Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 523 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Klášterec nad Ohří
„DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu s názvem „DOPRAVNÍ TERMINÁL, KLÁŠTEREC NAD OHŘÍ, UL. NÁDRAŽNÍ“ je: - Odstranění veškerých stávajících povrchů komunikací, chodníků a parkovišť včetně konstrukčních vrstev - Umístěné nové živičné komunikace včetně autobusové zastávky a točny pro autobusy - Vybudování nových parkovišť s kolmým a podélným stáním a stáním pro jízdní kola - Umístění nového veřejného osvětlení vč. nasvícení přechodu pro chodce - Vybudování nových chodníků pro chodce a sjezdů pro automobily - Navržení nového odvodnění Hlavním cílem projektu je obnova veškerých zastaralých a nefunkčních povrchů, vybudování nových parkovacích míst, vybudování nového veřejného osvětlení v ulici Nádražní. V rámci stavby bude realizována oprava a úprava stávajících zpevněných ploch (vozovek, chodníků a parkovišť) dále dojde k výměně ochranných a provozních prvků komunikace, tak aby vyhovovaly estetickým, funkčním požadavkům a současným platným ČSN, bude provedena obnova veřejného osvětlení.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
CNC obrábění Bílina s.r.o.
Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC obrábění Bílina s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky „Dodávku obráběcího CNC stroje pro společnost CNC obrábění Bílina s.r.o.“ je dodávka výkonného 5-ti osého obráběcího centra určeného pro opracování masivních vlysů. Pro maximální výkon musí být stroj vybaven obráběcí hlavou s více elektrovřeteny a dále pak zásobníkem pro automatické zakládání/odebírání vlysů. Konstrukčně musí být stroj řešen tak, že bude osazen 2 ks pohyblivých stolů, které pracují buďto samostatně (tzv. pendl režim) nebo společně (simultánní režim). Závazné minimální technické parametry a funkce, které musí stroj splňovat, jsou uvedeny v příloze č. 1 Výzvy. Součástí dodávky je doprava, instalace a uvedení do provozu v místě dodávky vč. zaškolení obsluhy.
Priemyselné mechanizmy  >  Obrábacie stroje  >  Obrábacie stroje na tvrdé materiály okrem kovov
Technické služby města Mostu a.s.
Údržba zeleně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je sezonní sekání travnatých ploch a podzimní vyhrabávání listí na pozemcích ve vlastnictví a na území statutárního města Mostu v období od 1.4.2020 do 20.12.2021.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ústecký kraj
Oprava sociálního zařízení v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava sociálních zařízení a drobné dispoziční změny sociálního zázemí v budově A Krajského úřadu Ústeckého kraje. Oprava sociálních zařízení v 2. PP, 1. PP a v 1. NP až 8.NP obsahuje výměnu stávajících rozvodů ZTI, stavební úpravy spojené s výměnou stávajících rozvodů ZTI (výměna obkladů a dlažeb), výměnu zařizovacích předmětů (umyvadla, pisoáry, WC mísy, sprchy, kuchyňské linky a jiné), dispoziční úpravy, výměnu vnitřních dveří jednotlivých toalet, změnu uložení přívodů vody, úpravu vzduchotechniky, elektroinstalace a ústředního topení. Více informací je uvedeno v Zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Porodní lůžko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks porodních lůžek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Památník Terezín
PT, třetí dvůr, kantýna- oprava střechy a krovu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) PT, třetí dvůr, kantýna- oprava střechy a krovu dle PD
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Povodí Ohře, státní podnik
„HC Nechranice - generální oprava TG 1 a TG 2“ „HC Nechranice - rozvodna 22 kV a 6 kV“ „HC Nechranice - dispečerské řízení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je realizace generální opravy HC Nechranice za účelem zajištění dlouhodobého a bezporuchového provozu v dalších letech: a) oprava technologického zařízení - hydrotechnická zařízení, turbíny a příslušenství, generátory b) výměna 2 ks klapkových uzávěrů DN 2600 c) výměna snímačů MaR soustrojí d) úprava technologické elektroinstalace TG 1 a TG 2 e) úprava ventilace transformátorů f) buzení generátorů - servisní prohlídka, upgrade sw, kontrola nastavení a revize systému g) náhradní díly h) oprava rozvodny 22 kV a 6 kV ch) dispečerské řízení - provedení nutných úprav Technické podklady, včetně stávajících parametrů instalovaného zařízení, situace umístění a hydrologických údajů jsou součástí zadávací dokumentace (detailně viz ZD).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Krajská zdravotní, a.s.
Modernizace výtahů, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Chomutov, o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je modernizace výtahů č. 20 a č. 21 v budově D, Krajské zdravotní, a.s., Nemocnice Chomutov, o.z.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Krajská zdravotní, a.s.
Monitor vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Nemocnice Most, o.z II.   
Stručný popis: Dodání 1ks monitoru vitálních funkcí pro Gynekologicko-porodnické oddělení Nemocnice Most, o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Transportní ventilátor pro Nemocnici Most, o.z.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 1 ks ventilátoru spolu s odpovídajícím příslušenstvím a zajištění průběžných dodávek vázaného spotřebního zdravotnického materiálu k tomuto ventilátoru, a to na základě Smlouvy uzavřené mezi zadavatelem a dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory I.: část 3 Plicní ventilátor pro děti do 10kg   
Stručný popis: Plicní ventilátor pro děti do 10kg
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory I.: část 1 Transportní plicní ventilátor   
Stručný popis: Transportní plicní ventilátor
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory I.: část 2 Plicní ventilátory I.   
Stručný popis: Plicní ventilátory I.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu III. Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 6 Podkladová vata   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. Ventilátory I.: část 4 Plicní ventilátory II.   
Stručný popis: Plicní ventilátory II.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie