Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 170 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik (ATB) po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba X   
Stručný popis: 1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 8 částí podle jednotlivých ATC skupin vymezených v příloze č. 1. Požadavky zadavatele jsou pro všechny části veřejné zakázky stanoveny shodně, pokud není v dalších ustanoveních zadávací dokumentace uvedeno jinak. Dodavatelé jsou oprávněni podat nabídku na jednu část, více částí či všechny části veřejné zakázky. Dodavatelé, kteří budou podávat nabídky na více částí veřejné zakázky, jsou povinni podat na každou část samostatnou nabídku. V případě, že dodavatel podává nabídku k více částem veřejné zakázky, předloží v rámci svých nabídek pouze jednu kupní smlouvu, přičemž cenové nabídky části 1 až 8 (viz příloha
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Plzeň
Antiinfektiva 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro farmakoterapii infekčních onemocnění v celkovém předpokládaném rozsahu 735 600 dávek léčivých přípravků. Přípravky jsou určeny pro poskytování zdravotní péče na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Dodávky předmětu plnění budou realizovány na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení po dobu tří let od podpisu kupní smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IV   
Stručný popis: 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.15 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Antibiotika   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opakující se dodávky antibiotik dle specifikace uvedené v Příloze č. 2 zadávací dokumentace
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Středočeského kraje a.s.
„Dodávky léčivých přípravků „cytostatika – centralizované zadávání“ Část 6 - účinná látka Degarelix   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „cytostatika“ níže uvedené specifikace na základě Rámcových kupních smluv na dodávku léčivých prostředků (dále je „Rámcová smlouvy“), které budou uzavřeny mezi jednotlivými Zadavateli a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých Zadavatelů po dobu 12-ti měsíců, včetně přepravy na místo určení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Středočeského kraje a.s.
„Dodávky léčivých přípravků „cytostatika – centralizované zadávání“ Část 1 - účinná látka Mitomycin   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou plynulé dodávky léčivých přípravků „cytostatika“ níže uvedené specifikace na základě Rámcových kupních smluv na dodávku léčivých prostředků (dále je „Rámcová smlouvy“), které budou uzavřeny mezi jednotlivými Zadavateli a vybraným dodavatelem dle potřeb jednotlivých Zadavatelů po dobu 12-ti měsíců, včetně přepravy na místo určení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou AXITINIB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou AXITINIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou REGORAFENIB (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, a. s., uvedených v bodu 5 zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba XIV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku Palivizumab pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace léčivého přípravku je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Interferon beta 1-b III.   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele. 109/18
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Axitinibum   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice V Motole
FN Motol - PEMETREXED   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou PEMETREXED v souladu se zadávacími podmínkami
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Amphotericin - B   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 2 kalendářní roky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Brno
Natalizumab   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele na 4 kalendářní roky
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie