Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 415 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
SK Sokol Brozany, z. s.
Reko UMT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku tzv. III. generace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Litoměřice
PAVE - První aktivní veřejná budova v ČR   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Charakter zakázky: Projekt a provedení Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby, zhotovení stavby včetně bouracích prací a poskytnutí souvisejících plnění včetně provedení tzv. pilotního provozu v délce 12 měsíců. Výsledná stavba má být první energeticky aktivní veřejnou budovou v České republice.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Žatec
"Oprava a rekonstrukce komunikace na p.p.č. 1205/1 k.ú. Bezděkov"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v celkové rekonstrukci místní komunikace funkční skupiny C , obousměrné, směrově nerozdělené, typ příčného uspořádáni MO2cp. Dále opravu stávajících chodníků a vybudování odstavných ploch u hřiště. Součástí je i doplněni a modernizace přilehle trasy veřejného osvětleni. Sledované území je vymezeno podélným staničením. Vzdálenost mezi začátkem úseku (ZU) a jeho koncem (KU) je 292 m. Začátek úseku navrhované úpravy je od křižovatky s místní komunikací na p.pč.1203/1. Konec úseku navrhované úpravy je u sjezdu ke garážím. Stavební úpravy v tomto případě řeší zejména stávající stav a uspořádáni nevyhovující technicky a zejména dispozičně a kapacitně.
Stavebné práce
Město Litoměřice
Dodávka bateriového systému akumulace energie a SW/HW pro rozšíření třech stávajících energetických systémů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka a instalace stacionárního bateriového akumulačního systému energie (BSAE), jeho propojení s již existujícími fotovoltaickými elektrárnami (FVE), nacházejícími se na třech objektech, a s koncovými dobíjecími prvky (KDP) pro dobíjení elektromobilů, elektrokol, elektroskútrů a jiných obdobných zařízení. Předmět veřejné zakázky zahrnuje rovněž nezbytné stavební práce pro umístění a instalaci KDP a jejich propojení s BSAE, fyzické i softwarové propojení obou částí a vytvoření aplikace pro mobilní telefony. Součástí plnění není dodávka KDP. Součástí plnění dodavatele je též komplexní dodávka HW+SW včetně potřebné projektové přípravy a zpracování projektové dokumentace (PD), projednání PD s dotčenými orgány státní správy (DOSS), správci sítí a příslušným stavebním úřadem, zajištění potřebných povolení k realizaci a provozu předmětu veřejné zakázky (včetně KDP), jakož i uvedení BSAE do provozu, zkušební provoz a poskytnutí servisu a revizí po dobu 10 let.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Akumulátory, galvanické články a batérie  >  Elektrické akumulátory
Fotbalový klub SEKO LOUNY z.s.
Modernizace Městského fotbalového stadionu Ladislava Nováka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Objekty v současnosti slouží jako zázemí fotbalového stadionu. Přízemní část na východní straně celého objektu obsahuje záchody pro diváky a šatny pro hráče hostů. Navazující dvoupodlažní podsklepená budova má v prvním nadzemním podlaží šatny pro hráče domácích se zázemím, klubovnu s přípravnou (přípravna je podsklepená) a kancelář. Druhé nadzemní podlaží plní funkci tribuny pro diváky.
Stavebné práce
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka platebních elektronických stravenkových karet a platebních elektronických volnočasových benefitních karet pro zaměstnance statutárního města Chomutova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodání: v I. části veřejné zakázky - Elektronických platebních stravenkových karet a minimální množství papírových stravenek, v části 2 "Dodávka elektronických volnočasových benefitních karet".
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 5 - Infúzní stojany   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického vybavení pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 4 - Vyšetřovací lehátka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického vybavení pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 1 - Invalidní pacientské vozíky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického vybavení pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávky zdravotnického vybavení pro Krajskou zdravotní, a.s. - Část 3 - Křesla pro kardiaky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického vybavení pro jednotlivé odštěpné závody Krajské zdravotní, a.s., v rozsahu dle přílohy zadávací dokumentace, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Collegium Bohemicum o.p.s.
Collegium Bohemicum, o. p. s. – výstavba muzejní expozice „Naši Němci“   
Stručný popis: Předmětem zakázky je výstavba stálé muzejní expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí „Naši Němci“, která bude umístěna v budově Muzea města Ústí nad Labem. Výstava se bude skládat z dvaceti výstavních místností a dalších instalací na chodbách a schodištích a bude umístěna ve dvou patrech budovy. Výstavba se bude skládat zejména z výroby výstavního fundusu a dále dodávky a instalace techniky pro audiovizuální prvky (projektory, ploché obrazovky, tablety a podobně). Konkrétně se jedná o dodávku výstavního fundusu, instalačních prostředků, závěsů a rolet, úpravu či demontáž stávajících prvků, dodávku nábytku či dalšího zařízení, dodávku interaktivních prvků a demonstračních přístrojů mechanických, dodávku grafické části expozice a informačního systému, dodávku osvětlení expozice, dodávku elektro-silových instalací, dodávku audiovizuálního vybavení a datových sítí.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Plicní ventilátory - ČÁST 4: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům   
Stručný popis: Ventilátory s nCPAP k resuscitačním inkubátorům, část 4
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Oprava podchodu pod silnicí I/13 na sídlišti Písečná, k. ú. Chomutov I.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava stávajícího podchodu pod silnicí I/13 v Chomutově, sídliště Písečná, který propojuje hustě obydlené sídliště Písečná a obchodní zónu Otvice. Pohybují se zde chodci a je tudy vedena cyklistická stezka. Cílem projektu je jednak sanace konstrukcí z hlediska stavebně technického, jednak nové architektonické pojetí především v rámci řešení. Stavba je členěna na stavební objekty: • SO 101-Stavební část • SO 421 – Osvětlení Povrchy konstrukcí jsou značně poškozené erozí i činností vandalů, je nutná sanace, aby nedošlo k prohloubení poškození do vnitřních částí nosných konstrukcí vozovky i nosných stěn konstrukce podchodu. Nově navržené osvětlení bude splňovat moderní trendy a bude energeticky úsporné.
Stavebné práce
Statutární město Děčín
Výspravy místních komunikací litým asfaltem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) výspravy místních komunikací v Děčíně litým asfaltem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Statutární město Děčín
Bodové výspravy asfaltových komunikací v Děčíně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) opravy místních komunikací v Děčíně
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie