Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 18 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo zahraničních věcí
Rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve Velkém sále Černínského paláce v Praze 1   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce konferenční a audiovizuální techniky ve Velkém sále Černínského paláce v Praze 1 včetně dodávky potřebného vybavení
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
Česká televize
Modernizace videoserverů přenosové techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie videoserverů v přenosovém voze HD1. Součástí zakázky je - dodávka videoserverů dle požadavků zadavatele - zajištění plné kompatibility dodaného systému (v rozsahu minimálně stejném, jako u stávajících videoserverů EVS XT2) se stávajícími videoservery EVS XT3 v přenosových vozech PV HD2 a PV HD5, - v případně nutnosti i SW/HW upgrade EVS XT3 v PV HD2 a PV HD5, - instalace (včetně připojení zařízení ke stávající infrastruktuře vozu), - nutné doplnění infrastruktury, konfigurace a seznámení technického personálu se systémem. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez...
Český rozhlas
Nákup přenosových vozů pro potřebu ČRo Plzeň a ČRo Praha   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání dvou přenosových vozů pro účely regionálního studia Českého rozhlasu v Plzni a Praze. Tyto vozy zajišťují kompletní realizaci rozhlasových přenosů a natáčení v exteriéru (politické a kulturně společenské akce, koncerty, zábavné pořady, nedělní bohoslužby apod.). Vozidla požadujeme předat schválené pro provoz na pozemních komunikacích (včetně kompletní projektové dokumentace a všech potřebných dokumentů).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Digitálne prenosové prístroje
Česká televize
Dodávka kamer pro přenosový vůz HD2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD2 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace bude uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Česká republika - Ministerstvo práce a sociálních věcí
Nákup HW pro rozšíření stávajícího videokonferenčního systému MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení videokonferenčního systému s příslušenstvím vč. dodání na adresu sídla zadavatele. Konkrétní specifikace předmětu a podmínek plnění je uvedena dále v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
ČESKÁ TELEVIZE
Dodávka kamer pro přenosový vůz   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerových řetězců a příslušenství do přenosového vozu HD1 včetně dodávky hybridní kabeláže. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Česká televize
Dodávka systémů pro dálkový přenos obrazu a zvuku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systémů pro bezdrátový přenos obrazu a zvuku.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez...
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Dynamický nákupní systém - nákup mobilních telefonů pro resort MPSV   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS je dodávka mobilních telefonů dle zadavatelem stanovené specifikace v rámci dílčí veřejné zakázky vč. dopravy na místa plnění určená zadavatelem (území České republiky) a ekologické likvidace obalových materiálů a dalšího odpadu vzniklého v důsledku dodávky. Předmětem dodávky konkrétních dílčích veřejných zakázek zadávaných v DNS musí být výlučně nové mobilní telefony (tj. nepoužité), originální, pocházející z oficiální distribuce a určené pro použití v České republice, a to včetně dokladů (zejména oficiálního záručního listu a tištěného návodu k použití v českém jazyce).
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Česká televize
Kamery 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka reportážních kamer a kamer pro dramatickou tvorbu v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Televízne kamery
Česká televize
Modernizace videoserverů přenosové techniky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní modernizace technologie videoserverů v přenosovém voze HD1. Součástí zakázky je dodávka videoserverů dle požadavků zadavatele uvedených ZD a jejích příloháchi, zajištění plné kompatibility dodaného systému (v rozsahu minimálně stejném, jako u stávajících videoserverů EVS XT2) se stávajícími videoservery EVS XT3 v přenosových vozech PV HD2 a PV HD5- instalace (včetně připojení zařízení ke stávající infrastruktuře vozu), - nutné doplnění infrastruktury, konfigurace a seznámení technického personálu se systémem v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie televízneho signálu bez...
Česká Republika - Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy
Nákup koncových prvků a příslušenství Pegas   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Příslušenství Pegas - Autoadaptér 10W pro TPH700 - 10 ks, koncové prvky Matra - Duplexer pro IDR3G - 1 ks, koncové prvky Matra - TPH700 Set Basic - funkční celek - 53 ks, náhradní radiostanice - RDST TPH700 - 10 ks.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Digitálne prenosové prístroje
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Nákup tabletů a mobilních telefonů 2019   
Stručný popis: Nákup mobilních telefonů a tabletů několika typů dle vlastností pro konkrétní potřeby ŘSD
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Mobilní telefony   
Stručný popis: Nákup mobilních telefonů a příslušenství
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Mobilné telefóny
Ministerstvo vnitra ČR
„Rámcová dohoda na pořízení koncových zařízení radiokomunikačního systému Pegas“.   
Stručný popis: Dodávka rádiových terminálů a příslušenství, jejichž prostřednictvím koncový uživa-telé využívají funkcionality radiokomunikační sítě Pegas.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Vysielacie prístroje
Městská část Praha 11
„Audio Video + hlasování pro konání Zastupitelstva MČ Praha 11“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Pořízení zvukového záznamu, videozáznamu, stream, střih záznamu po bodu zasedání Zastupitelstva městské části Praha 11.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Vysielacie prístroje pre rádiotelefóniu,...  >  Prístroj na vysielanie rádiového signálu s...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie