Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 7634 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace
Zámek Nová Horka - restaurování historických výmaleb   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou restaurátorké práce v místnostech přízemní části zámku Nová Horka
Rekreačné, kultúrne a športové služby  >  Služby v oblasti zábavy  >  Umelecká a literárna tvorba a ich interpretácia
DIAMO, státní podnik
Třímístný užitkový automobil N1   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednoho nového třímístného užitkového automobilu kategorie N1, rok výroby 2019, v požadované specifikaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Motorové vozidlá na prepravu tovaru
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí
Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Týniště nad Orlicí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 600 ks odpadových nádob (kompostérů) pro separaci a kompostování biologicky rozložitelného komunálního odpadu pro město Týniště nad Orlicí. Součástí dodávky je rovněž pořízení 1 ks kontejneru na textil o objemu min. 2,5 m3. Předmět veřejné zakázky bude dodán do města Týniště nad Orlicí.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Cisterny, zásobníky a kontajnery; radiátory a kotly...  >  Cisterny, zásobníky, kontajnery a tlakové nádoby
Správa silnic Olomouckého kraje, příspěvková organizace
„III/36916 Ruda – průtah (Hrabenov)“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, která je brána jako jeden celek, ale je rozdělena na 3 úseky (v rozsahu dle SO 101, 102, 103), kvůli možným komplikacím ze strany financování celé stavby.
Stavebné práce
SK Sokol Brozany, z. s.
Reko UMT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je výměna stávajícího umělého povrchu fotbalového hřiště. Nový povrch je navržen z umělého trávníku tzv. III. generace.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Středočeský kraj
Rekonstrukce stravovacího provozu a vybavení stravovacího provozu Domova Pod Lipami Smečno   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího zastaralého stravovacího provozu, tj. stavební úpravy varny, včetně provedení nových rozvodů, elektroinstalace, vodoinstalace, vnitřní kanalizace, ÚT a provedení nových podlah, obkladů a dlažeb, dodávka a montáž nového technologického vybavení provozu a vzduchotechniky. Cílem je zajištění dodržování požadovaných hygienických norem a požadavků, výměna zastaralého technologického vybavení stravovacího provozu, včetně vzduchotechniky. Bližší specifikace v ZD.
Stavebné práce
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta elektrotechnická
FEL - Rozšíření síťové infrastruktury   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 38 ks síťových přepínačů pro FEL.
Rozhlas, televízia, komunikácie, telekomunikácie a...  >  Siete  >  Sieťové zariadenia
Město Třeboň
Bertiny lázně Třeboň – stavební akce 2019/20 – vyhrazená změna závazku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci dalších pokojů, komunikačních prostor, apod. v části lázní - objekt A, C. Bližší informace jsou uvedeny v projektové dokumentaci, jejíž součástí je i položkový výkaz výměr, která je přílohou č. 1 výzvy k podání nabídek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
DODÁVKA NOVÉHO EKONOMICKÉHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PRO UEM - EISUEM   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dle požadavků zadavatele vytvoření a dodávka nového ekonomického informačního systému, který by svou funkčností, vlastnostmi a technickým vybavením splňoval procesní požadavky jednotlivých oddělení zadavatele, umožňoval plnění veškerých legislativních postupů a nařízení, umožnil splnění specifika reportingu a správy grantů, zajistil výkaznictví směrem ke státní správě apod. Cílem zadávacího řízení je vytvoření a dodávka software kompletního informačního systému pro zpracování ekonomických a provozních agend za účelem efektivního získání a sdílení informací, zjednodušení a zrychlení procesů v organizaci.
Služby informačných technológií: konzultácie,...  >  Dátové služby  >  Databázové služby
MIKROREGION JIZERSKÉ HORY
Kompostéry pro občany Mikroregionu Jizerské hory   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je pořízení zahradních kompostérů pro občany Mikroregionu Jizerské hory s cílem předcházet vzniku biologicky rozložitelných odpadů na území obcí Bedřichov, Dalešice, Janov nad Nisou, Maršovice, Pulečný. Kompostéry pomohou při kompostování posekané trávy a při podzimním zpracování shrabaného listí, ale také při odkládání biologických odpadů rostlinného původu z kuchyně a všech ostatních odpadů ze zahrady. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
STAREZ - SPORT, a.s.
Stavební práce v Krytém plaveckém bazénu Ponávka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění jsou stavební práce- oprava a renovace objektu Krytého plaveckého bazénu Ponávka.
Stavebné práce  >  Stavebno-inštalačné práce  >  Elektroinštalačné práce
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.
Dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny na rok 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého a vysokého napětí v předpokládaném souhrnném množství 6 424 MWh pro rok 2020.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky 761
Rekonstrukce školní kuchyně, SOŠ a SOU Sušice, Volšovská ul. objekt č.p. 1139/II (2. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o stavební úpravy ve stávajícím objektu, který slouží SOŠ a SOU Sušice jako ubytovací objekt. V 1.NP objektu jsou umístěny sklady, lednice, vstupní hala s vrátnicí a transportní rampa, ve 2.NP je umístěna kuchyně s jídelnou. Na tento objekt navazuje ubytovací objekt, z něhož jeden sklad v přízemí bude připojen k bloku kuchyně – pro suchý sklad a strojovnu VZT. Stavební řešení obecně spočívá ve vybourání čistých podlah a příček dle PD, zajištění stropu pod varnou (odstranění vrchní vrstvy podlahy, provedení mikropilotáže, betonové patky a následně ocelového podpůrného rámu), provedení nového vstupního vnitřního otvoru ve štítové stěně vyššího objektu, provedení šachty pro osobonákladní výtah. Ve varně budou provedeny nové povrchy stěn (obklady), nové podlahy, nové štukové omítky stropů a malby. Venkovní prostory zůstávají bez úprav.
Stavebné práce
Město Cheb
Regenerace panelového domu Matěje Kopeckého 6, Cheb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je kompletní osazení nových oken z plastových profilů s izolačním trojsklem kromě schodišťového prostoru a vyměněna vnějších parapetů okenních otvorů za nové s přesahem min. 30 mm. V rámci předmětu plnění dojde k zateplení štítových stěn a dále bude povrch čelních stěn očištěn, opatřen silikonovým nátěrem a nástřikem proti plísním. U balkonů dojde k výměně výplní za tahokov a bude dvojitým nátěrem natřena nosná konstrukce zábradlí. Dojde též k zateplení soklu a následné povrchové úpravě. V rámci terénních úprav bude na jihozápadní straně objektu nově osazen okapový chodníček o šířce 500 mm. Na vstupní straně bude zrenovován přístupový chodník vedoucí od silnice k budově, a to včetně vstupu. Bližší informace jsou uvedeny v PD.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Maliarske, natieračské a sklenárske práce
město Kopidlno
Revitalizace Hilmarova náměstí Kopidlno – chodník I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je 1. etapa modernizace náměstí, jíž budou zajištěna nová místa pro parkování, zklidněný prostor pro odpočinek a vyhovující prostor ke shromažďování za účelem veřejných akcí. Generální přestavba náměstí bude zároveň využita k modernizaci a obnově inženýrských sítí, které jsou v nevyhovujícím stavu - nové kanalizace, částí vodovodu, veřejného osvětlení a liniového osvětlení komunikací a přechodů a včetně ochrany telefonních kabelů.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie