Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE, D a T. Požadované plnění je rozděleno do 8 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Plnění předmětu veřejné zakázky se uskutečňuje na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která byla uzavřena v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele pro plnění předmětu VZ je dále administrativní podpora Systému vzdělávání prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel II.   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE a D. Požadované plnění je rozdělena do 3 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlas
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlas
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních, případně několik částí bude zadáno v samostatném zadávacím řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Tvorba metodiky a systém vzdělávání zaměstnanců vybraných profesí   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou jednotlivé činnosti směřující k vytvoření metodických materiálů a zajištění vzdělávacích aktivit projektu Systémová podpora rozvoje adiktologických služeb v rámci integrované protidrogové politiky reg. č.: CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_030/0003035. Veřejná zakázka je rozdělena na 4 části, které budou zadávány v samostatných zadávacích řízeních, případně několik částí bude zadáno v samostatném zadávacím řízení.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na třicetjedna samostatných částí, účastníci se mohou přihlásit na každou dílčí část samostatně, více částí nebo všechny části veřejné zakázky současně, za předpokladu splnění kvalifikace stanovené ke konkrétní části veřejné zakázky. Každá nabídka však musí splňovat požadavky stanovené k dané části a musí být podána ve zvláštní obálce dle příslušného bodu zadávací dokumentace. Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlas
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL II.   
Stručný popis: Dílčí část 1 – Jazykové vzdělávání – uzavřený kurz Dílčí část 2 – Obecné IT – uzavřený kurz Dílčí část 3 – Měkké a manažerské dovednosti – uzavřený kurz Dílčí část 4 – Účetní, ekonomické a právní kurzy – uzavřený kurz Dílčí část 5 – Manažer silniční dopravy I. – IV + Manažer silniční dopravy (zkouška) – otevřený kurz Dílčí část 6 – Zvládání sám sebe a výběr dobrého týmu – otevřený kurz Dílčí část 7 – Zvládání komunikace se zákazníkem, zvládání změny krize – otevřený kurz Dílčí část 8 – Zvládání vlastní kariéry - otevřený kurz Dílčí část 9 – Zvládání vlastních manažerských rolí, zvládání vlastních myšlenek - otevřený kurz Dílčí část 10 – Zvládání dobrého zdravotního stavu, přízeň a opora blízkých - otevřený kurz Dílčí část 11 – Zvládání marketingové komunikace - otevřený kurz Dílčí část 12 – Prevence vyhoření a možnosti zavádění inovace pohledem psychologie - otevřený kurz Dílčí část 13 – Využití psychologie osobnosti v manažerské praxi a sociální psychologie - otevřený kurz Dílčí
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zaměstnanců členů OHK UL   
Stručný popis: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: 80400000-8 – Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Veřejná zakázka je v souladu s ust. § 35 zákona rozdělena na jednu samostatnou část. Dílčí část 1 – Technické a jiné odborné vzdělávání – otevřený kurz
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň - Specializační vzdělávání sester (teoretické moduly) II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění teoretických modulů specializačního vzdělávání všeobecných sester v níže uvedených oborech po dobu 4 let. Část VZ Obory specializačního vzdělávání/ název části počet sester za 4 roky předpokládaná hodnota Část 1 Intenzivní péče v pediatrii 6 132.600,- Část 2 Ošetřovatelská péče v pediatrii 15 360.000,- Část 3 Ošetřovatelská péče v psychiatrii 10 240.000,- Náplň modulů včetně požadavků na připravenost sester je uveden v příloze č. 1 Zadávací dokumentace (tato příloha je zároveň přílohou č. 1 kupní smlouvy - Specifikace předmětu plnění). Předpokládaná hodnota jednotlivých částí je stanovena jako cena maximální a nepřekročitelná.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Integrovaná střední škola, Semily, 28. října 607, příspěvková organizace
Zajištění provozu autoškoly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky a praktických výcviků v autoškole pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů, zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků školy musí být provedeno tak, aby byly splněny předpoklady pro získání řidičského oprávnění. Součástí praktického výcviku v řízení motorových vozidel je i výcvik praktické údržby vozidel a příprava závěrečných zkoušek.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na provádění výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče složek IZS na období 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem VZ je poskytování výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče IZS
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Střední škola strojní, stavební a dopravní, Liberec II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace
Zajištění provozu autoškoly   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění kurzů praktických výcviků v autoškole pro získání řidičského oprávnění skupiny B a C v souladu s ustanoveními zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, v platném znění pozdějších předpisů (dále: „z. č. 247/2000 Sb.“), zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků školy musí být provedeno tak, aby byly splněny předpoklady pro získání řidičského oprávnění. Předmětem plnění veřejné zakázky je i zajištění ukončené výuky a výcviku pro nepovinný předmět pro žáky pro řidičské oprávnění skupiny B a C v souladu s ustanoveními z. č. 247/2000 Sb. Zajištění výcviku žadatelů o řidičská oprávnění skupiny B a C žáků školy musí být provedeno tak, aby byly splněny předpoklady pro získání řidičského oprávnění. Součástí praktického výcviku v řízení motorových vozidel je i výcvik praktické údržby vozidel a příprava závěrečných zkoušek.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Olomoucký kraj I   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a osoby se zdravotním postižením. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 98 ZVZ do 43 částí. Uchazeči mohou podávat nabídku na jednu část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie