Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 101 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Úřad práce ČR
Poradenství pro Pardubický kraj II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění realizace poradenských programů pro uchazeče a zájemce o zaměstnání a účastníky pracovní rehabilitace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Školenia zamerané na osobný rozvoj
Svaz strojírenské technologie, z.s.
Vzdělávání k rozvoji členských podniků Svazu strojírenské technologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém období 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Předmětem plnění na základě rámcové dohody uzavřené s jedním účastníkem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele v souvislosti s plněním veřejné zakázky je poskytování administrativní podpory prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře nebo ad hoc školení).
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Řízení letového provozu České republiky, státní podnik (ŘLP ČR, s.p.)
Výcvik na leteckých simulátorech pro řlp a řlp-žáky   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění výcviku pro řlp-žáky ve 4Q2019. Jedná se o dílčí plnění na základě rámcové dohody č. 019/2018/PS/080.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školenia v oblasti obranných a bezpečnostných...  >  Školenia a simulácie v oblasti lietadiel, rakiet a...
Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019
Vzdělávací program pro MAS aneb MASky v obraze 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění odborných vzdělávacích programů formou uzavřených prezenčních kurzů určených výhradně pro zaměstnance místních akčních skupin a připravených na míru pro zadavatele.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Jihlava
Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava II   
Stručný popis: Zadavatel vyhlásil Veřejnou zakázku na služby v režimu otevřeného nadlimitního řízení s názvem "Vzdělávací služby pro členy OHK Jihlava II". Zadavatel rozdělil zadávací řízení na následující části: Dílčí část 1 - IT dovednosti, Dílčí část 2 - Měkké a manažerské dovednosti, Dílčí část 3 - Jazykové vzdělávání, Dílčí část 4 - Účetní, ekonomické a právní kurzy. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky - technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 Specifikace předmětu plnění Zadávací dokumentace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro ÚP ČR - Pardubický kraj VI   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je zajištění rekvalifikací dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „ZoZ“), pro uchazeče a zájemce o zaměstnání. Rekvalifikace budou realizovány na základě Rámcových dohod uzavřených pouze s jedním dodavatelem na každou část veřejné zakázky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.s.
Zajištění vzdělávání členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzdělávání zaměstnanců
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Česká censtrála cestovního ruchu-CzechTourism
Zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávacích aktivit v rámci projektu OPZ „Vzdělávání v cestovním ruchu“   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění školících prostor, služeb s tím spojených a vzdělávací aktivity zaměřené na cestovní ruch a to v níže uvedených modulech: 1. Zajištění standartních prostorů v rámci teoretických dovedností a služeb s tím spojených 2. Vzdělávací modul Ubytování 3. Vzdělávací modul Stravování 4. Vzdělávací modul Cestovní kanceláře a agentury 5. Vzdělávací modul Aktivní a venkovský turismus 6. Vzdělávací modul Lázeňské služby, wellness a fitness 7. Vzdělávací modul Turistická informační centra, Průvodcovská činnost
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Regionální hospodářská komora Brno
Vzdělávání členů Regionální hospodářské komory Brno II   
Stručný popis: Zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společností, které jsou členy Regionální hospodářské komory Brno. V rámci projektu dojde ke zhruba 5500 účastem na vzdělávacích kurzech zaměstnanci členských firem, přičemž velká část těchto osob bude tvořena zaměstnanci strojírenských a výrobních firem.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání, z.s.
Zajištění vzdělávání zaměstnanců členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění vzdělávání členů spolku SPRP - Spolek pro rozvoj podnikání
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Město Rožnov pod Radhoštěm
Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část I.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v kurzech: Zákon o obcích v platném znění, Spisová a archivní služba, Právní minimum pro úředníky, Trestní odpovědnost úředních osob a zastupitelů, CZECHPOINT, Zákon o svobodném přístupu k informacím, Insolvenční zákon, Veřejné zakázky, Veřejná prostranství obce, Zpracování a ochrana osobních údajů, Vidimace a legalizace, Kontrolní řád a zákon o finanční kontrole, Správní řád.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
Město Rožnov pod Radhoštěm
Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v kurzech: Odpadové hospodářství, Pohřebnictví, Provoz dětských hřišť, Dopravní značení na pozemních komunikacích, Majetkoprávní jednání, Katastr nemovitosti, Zákon o registru smluv a povinné zveřejňování smluv, Revitalizace bytového fondu, Hospodaření s energiemi, Údržba veřejné zeleně.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
Město Rožnov pod Radhoštěm
Profesionální a strategický výkon veřejné správy v Rožnově pod Radhoštěm – Odborná školení – část III.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb - odborného školení pracovníků MěÚ Rožnov pod Radhoštěm v kurzech: Zákon o vodovodech a kanalizacích + evidence vodovodů a kanalizací, Zákon o odpadech, Zákon o ovzduší, Zákon o ochraně ZPF, Zákon o myslivosti, Zákon na ochranu zvířat, Zákon o lesích, Zákon o ochraně přírody a krajiny.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie