Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 496 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město Ústí nad Labem
Parkoviště Meruňková - velkoplošná oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v prostoru parkoviště v ul. Meruňková. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 1. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 100 mm. 2. Následně bude v celém řešeném úseku provedena výšková úprava prvků uličních vpustí a vyrovnávky. 3. V takto připraveném území bude následně provedena pokládka ložní vrstvy ACL 16 tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. 4. Vybraný účastník řízení je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Statutární město Ústí nad Labem
Rooseveltova - velkoplošná oprava komunikace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je realizace velkoplošné opravy živičných vrstev vozovky v ul. Rooseveltova, Ústí nad Labem. Požadavky na předmět plnění veřejné zakázky: 1. V řešeném úseku bude nejprve provedeno odfrézování živičných vrstev vozovky v tl. 100 mm. 2. Následně bude v celém řešeném úseku provedena výšková úprava prvků technického vybavení území a vyrovnávky. 3. V takto připraveném území bude následně provedena pokládka ložní vrstvy ACL 16 tl. 60 mm a obrusné vrstvy ACO 11 tl. 40 mm. 4. Vzhledem k provozu trolejbusových linek městské hromadné dopravy budou práce prováděny se zachováním jejich provozu. Případné krátkodobé omezení trolejbusové trati lze realizovat po předchozí dohodě s pracovníky dopravce (Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.) pouze o víkendu. 5. Vybraný uchazeč je povinen si zajistit pro provádění stavby přípravu, projednání, povolení a realizaci nutných dopravně-inženýrských opatření včetně potřebných povolení.
Opravárske a údržbárske služby  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...  >  Opravy, údržba a súvisiace služby týkajúce sa...
Město Varnsdorf
Sběrný dvůr města Varnsdorf   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vybudování sběrného dvora pro separaci odpadů ve městě Varnsdorf.
Stavebné práce
Palivový kombinát Ústí, státní podnik
Analýza ověření realizovatelnosti výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na rekultivovaných plochách   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování analýzy ověřující realizovatelnost výstavby solárních energetických parků na plánovaných plochách hydrických rekultivací a na přilehlých rekultivovaných plochách v lokalitách povrchových lomů v Severočeské hnědouhelné pánvi s dílčím členěním následovně: - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Bílina a přilehlých rekultivovaných plochách, - jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Libouš a přilehlých rekultivovaných plochách
Architektonické, stavebné, inžinierske a...  >  Architektonické a súvisiace služby  >  Architektonické, inžinierske a plánovacie služby
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek „ZYPREXA“ – účinná látka „olanzapin“, síla 10 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek „Abilify Maintena“ – účinná látka „aripiprazol“, síla 400 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
METALL QUATRO spol. s r.o.
„Fotovoltaická elektrárna stavební společnosti METALL QUATRO spol. s r.o.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž fotovoltaické elektrárny. Podrobnější informace jsou uvedeny v dalších částech zadávacích podmínek, resp. v přílohách zadávací dokumentace, jimiž jsou Projektová dokumentace, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 1, Soupis stavebních prací, dodávek a služeb – varianta 2, Energetický posudek a Závazný vzor smlouvy o dílo.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Léčivý přípravek „ZYPADHERA“ – účinná látka „olanzapin“, síla 405 mg   
Stručný popis: viz. zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre nervový systém a zmyslové orgány
Ústecký kraj
Krajský úřad Ústeckého kraje – rekonstrukce objektu v ulici Velká Hradební 3121/50 Ústí nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je kompletní rekonstrukce objektu Krajského úřadu Krajského kraje Velká Hradební 3121/50, 400 02 Ústí nad Labem týkající se prostor 1.NP, 2.NP, 3NP. Navrhované stavební úpravy budou prováděny za účelem dispozičních změn, navýšení kapacity kancelářských prostor a zlepšení technického stavu objektu dle zpracované projektové dokumentace. Hlučné bourací práce (např. vybourání podlah, vybourání skladby střechy, střešních nosných železobetonových panelů, nosných ocelových příhradových vazníků o ostatní ocelové nosné konstrukce střechy nad stávajícím kinem) se mohou provádět v pracovních dnech (pouze od 16:00 hod) a o víkendech.V průběhu realizace stavebních prací nesmí být blokován vjezd do podzemních garáží z ulice Krajská.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka jednorázových operačních setů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka jednorázových operačních setů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Inkubátory a výhřevná lůžka   
Stručný popis: Resuscitační inkubátory
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Dopravní společnost Ústeckého kraje, příspěvková organizace
Nákup 2 ks autobusů délky 7-9 m určených pro veřejnou linkovou dopravu osob na území Ústeckého kraje   
Stručný popis: Předmětem této sektorové veřejné zakázky je dodávka 2 ks autobusů délky 7-9 m, a to v provedení, stavu a s vlastnostmi a specifikacemi plně odpovídajícími požadavkům obsaženým v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu 10 alebo viac osôb
Statutární město Ústí nad Labem
Oprava šesti sociálních zařízení na ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova 3282/3, p.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je oprava šesti sociálních zařízení pro I. stupeň v budově ZŠ Rabasova 3282/3, Ústí nad Labem, které jsou zastaralé a v havarijním stavu.
Stavebné práce
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
Rekonstrukce výukových prostor VIKS - Laboratoř Biofeedbacku a výzkumu chování, Matematicko-Statistická Laboratoř a Smart veřejná správa - 2019/0150   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy učeben 2. NP objektu VIKS, parc. č. 512, kat. území Ústí nad Labem. Bližší podrobnosti jsou uvedeny dále v zadávací dokumentaci a přílohách (smlouva o dílo, projektová dokumentace).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie