Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 58 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Věžky
Založení prvků krajinné zeleně v k.ú. Věžky a Vlčí Doly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je založení chybějících segmentů krajinné zeleně v intenzivně využívané agrární krajině. Navrhovaná opatření zahrnují zakládání porostů lesního charakteru s pestrou druhovou skladbou, realizaci keřových porostů se solitéry dřevin a založení druhově pestrých lučních porostů s doplňkovou výsadbou dřevin. Jednotlivé navrhované složky budou vytvářet velké množství přechodů (ekotonů). Předmětem zakázky je také 3 letá následná péče.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Bolatice
BIOKORIDOR LBK 1 V KŘEMÉNKÁCH, BOLATICE   
Stručný popis: Předmětem projektu je provedení výsadby lokálního biokoridoru LBK 1 v katastrálním území Bolatice na pozemcích parc. č. 3191/1, 3191/2, 3407, 3594, 3591.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Brno, městská část Brno-sever
Údržba veřejné zeleně na území městské části Brno-sever   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní veřejné zakázky na služby je zabezpečení údržby veřejné zeleně na území městské části Brno-sever.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Kosení travních porostů – sil. I. tř. a dálnice D55 v ZK   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provádění kosení trávy u silnic I. třídy a dálnice D 55 (v extravilánu a částečně i intravilánu) ve Zlínském kraji: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Brno, městská část Brno-Bohunice
Údržba veřejné zeleně v MČ Brno-Bohunice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí celoroční údržby veřejné zeleně. Komplexní údržbou městské zeleně se rozumí všechny práce související se zakládáním, pěstováním, údržbou a likvidací sadovnických prvků přirozených či umělých, uspořádaných podle zásad sadovnické estetiky do zpravidla více funkčních kompozic, jakož i pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby zeleně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I.tř. Kosení travních porostů – oblast Hradec Králové   
Stručný popis: II.1.4)Stručný popis Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/11, I/31, I/33, I/35, I/36, I/37 v okrese Hradec Králové. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně. Řez keřů v SDP včetně odvozu a skládkovného.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19,37 Kosení Žďár n.S.- 2. seč   
Stručný popis: Jedná se o sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Žďár n.S. - 2. seč.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Nový Bydžov
Sadové úpravy parku U Svaté Trojice a Duhového parku v Novém Bydžově   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a služby spojené se sadovými úpravami dvou parků v lokalitě Nového Bydžova. Každý park má samostatnou projektovou dokumentaci a proto je veřejná zakázka rozdělena na 2 části.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Povodí Moravy, s.p.
Sečení trvalých travních porostů 2019 - Boskovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této části je strojní nebo ruční sečení obnažených ploch a zátok vodní nádrže Boskovice v roce 2019. Bude požadován výhrab a odvoz biomasy, nelze mulčovat.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelsví silnic a dálnic ČR
I/19,34,37,38 Kosení Havlíčkův Brod - 2. seč   
Stručný popis: Sečení travních porostů na silnicích I. třídy v okrese Havlíčkův Brod – 2. seč - 5 kladů oboustranně.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
I/19, 34, 34H Kosení Pelhřimov - 2. seč   
Stručný popis: Jedná se o zajištění 2. seče silnic I. třídy v okrese Pelhřimov na rok 2019.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres SY   
Stručný popis: Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Svitavy dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 - 2020.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres ÚO   
Stručný popis: Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Ústí nad Orlicí dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 - 2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres CR   
Stručný popis: Sekání trávních porostů podél silnic I. tříd na okrese Chrudim dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019-2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Sil. I. tříd Pardubického kraje, sekání trávy, okres PCE   
Stručný popis: Sekání travních porostů kolem silnic I. tříd na okrese Pardubice dle zadání RD a přiloženého rozpočtu v období let 2019 - 2022
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie