Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 295 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Třebíč
Komunitní centrum Moravia, Třebíč - interiéry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spočívající v dodání nového (nerepasovaného, nepoužitého) a kvalitního nábytku a interiérového vybavení – tj. židlí, stolů, skříní, kancelářských stolů a kancelářských židlí, kancelářských kontejnerů, barových židlí, polic, regálů, křesel, pohovek, konferenčních stolů, věšákových stěn, nástěnných zrcadel, zásobníků na toaletní papír a papírové ručníky, dávkovačů mýdla, odpadkových košů, atd., a to včetně dopravy, montáže, instalace a případného zaškolení obsluhy.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Rôzny nábytok a vybavenie
Obec Radostín nad Oslavou
Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Restaurace Obecná škola, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 100/1 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Obec Radostín nad Oslavou
Snížení energetické náročnosti objektu Kulturní dům Radostín nad Oslavou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu Kulturní dům, Radostín nad Oslavou v rozsahu: Změna dokončené stavby na p. č. st 145 v k. ú. Radostín nad Oslavou – jedná se o zateplení obvodového pláště objektu kontaktním zateplovacím systémem ETICS, částečnou výměnu stávajících výplní otvorů, zateplení půdního prostoru a stropu suterénu, výměna střešní krytiny a klempířských výrobků. Dále se jedná o sanaci vlhkého základového zdiva.
Stavebné práce  >  Kompletizačné (dokončovacie) práce  >  Iné práce na kompletizácii a dokončievaní budov
Město Jaroměřice nad Rokytnou
Protipovodňová opatření pro město Jaroměřice nad Rokytnou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace protipovodňových opatření formou dodávky a montáže varovného a informačního systému a jeho napojení do Jednotného systému varování a informování a dodávky a montáže lokálního výstražného systému pro město Jaroměřice nad Rokytnou a jeho místní části. Realizací předmětu veřejné zakázky dojde ke zlepšení systému povodňové služby a preventivní protipovodňové ochrany
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
Obec Hořice
Novostavba objektu – hasičská zbrojnice na p.p.č 91/2 v k.ú Hořice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Záměrem zadavatele je uzavření smlouvy, na základě které vybraný dodavatel na svou odpovědnost a náklady realizuje výstavbu nové hasičské zbrojnice. Výstavba bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou č. 6 zadávací dokumentace, a v souladu s cenovou nabídkou vybraného účastníka, která je tvořena přílohou č. 5 – Slepý rozpočet.
Stavebné práce
Obec Věcov
B.j. 6 PB - PČB Věcov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace díla v rámci projektu s názvem: „B.j. 6 PB - PČB Věcov“. Stavba bude obdélníková, objekt je částečně podsklepený, dvoupodlažní. Střecha domu je sedlová a vedená rovnoběžně s komunikací. Vnitřní vertikální průchodnost zajišťuje schodiště spolu s výtahovou plošinou se třemi nástupními plošinami. V prvním nadzemním podlaží vzniknou dvě bytové jednotky o dispozici 2+kk a jedna 1 + kk. Ve druhém nadzemním počasí budou tři bytové jednotky v dispozici 1+kk. Samotné výstavbě bude předcházet kompletní demolice objektu, kterou budou následovat geodetické a zemní práce. Zemní práce budou spočívat v hloubení základových pasů, provedení přípojek inženýrských sítí a vnitřní kanalizace. Následně bude provedeno založení objektu společně s hydroizolací, na které budou navazovat svislé nosné konstrukce. Podrobně je předmět popsán v projektové dokumentace vypracované Ing. Tomášem Pohankou, která je přílohou č. 5 zadávací dokumentace zveřejněné na profilu zadavatele.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Obec Předín
Inženýrské sítě a komunikace pro RD Předín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Účelem předmětné stavby resp. stavební akce jsou inženýrské sítě a komunikace (základní technická vybavenost) pro plánovanou výstavbu 17 rodinných domků (RD) v obci Předín. Tyto inženýrské sítě a komunikace umožní i výhledovou výstavbu dalších 8 rodinných domků (RD). Předmětné inženýrské sítě a komunikace tedy umožní výstavbu celkem 17 + 8 = 25 rodinných domků (RD). Celkem 17 nových RD a ve výhledu dalších 8 RD má být postaveno při západním okraji obce Předín, za Návesním rybníkem.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Kraj Vysočina
II/150 Havlíčkův Brod - ul. Žižkova a Dolní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající zejména v provedení rekonstrukce silnice II/150 v intravilánu města Havlíčkův Brod, ul. Dolní a Žižkova v délce cca 300 m. Součástí této stavby je také rekonstrukce mostu ev. č. 4035 na ulici Žižkova, který převádí Cihlářský potok pod silnicí II/150. V rámci stavby dojde k přeložkám NTL a STL plynovodů na ul. Dolní a Žižkova.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Město Ždírec nad Doubravou
Revitalizace školního hřiště ve městě Ždírec nad Doubravou   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce na vybudování sportoviště s běžeckým oválem 150 m, víceúčelovým hřištěm 40x24 m a wourkout/parkourovým hřištěm cca 350 m2. Hřiště uvnitř běžeckého oválu bude možno zastřešit přetlakovou halou (nafukovací halou s vytápěním). Součástí předmětu veřejné zakázky jsou rovněž dodávky vybavené pro sportoviště.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Město Havlíčkův Brod
Dodávka elektrické energie pro Město Havlíčkův Brod od 01.11.2019 do 31.10.2021   
Stručný popis: Dodávka elektrické energie formou centrálního zadávání pro Město Havlíčkův Brod a jím zřizované příspěvkové organizace města a obchodní organizace s majetkovým vkladem města v období od 01.11.2019 do 31.10.2021
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
Město Velké Meziříčí
Přístavba a stavební úpravy odborných učeben ZŠ Sokolovská   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající převážně v provedení stavebních opatření vedoucích k zpřístupnění ZŠ Sokolovská pro žáky s omezenou schopností pohybu a orientace. Tyto úpravy budou provedeny jak u budovy školy na ulici Komenského 1, kde sídlí první stupeň základní školy, tak i u budovy na ulici Sokolovská 470/13, kde sídlí druhý stupeň základní školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
Dodávka užitkových vozidel 5 t na údržbu komunikací Kraje Vysočina   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka devíti užitkových vozidel kategorie N2 s pohonem kol 4x2 a zážehovým přeplňovaným motorem pro metanová paliva, v provedení 5 ks sklápěcí nástavba, 3 ks skříňová nástavba a 1 ks dodávka pro běžnou a zimní údržbu komunikací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je dále doprava vozidel na místa plnění, jejich uvedení do provozu, předvedení funkčnosti a zaškolení obsluhy zadavatele. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále záruka na jakost po dobu minimálně 2 let, když současně záruka na prorezavění činí 96 měsíců a zajištění servisních služeb po dobu 5 let.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko
Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV - manažer projektu   
Stručný popis: Předmětem plnění je komplexní administrace žádosti o dotaci v programu OPŽP (zpracování žádosti o dotaci, její vyřízení, administrace, vyhodnocení a vyúčtování), jednání s orgány státní správy v souvislosti se zajištěním dokumentace pro zajištění stavby "Žďár nad Sázavou - modernizace a intenzifikace ČOV", zajištění a realizace zadávacího řízení na zhotovitele stavby v souladu se zákonem 134/2016 Sb. a podmínkami dotace, provádění technického dozoru stavebníka, koordinátora BOZP a veškeré administrativní úkony související s řádným průběhem a dokončením stavby. Předpokládané investiční náklady stavby činí 198 mil. Kč.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Poradenské služby v oblasti obchodu a riadenia a...  >  Služby súvisiace s riadením
Nemocnice Havlíčkův Brod, příspěvková organizace
Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla v Nemocnici Havlíčkův Brod   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Havlíčkův Brod na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným dodavatelem za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Verejné služby  >  Zásobovanie a rozvod iných druhov energie
Obec Čáslavice
Obnova retenční nádrže Sladový v k.ú. Čáslavice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je obnova v minulosti zaniklé retenční nádrže na toku Římovka, v katastrálním území obce Čáslavice. Důvodem stavby retenční nádrže je zadržení vody v krajině, obnova života flory a fauny vázaných na retenční prostředí, extenzivní chov ryb. V rámci stavby bude zbudována retenční nádrž o ploše hladiny 3,35 ha. Nádrž bude neprůtočná s boční a čelní zemní hrází, bude doplněna o dvě menší izolované vodní tůně u přítoku. Kompletně bude obnovena spodní výpust nádrže a bezpečnostní přeliv. Projektová dokumentace stavby je členěna na stavební objekty: SO-01 Hráz, SO-02 Retenční nádrž – zátopa a tůně, SO-03 Spodní výpust, SO-04 Bezpečnostní přeliv, SO-05 Odběrný objekt do nádrže, SO-06 Odběrný objekt do náhonu, SO-07 Odstranění vrtů, SO-08 Terénní úpravy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Výstavba vodných diel
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie