Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo životního prostředí
Outsorcing podatelny Ministerstva životního prostředí   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb podatelny Ministerstva životního prostředí v souladu s příslušnými právními a prováděcími předpisy a interními předpisy zadavatele v budově sídla Ministerstva životního prostředí na dobu neurčitou. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa
Městská část Praha 17
Poskytování bezpečnostních služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování bezpečnostních služeb - fyzické ostrahy objektu (majetku), který je ve svěřené správě zadavatele nebo objektu, který je zadavatelem užíván. Fyzickou ostrahou objektu se rozumí všechna opatření, která mají zabránit vniknutí nepovolaných osob do prostor zadavatele uvedených v této výzvě a smlouvě, zabránění vzniku škod na movitém a nemovitém majetku zadavatele, zabránění vzniku mimořádných událostí v uvedených prostorách zadavatele a jejím bezprostředním okolí. Dále je předmětem výkon režimových opatření, hlídková činnost a provádění fyzické ochrany osob (doprovody), popřípadě plnění dalších specifických úkolů souvisejících s ostrahou objektu.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Verejná bezpečnosť, právo a poriadok
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších zadavatelských činností v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE, s tím související odborná poradenská činnost, včetně kompletní administrace zadávacích řízení v českém i anglickém jazyce a zajištění vzdělávacích školení v oblasti legislativy veřejných zakázek.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Zajištění administrace zadávacích řízení a dalších zadavatelských činností v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zastupování zadavatele ve smyslu ustanovení § 43 zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, zejména v souvislosti s vybudováním a provozem laserových center ELI a HiLASE, s tím související odborná poradenská činnost, včetně kompletní administrace zadávacích řízení v českém i anglickém jazyce a zajištění vzdělávacích školení v oblasti legislativy veřejných zakázek.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa
Moravskoslezský kraj
Vyhodnocení ohroženosti a zpracování bezpečnostních plánů měkkých cílů v rámci projektů Moravskoslezského kraje Bezpečný úřad 2019 a Bezpečná škola 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení ohroženosti měkkého cíle, zpracování bezpečnostního plánu, realizace vzdělávacího semináře a vyhotovení závěrečné zprávy. Blíže viz ZD.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Verejná bezpečnosť, právo a poriadok
Městská část Praha 14
Program primární prevence rizikového chování na základních školách zřízených městskou částí Praha 14   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění realizace Programu primární prevence rizikového chování (dále jen „program“) na všech základních školách zřizovaných městskou částí Praha 14.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb
Česká televize
Výměna ústředny EPS č. 114 zabezpečující objekty SO200, 201 a 205   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky rekonstrukce vyhrazeného požárně bezpečnostního zařízení – systému elektrické požární signalizace v objektech SO 200, 201 a 205 v areálu České televize na Kavčích horách v Praze 4, která bude provedena v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Služby požiarnych zborov a záchranné služby
Ministerstvo pro místní rozvoj
Odborná asistence při výkonu kontrol vybraných projektů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů   
Stručný popis: Předmětem plnění je poskytování služeb řídícím orgánům v oblasti kontrol projektů podporovaných z ESI fondů dle článku 125 odst. 4 písm. a) nařízení Komise (ES) 1303/2013, čl. 66 odst. 1 nařízení EP a Rady č. 1305/2013, čl. 7 odst. 1 a 3, čl. 1 odst. 1 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014 (PRV) a čl. 97 odst. 1 nařízení EP a Rady (EU) č. 508/2014 (OPR) v letech 2014 - 2020 prostřednictvím odborné asistence při výkonu těchto kontrol v programovém období 2014 - 2020.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Verejná správa  >  Podporné (vedľajšie) služby pre vládu
Ministerstvo zahraničních věcí
Externí poskytování služeb ke zpracování žádostí o krátkodobá víza v Ázerbájdžánu   
Stručný popis: Předmětem plnění koncesní smlouvy je zřízení vízového centra v Ázerbájdžánu nejpozději do 30 dnů od podpisu koncesní smlouvy a zajištění a provozování služeb externího poskytovatele ve smyslu čl. 43 Nařízení evropského parlamentu a rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. 7. 2009, o kodexu Společenství o vízech.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb  >  Zahraničné veci a iné služby
Centrum služeb pro silniční dopravu
Krajský koordinátor pro provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění a provádění prevence v oblasti bezpečnosti silničního provozu a dopravní výchovy v Pardubickém kraji.
Verejná správa, obrana, sociálne zabezpečenie a s...  >  Poskytovanie komunálnych služieb
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie