Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 133 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR
Zajištění vzdělávání pro členy AOBP II   
Stručný popis: Zajištění vzdělávání formou poskytnutí otevřených a uzavřených kurzů, školení či seminářů (dále souhrnně označováno jen jako „kurzy“) vybraným účastníkem zadávacího řízení partnerům zadavatele. Předmětem veřejné zakázky jsou také veškeré další služby spočívající v organizačním zajištění vzdělávacích služeb. Vzdělávání bude poskytnuto v oblastech: Účetní, ekonomické a právní kurzy Měkké a manažerské vzdělávání Obecné IT vzdělávání Specializované IT vzdělávání Jazykové vzdělávání
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Plastikářský klastr z.s.
VZDĚLÁVÁNÍ ZAMĚSTNANCŮ ČLENŮ PLASTIKÁŘSKÉHO KLASTRU   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění a realizace vzdělávacích aktivit dle zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je dle ust. § 35 ZZVZ rozdělena na 4 části: 1. Obecné IT (dále jen „část 1“) 2. Měkké a manažerské dovednosti (dále jen „část 2“) 3. Jazykové vzdělávání (dále jen „část 3“) 4. Technické a jiné odborné kurzy (dále jen „část 4“)
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
TESCO SW a.s.
POVEZ II - Vzdělávání zaměstnanců TESCO SW a.s. v oblasti IT IV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je realizace odborných školení pro zaměstnance TESCO SW a.s. v oblasti IT blíže popsaných v příloze č. 2 Výzvy, a to za podmínek závazně stanovených ve výzvě k podání nabídek včetně příloh. Zakázka je rozdělena na 3 dílčí části se samostatným plněním, tj. ČÁST 1: ISTQB CTFL a CTFL-ATE, ČÁST 2: TOGAF Foundation a Certified, ČÁST 3: ITIL Managing Across The Lifecycle.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Asociace pro komunikační nástroje a internet věcí, z.s.
Specializované IT II - Asociace CTIT   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je zajistit vzdělávací kurzy a tím tak zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků organizací, které jsou členy Zadavatele. Předmět plnění obsahuje zajištění specializovaných kurzů s využitím programovacího jazyka Python. Detailní popis kurzů je uveden v Příloze č. 1.ZD Dodavatelé jsou povinni při sestavování nabídky a realizaci samotného plnění vycházet ze Specifické části pravidel pro žadatele a příjemce v rámci OPZ pro projekty s jednotkovými náklady zaměřené na další profesní vzdělávání, (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/pravidla-pro-zadatele-a-prijemce-opz) a dalších souvisejících dokumentů spojených s výzvou č. 110 OPZ (odkaz na elektronickou verzi: https://www.esfcr.cz/vyzva-110-opz). Popis plnění: Kurzu se bude účastnit 1 až 12 osob. Součástí plnění bude rovněž dodání dokumentace ke vzdělávání, a to prezenčních listin a osvědčení/certifikátů o absolvování kurzů dle aktuálních pravidel OP Zaměstnanost. Součástí p
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na dvě samostatné části, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 Obecné IT IT PKÚ akademie I. MS WORD IT PKÚ akademie II. MS EXCEL IT PKÚ akademie III. MS OUTLOOK Dílčí část 2 Měkké a manažerské dovednosti Akademie pro manažery PKÚ I. III.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na dvě samostatné části, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 Obecné IT IT PKÚ akademie I. MS WORD IT PKÚ akademie II. MS EXCEL IT PKÚ akademie III. MS OUTLOOK Dílčí část 2 Měkké a manažerské dovednosti Akademie pro manažery PKÚ I. III.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Sdružení automobilového průmyslu
Vzdělávání v projektu AutoSAP - Podpora autoprůmyslu 2   
Stručný popis: Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance členů Sdružení automobilového průmyslu formou kurzů připravených na míru. Zadavatel předpokládá proškolení cca 69.350 osobohodin, tj. celkem cca 866 školících dnů o počtu maximálně 12 osob na jednom kurzu. Zakázka je rozdělena na 5 částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
Jazykové vzdělávání   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání. Předpokladem je 19 040 odškolených osobohodin.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Svaz chemického průmyslu České republiky, z.s.
Vzdělávání v chemickém průmyslu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění vzdělávacích aktivit a projektové řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Statutární město Ostrava
Výuka dětí ostravských MŠ a ZŠ přírodovědných a technických oborů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je kompletní organizační, personální zajištění a realizace výukových kurzů v oblasti přírodovědy, technických oborů, matematiky, finanční gramotnosti pro děti ostravských mateřských škol, žáků základních škol a žáků Školských zařízení zájmového charakteru ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Ostrava s cílem propojit různé obory klasické školní výuky (např. chemie, fyzika, biologie, matematika, výtvarná výchova, technická výchova apod.), aby děti lépe pochopily již nabyté vědomosti a byly schopné aplikovat získané poznatky v praxi. Výuka bude probíhat interaktivní a zážitkovou formou s využitím moderních technologií, s důrazem na aktivitu a iniciativu dětí, rozvoj logického myšlení a využíváním týmové i samostatné práce dětí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Základné vzdelávanie (základné školstvo)
Okresní hospodářská komora Olomouc
Společná cesta k rozvoji, vzdělávání zaměstnanců členských firem OHK II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky ke uzavření Smlouvy o zajištění vzdělávání s jedním účastníkem pro každou část této veřejné zakázky. Předmětem smlouvy je realizace dílčích vzdělávacích aktivit vymezených v přílohách 2A a 2B
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
HET spol. s r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexního vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o., cílem je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
HET spol. s r.o.
Vzdělávání zaměstnanců společnosti HET spol. s r.o. - 2. řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o veřejnou zakázku na služby. Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění jazykového vzdělávání pro zaměstnance společnosti HET spol. s.r.o. Cílová skupina: management a administrativní pracovníci Forma výuky: teoretický výklad se souběžným procvičením, nácvik v praxi.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje II - část 6. Jazykové kurzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: JAZYKOVÉ KURZY
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
Krajská hospodářská komora Zlínského kraje
Vzdělávání zaměstnanců členů Krajské hospodářské komory Zlínského kraje II – část 5. Účetní, ekonomické a právní kurzy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění odborného vzdělávání pro členy zadavatele v této oblasti: ÚČETNÍ, EKONOMICKÉ A PRÁVNÍ KURZY
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Školiace (výcvikové) služby  >  Služby týkajúce sa odborných školení
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie