Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 46 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
ČR - Technologická agentura České republiky
Nasazení tunelovací metody ražení pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v české republice - technicé a legislativní řešení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Cílem projektu je implementace zahraničních zkušeností s ražbou podzemních děl pomocí plnoprofilových tunelovacích strojů v geotechnických i legislativních podmínkách ČR a vytvoření unifikované právní i technické základny pro projektování, realizaci a posuzování technické úrovně i bezpečnosti práce při navrhování a provádění podzemních staveb kontinuálním způsobem ražby.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
CleverTech s.r.o.
Smluvní výzkum II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je smluvní výzkum pro níže uvedené výzkumné celky: 1) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními onemocněními, zejména Alzheimerovou chorobou 2) výzkum algoritmů pro zpracování dat a výzkum datového workflow telemedicínského systému pro prevenci a detekci rizikových stavů seniorů a v oblasti telerehabilitace, se zaměřením na rehabilitaci pacientů s neurodegenerativní poruchou, pacientů s poruchou stability a častými pády, nebo pacientů po chirurgickém zákroku, nebo úrazu nervové soustavy 3) výzkum metodiky a zajištění realizace uživatelských testování modulu pro prevenci a detekci rizikových stavů pacientů trpících neurodegenerativními poruchami, zejména Alzheimerovou chorobou na vybraných instalačních místech 4) výzkum metodiky a zajištění realizace uživatelských testování modulu pro prevenci a detekci rizikových stavů seniorů s p
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 12 (DIAGNOSTICKÉ KITY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i.
PXIe and cRIO Instrumentation   
Stručný popis: Cílem tohoto postupu zadávání veřejných zakázek je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem, Nationa Účelem výběrového řízení bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 134 zákona, která bude v souladu s podmínkami stanovenými účastníkem výběrového řízení. Rámcová dohoda bude uzavřena na dobu 18 měsíců se společností, která ode dne uzavření rámcové dohody dodá Produkty národního nástroje zadavateli na základě jednotlivých dílčích objednávek.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
ČR - Technologická agentura České republiky
Hospodárnější užívání vod v průmyslu a energetice ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Vývoj technologie pro automatizaci tvorby bezešvé a georeferencované originální mapy stabilního katastru z let 1826-1843 a prováděcího software   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu, který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy „BETA2“.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
ČR - Technologická agentura České republiky
Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 13 (DIAGNOSTICKÉ KITY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diagnostických kitů. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj
DOS - TRADING spol. s r.o.
PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ   
Stručný popis: Zadavatel vyhlásil veřejnou zakázku na služby v otevřeném nadlimitním řízení s názvem „PORADENSTVÍ V SOUVISLOSTI S PŘÍPRAVOU ODBORNÝCH PODKLADŮ PRO BUDOUCÍ PROHLÁŠENÍ O SHODĚ A JEJÍHO VLIVU NA ZAŘÍZENÍ“. Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Část A) – Zpracování studie zaměřené na bezpečnost, spolehlivost provozu a analýzu kritických míst prototypových jednotek DORC a ORC APC Část B) – Zpracování podkladů a odborné poradenství v souvislosti s umístěním zařízení v reálném provozu Část C) – Vypracování odborných a technických podkladů pro tři užitné vzory včetně analýzy rizik Část D) – Poradenství v souvislosti s budoucí přípravou procesu tvorby dokumentace k prohlášení o shodě a jejího vlivu na zařazení“ Bližší technická specifikace předmětu Veřejné zakázky je uvedena v rámci Přílohy č. 1 této ZD – Technické specifikace. Ke každé části je uvedena samostatná technická specifikace.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Poradenstvo pre výskum a vývoj
HRADECKÝ PÍSEK a.s.
Služby poradců a expertů při výzkumu a vývoji wakeboardingu – HRADECKÝ PÍSEK a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zadavatel realizuje projekt Výzkum a vývoj mobilních okružních vleků pro vodní lyžování – wakeboarding. Činnost zadavatele bude zaměřena zejm. na vývoj plně automatizovaného systému pohonu vodních vleků vč. vysokopevnostních kompozitních hmot pro výrobu prefabrikátových prvků a vývoj hmot pro ochranu konstrukcí při jejich uložení ve vodě. V rámci výše uvedeného je nutné zajistit služby poradců či expertů, kteří budou řešit problematiku vztahující se k testování, úpravě materiálu a další úkoly související s vývojovou aktivitou. Předmětem tohoto výběrového řízení jsou následující služby vztahující se k výše uvedenému: a) Poradenské služby v oblastech: i. elektro a energetika ii. elementární chemie iii. stavební materiály iv. statika a dynamika staveb v. pomocný asistent b) Služby laboratoře: i. poskytnutí laboratoře– stavební materiály ii. poskytnutí laboratoře– elementární chemie iii. poskytnutí elektrolaboratoře
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby
ČR - Technologická agentura České republiky
Výzkum vývoje byrokratického zatížení občanů a veřejné správy a mapování v čase a prostoru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
Česká zemědělská univerzita v Praze
Meta-Barcoding of microbial communities   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby: Meta-čárový kód mikrobiálních komunit, který bude zahrnovat analýzu amplikonu dodávaného ze vzorků termitů a termitů (celková DNA). Veřejná zakázka bude zadávána v angličtině.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
RNA library building including rRNA depletion and RNA sequencing   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) The subject of supply pursuant hereto is Library building for RNA sequencing, including ribosomal RNA depletion of 150 samples and 8 lane Transcriptomic and metratranscriptomic sequencing (RNAseq).
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
Česká zemědělská univerzita v Praze
Genome and metagenome sequencing using NovaSeq platform   
Stručný popis: Předmětem tohoto nákupu je služba: Sekvenování genomu a metagenomu pomocí platformy NovaSeq. Zakázka bude zadávána v anglickém jazyce
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Výskum a experimentálny vývoj  >  Výskum
ČR - Technologická agentura České republiky
Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici projektu, který připraví poskytovatel ve smyslu § 2 odst. 2 písm. g) ZPVV.
Výskum a vývoj a súvisiace poradenské služby  >  Projektovanie a realizácia výskumu a vývoja
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie