Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 41 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 2 - Chebsko - jih/Mariánskolázeňsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Chebsko - jih/Mariánskolázeňsko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 1 - Chebsko - sever   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Chebsko - sever.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 4 - Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Karlovarsko/Nejdecko/Ostrovsko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 3 - Žluticko/Tepelsko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Žluticko/Tepelsko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 6 - Sála   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Sála.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 5 - Sokolovsko - jih   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Sokolovsko - jih.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 8 - Koridory pozemních komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti koridorů pozemních komunikací.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 7 - Kraslicko   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti Kraslicko.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 9 - Koridor Ohře   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti koridoru Ohře.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Karlovarský kraj
„Rámcová dohoda - realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v Karlovarském kraji 2019“ - Část 10 - Koridory menších toků   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Realizace opatření k omezení výskytu invazních rostlin v oblasti koridorů menších toků.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů v Plzeňském kraji   
Stručný popis: Jedná se o odstraňování travního porostu strojním a ručním sečením na silničním pozemku silnic I/19, I/20, I/21, I/22, I/26 a I/27 v Plzeňském kraji prováděné dle vyhlášky č. 104/1997 Sb. Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelsví silnic a dálnic ČR
I/23,38 - Kosení Třebíč - Jihlava oblast 42   
Stručný popis: Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Jihlava - Třebíč oblast 42 v letech 2019-2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů – sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění kosení trávy u silnic I. třídy a dálnice D 55 (v extravilánu a částečně i intravilánu) ve Zlínském kraji: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky. Kosení travních porostů (sečení trávy) se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Závazně se řídí zákonem č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a vyhl. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění a TPO 20 vydaných ŘSD ČR.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Městská část Praha-Štěrboholy
Pravidelná údržba zeleně MČ Praha Štěrboholy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem prací jsou služby v oblasti údržby zelených ploch v MČ Praha Štěrboholy. Jde zejména o sečení trávy na pozemcích ve správě MČ Praha Štěrboholy, které je opakující se činností (7x do roka). Dále jde o práce se sekáním trávy související, jako je úklid trávy a listí z trávníků a chodníků. Dalším typem prací jsou jednorázové a občasné práce. Jde o práce zahradnické, jako jsou zakládání nových trávníků, mulčování kůrou či oblázky, pletí záhonů, zálivka a podobně. Součástí jsou i práce arboristické, tj. občasné stříhání keřů a zdravotní prořezy stromů. Dále zadavatel požaduje občasné terénní modulace trávníků, postřik a údržbu maltových cest. Součástí prací na údržbě zeleně je i úklid sněhu, který bude součástí prací jen občas na výzvu MČ Praha Štěrboholy. Vzhledem k nadmořské výšce se očekává úklid sněhu jen 1x až 2x do roka.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Mnichovo Hradiště
Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská - I.etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky „Revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská – I. etapa“ je zejména revitalizace zeleně na sídlišti Jaselská. V rámci revitalizace se bude jednat zejména o: kácení keřů a stromů, ošetřování stromů, výsadba stromů, keřů a trvalek, založení nových travnatých ploch, údržba porostů (tzv. následná péče 1 rok), vybudování mlatových cest, související terénní úpravy spočívající v odstranění nevhodných zpevněných ploch a nahrazením za plochy travnaté. Součástí plnění je také dodávka ocelových laviček a odpadkových košů
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie