Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika-Ministerstvo vnitra
Výzkum možností zvýšení propustnosti informačních systémů pro příjem tísńového volání a operačního řízení   
Stručný popis: Předmětem je poskytnutí služby ve výzkumu, vývoji a inovací zaměřeného na vyhodnocení trendů v oblasti příjmu tísňových volání a v operačním řízení ve světě a navržení inovativních metod a prostředků pro zvýšení propustnosti informačního systému pro příjem tísňového volání na linky 112 a 150 a informačního systému pro podporu operačního řízení
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Příprava referenčních vzorků materiálů a změření jejich základních resonančních vlastností II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služeb umožňujících studium vývoje mikrostruktury materiálů (hořčíkové, titanové slitiny, intermetalika a jiné) na základě bezkontaktního měření okamžitých mechanických vlastností během mechanického namáhání. Zadavatel požaduje provedení následujících činností, které zároveň představují minimální technické podmínky plnění ve smyslu § 61 odst. 4 ZZVZ: Přípravy referenčních vzorků z dodaných materiálů i) řezání a broušení vzorku do požadovaného tvaru ii) úprava povrchu pro použití optických metod iii) testovaní akustického buzení dopadem fokusovaného laserového svazku iv) optimalizace tvaru vzorku pro resonanční měření v ultrazvukové oblasti; Měření resonanční odezvy vzorků (metoda RUS) a vyhodnocení elastických vlastností v požadovaném rozsahu teplot (70-1000k) Měření rychlosti šíření povrchových vln a vyhodnocení elastických vlastností v závislosti na jednoosém tlakovém mechanickém zatížení (max. zatížení 6kN).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
General sequencing – II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is analysis of RNAseq of delivered 350 pcs of samples of beetles of the subfamily Scolytinae (total RNA).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TA ČR a jejich pilotní ověření   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody v oblasti aplikovaného výzkumu a inovací pro řešení programového projektu s názvem „Vývoj nových metod a způsobů evaluace programů účelové podpory TAČR a jejich pilotní ověření“, který předpokládá budoucí zapojení více účastníků rámcové dohody v rámci jednotlivých etap a činností vymezených rámcovou dohodou, rámcem projektu a konkrétními podmínkami plnění v tzv. minitendru. Poskytovatelem vybraný nejvhodnější účastník nebo účastníci budou plnit předmět veřejné zakázky v minitendru realizací projektu výzkumu, vývoje a inovací dle § 2 odst. 2 písm. i) ZPVV a stanou se příjemci podpory dle § 2 odst. 2 písm. c) téhož zákona. Poskytovatel bude ve smlouvě uveden jako poskytovatel podpory dle § 2 odst. 2 písm. a) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Zvýšení bezpečnosti pracovníků v riziku CBRN látek (inspektoři, záchranáři, složky IZS)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zlepšování a další vývoj zařízení, které zabezpečí kvalitní „dálkový“ přenos hodnot snímaných fyziologických parametrů organismu telemetrickým způsobem, pro zvýšení bezpečnosti zasahujících specialistů v prostředí s výskytem CBRN látek - pro podporu realizace dozorové činnosti při naplňování požadavků vyplývajících ze zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní a zákonem č. 263/2016 Sb., atomového zákona a jejich příslušných prováděcích vyhlášek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Services for PacBio sequencing and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is DNA library, Size selection (10-35 kb) and DNA damage repair - PacBio (RS II / Sequel), Pac Bio SEQUEL, single-end, 1-60 kb, 250-300 thousand reads per SMRT cell.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 12 (DIAGNOSTICKÉ KITY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
PXIe and cRIO Instrumentation   
Stručný popis: Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 13 (DIAGNOSTICKÉ KITY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Meta-Barcoding of microbial communities   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby: Meta-čárový kód mikrobiálních komunit, který bude zahrnovat analýzu amplikonu dodávaného ze vzorků termitů a termitů (celková DNA). Veřejná zakázka bude zadávána v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of supply pursuant hereto is Library building for RNA sequencing, including ribosomal RNA depletion of 150 samples and 8 lane Transcriptomic and metratranscriptomic sequencing (RNAseq).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform   
Stručný popis: Předmětem tohoto nákupu je služba: Sekvenování genomu a metagenomu pomocí platformy NovaSeq. Zakázka bude zadávána v anglickém jazyce
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Využití mobilních spaloven při likvidaci kádáverů u oblastí mimořádných událostí nebo ohnisek nebezpečných nákaz   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je experimentální ověření využití mobilních spaloven kadáverů z hlediska rychlosti likvidace, provozních nákladů a bezpečnosti vzhledem k šíření nákaz a šetrnosti k životnímu prostředí a vytvoření certifikovaných metodik pro používání spaloven při neškodné likvidaci uhynulých hospodářských zvířat, živočišných produktů a ostatních materiálů. Mobilní spalovny kadáverů umožňují rychlou, ekonomickou a z nákazového hlediska bezpečnou likvidaci kadáverů všech druhů a kategorií zvířat včetně ryb a včel. Umístění spalovny přímo v ohnisku nebo jeho těsné blízkosti významně snižuje riziko rozvlečení nákazy při přepravě kadáverů z ohniska do asanačního podniku apod.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Česká zemědělská univerzita v Praze
Second generation sequencing (HiSeq/MiSeq) and related library preparation   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of the performance of the procurement is library preparation DNA, MiSeq for bacterial/fungal genome sequence; metagenome sequence, Library Preparation Nextera Mate Pair, HiSeq4000 for genome sequence.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Nízkouhlíkové řešení logistiky odpadů na Praze 1   
Stručný popis: Předmětem Projektu je nalézt nové inovativní řešení svozu odpadu z firemních provozoven na Praze 1, které zajistí optimalizaci svozu odpadů od samotného nahlášení jejich vzniku až po jejich konečný svoz. Projekt bude realizován v rámci centra hl. m. Prahy s využitím nízkoemisních, nízkouhlíkových a bezhlučných vozidel, přičemž nebude představovat emisní zátěž (škodliviny, hluk) pro okolní městské části při odvozu odpadu k dalšímu zpracování. Projekt současně bude zohledňovat potřebné prvky dlouhodobé ekonomické udržitelnosti a provozovatelnosti.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie