně příslušenství pro potřeby Odboru správních činností a Odboru živnostenský úřad Magistrátu města Mostu.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Kancelársky nábytok
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o.z. Specializované resuscitační výhřevné lůžko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks specializovaného resuscitačního výhřevného lůžka spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou AFLIBERCEPT (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka jednorázových operačních setů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce spec. péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Kardiotokografy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Štrbice, k.ú. Žichlice u Modlan a části k.ú. Lochočice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Štrbice a k.ú. Žichlice, okres Teplice a části k.ú. Lochočice, okres Ústí nad Labem, Ústecký kraj, včetně geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí dle vyhl. č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a vyhotovení DKM včetně dokumentace potřebné pro zavedení výsledku KoPÚ do katastru nemovitostí. Celková předpokládaná rozloha území řešeného KoPÚ je 538 ha (Štrbice - 276 ha; Žichlice u Modlan + část Lochočice - 262 ha).
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické a inžinierske služby a dozor
Město Česká Kamenice
D2D nákup kontejnerů a nádob na odpad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kontejnerů a nádob na odpad dle specifikace uvedené v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Dodavatel dle požadavků zadavatele dodá kontejnery a nádoby na odpad podrobně specifikované v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Jedná se o následující položky: • Velkoobjemový kontejner (4 ks) • Nádoba černá (1500 ks) • Nádoba hnědá (750 ks)
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
HET spol. s r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
HET spol. s r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s r.o. - 2. řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o. Cílová skupina: management a administrativní pracovníci Forma výuky: teoretický výklad se souběžným procvičením, nácvik v praxi.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek s účinnou látkou „memantin“, síla 10 mg, 20 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek s účinnou látkou „paliperidon“, síla 6 mg, 9 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Přenosný analyzátor ropných látek v půdě 2019/0200
Laboratórne, optické a presné prístroje a...
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek s účinnou látkou „kyselina valproová“, síla 500 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Oblastní charita Česká Kamenice
Oblastní charita Č.Kamenice-výstavba domova se zvl. režimem-deinstitucionalizace -dodávka vybavení interiéru - část 1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o zakázku rozdělenou na 5 částí. Toto oznámení se týká pouze části 1. Které zahrnuje dodávku vybavení interiéru nově budovaného objektu Charity v České Kamenici nábytkem.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...
Střední škola EDUCHEM, a.s.
Modernizace odborných učeben a odborného výcviku Střední školy Educhem a.s.   
Stručný popis: 1) Vybudování vnitřní konektivity školy (LAN) a konektivity školy k veřejnému internetu (WAN) ve škole v Meziboří a v Mostě 2) Dodávka AV, IT technologií ve škole v Meziboří a v Mostě 3) Dodávka výukových pomůcek ve škole v Meziboří 4) Dodávka nábytku pro odborné učebny ve škole v Meziboří a v Mostě
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie