Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 215 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP Antibakteriální látky pro systémové použití VIII.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem antimikrobiálních látek z různých ATC skupin určených pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
KINERET 2020 - JŘBU (Anakinra)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky léčivých přípravků (dále jen „předmět plnění“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
HUMIRA I pero 2020 (Adalimumab)   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem brodalumabu a guselkumabu   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků imunosupresiv, inhibitorů interleukinu po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Homolce
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY ANTIBAKTERIÁLNÍ LÁTKY PRO SYSTÉMOVÉ POUŽITÍ   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky léčivých přípravků do nemocniční lékárny NNH
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Thomayerova nemocnice
Dodávka léků - PERJETA - L01XC13   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku PERJETA - L01XC13
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Olomouc
Inhibitory interleukinu I. 2019/2   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Institut klinické a experimentální medicíny
Imunitní séra a imunoglobuliny 2 - IMIG   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky humánních imunoglobulinů k intramuskulární aplikaci (IMIG) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích dle SPC platného ke dni podání nabídky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
HUMIRA II 2020 (Adalimumab)   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody, bude dodávka léčivých přípravků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Olomouc
Inhibitory interleukinu II 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Homolce
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY LÉKŮ - ANTINEOPLASTIKA   
Stručný popis: Účelem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, na jejímž základě budou realizovány opakující se dodávky níže v odst. III. uvedených léčivých přípravků do nemocniční lékárny NNH.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Olomouc
Inhibitory proteinkináz VI. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou VEDOLIZUMAB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou VEDOLIZUMAB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Thomayerova nemocnice
Dodávka léků – ZYTIGA – L02BX03   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku ZYTIGA – L02BX03.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Na Homolce
RÁMCOVÁ DOHODA NA DODÁVKY CYTOSTATIK PRO SPECIALIZOVANOU PÉČI (ANTINEOPLASTIKA)   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie