Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 233 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Automobilový jeřáb N3   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilového jeřábu kategorie N3 včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Betonové prefabrikované šachty 1 – Sanace odkaliště K1 – 4. etapa - nové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 části Betonových prefabrikovaných šachet na stavbu Sanace odkaliště K1 - 4. etapa včetně dopravy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Plastový materiál – drenážní systém z čerpacích stanic PRLP Mydlovary - nové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Plastového materiálu na stavbu Drenážní systém z čerpacích stanic PRLP Mydlovary včetně dopravy.
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Diaľkové potrubia, potrubia, rúry,...
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Rámcová dohoda na dodávku volně ložené posypové soli na zimní údržbu 2019/2020   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody bez obnovení soutěže mezi zadavatelem a jedním dodavatelem, na základě které budou zadávány veřejné zakázky na dodávky. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cca 13 500 tun volně ložené posypové soli, včetně dopravy na jednotlivá cestmistrovství a střediska zadavatele po dobu účinnosti rámcové dohody.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Rôzne dopravné zariadenia a náhradné diely  >  Cestné príslušenstvo
Město Světlá nad Sázavou
Výpočetní technika ZŠ Lánecká, ZŠ Komenského, konektivita ZŠ Lánecká, Světlá nad Sázavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je za zadavatelem specifikovaných obchodních podmínek dodávka výpočetní techniky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál
TS služby s.r.o.
Dodávka stavebního a elektromateriálu pro TS služby s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka stavebního materiálu
Stavebné konštrukcie a materiály; pomocné výrobky...  >  Konštrukčné materiály a súvisiace prvky  >  Konštrukčné materiály
TS služby s.r.o.
Pěstební a těžební činnosti na LHC městské lesy Nového Města na Moravě na období 2019-2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) provádění pěstebních a těžebních činností na lesním hospodářském celku s plochou 361,13 ha
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Lesnícke služby  >  Ťažba dreva
Obec Bačice
Stavební úpravy objektu Bačice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č.pop. 24 na pozemku p.č.st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky.
Stavebné práce
Chaloupky o.p.s., školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
Středisko Baliny – Objekt B, stavební práce – 1. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to 1. etapy rekonstrukce stávajícího Objektu B Střediska Baliny (dříve budovy bývalého Vidlákova statku), demolice a obnova definovaná následujícími prostorovými limity: spodní stavba, její založení a stavba v úrovni 1.NP včetně zastropení v celém rozsahu půdorysu, stavba v úrovních 2.NP, 3.NP a zastřešení od osy 1 (včetně napojení stavby na objekt A za touto osou) po osu 7 (včetně štítové stěny za touto osou) a veškeré další související dodávky, služby, práce a činnosti dle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Hutní materiál 1- Sanace odkaliště K1- 3. etapa   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělena na části. Část 1. - Zápory Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu - zápor pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně nákladů na dělení materiálu pro přesné délky a dopravy. Část 2. - Převázky a rozpěry Předmětem části veřejné zakázky je dodávka 1 části Hutního materiálu – převázek a rozpěr pro stavbu Sanace odkaliště K1 - 3. etapa včetně dopravy.
Produkty ťažobného priemyslu, základné kovy a...  >  Základné kovy (kovové rudy)  >  Železo, olovo, zinok, cín a meď
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Osvětlení – snížení tepelných ztrát objektu dílen   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka osvětlení pro stavbu – snížení tepelných ztrát objektu dílen včetně dopravy.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Osvetľovacie zariadenia a elektrické žiarovky
Kraj Vysočina
Datový sklad   
Stručný popis: Rozšíření datového skladu Kraje Vysočina.
Softvérové balíky a informačné systémy  >  Informačné systémy a servery
Město Nové Město na Moravě
Dodávka požárního automobilu pro jednotku SDH Nové Město na Moravě   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) dodávka nového požárního automobilu dle technické specifikace uvedené v příloze této dokumentace a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhlášky č. 53/2010 Sb.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Městys Okříšky
REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace stavby „REKONSTRUKCE ČOV OKŘÍŠKY, OKŘÍŠKY – KANALIZACE, 4. ETAPA“. Předmětem stavby je rekonstrukce a intenzifikace ČOV v Okříškách a rekonstrukce místní kanalizace. Navrhovaná rekonstrukce kanalizace navazuje na předchozí etapy a umožní oddělení splaškových vod od dešťových vod v řešených částech městyse Okříšky.
Stavebné práce
Obec Lípa
ZTV pro 18 RD Lípa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou tyto stavební práce: SO 01 Komunikace SO 02 Vodovod SO 03 Splašková kanalizace SO 05 Plynovod SO 06 Veřejné osvětlení SO 07 Terénní úpravy
Stavebné práce
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie