Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 20 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikační kurzy v Jihočeském kraji 2015 - 2018 - opětovné vyhlášení   
Stručný popis: Základním cílem zadávacího řízení je uzavření jednotlivých rámcových smluv. Každá rámcová smlouva bude uzavřena vždy s jedním dodavatelem na služby spočívající v realizaci rekvalifikačních kurzů na danou část pro uchazeče o zaměstnání a zájemce o zaměstnání ve smyslu §109 ZoZ, jakož i v realizaci rekvalifikačních kurzů pro zaměstnance ve smyslu § 110 ZoZ, a to na období od konce roku 2014 - do začátku roku 2019 pro Úřad práce České republiky - krajskou pobočku v Českých Budějovicích (dále jen úřad práce). Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 24 částí. Jednotlivé části veřejné zakázky zahrnují 1 druh rekvalifikačního kurzu/případně souboru kurzů. Každý uchazeč o veřejnou zakázku se může přihlásit do jedné nebo více libovolných částí veřejné zakázky, v nichž splní požadavky zadavatele uvedené v zadávací dokumentaci.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Plnění předmětu veřejné zakázky se uskutečňuje na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, která byla uzavřena v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele pro plnění předmětu VZ je dále administrativní podpora Systému vzdělávání prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+ nebo zajištění povinné publicity po celou dobu trvání vzdělávacích akcí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel II.   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE a D. Požadované plnění je rozdělena do 3 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem
Vzdělávání zaměstnanců rezortu MO v oblasti získávání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel   
Stručný popis: Předmětem plnění požadované služby je příprava zaměstnanců rezortu MO k získání odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (řidičských oprávnění) na skupiny A, B, C, CE, D a T. Požadované plnění je rozděleno do 8 samostatných částí.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Úřad práce ČR
Rekvalifikační kurzy pro Pardubický kraj 2016 - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče a zájemce o zaměstnání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj III   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na které je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku B.1 a příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj IV   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na které je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku B.1 a příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na které je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku B.1 a příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Středočeský kraj
Podpora čtenářské gramotnosti na ZŠ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této Veřejné zakázky je realizace komplexního systému rozvoje čtenářské gramotnosti na druhém stupni základních škol.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zamětnanců členů OHL UL   
Stručný popis: Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance členů OHK Ústí nad Labem. Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem
Profesní vzdělávání zamětnanců členů OHL UL   
Stručný popis: Komplexní cílený vzdělávací program pro zaměstnance členů OHK Ústí nad Labem. Předmětem plnění je realizace všech školení. Školení budou realizována v rámci projektu z Operačního programu zaměstnanost spolufinancovaného z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová dohoda na provádění výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče složek IZS na období 2019-2021   
Stručný popis: Předmětem VZ je poskytování výcviku v kurzech bezpečné jízdy pro řidiče IZS
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby  >  Rôzne školské služby
Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj
Systém vzdělávání v programovém odbdobí 2014-2020 - odborné vzdělávací akce   
Stručný popis: Plnění předmětu veřejné zakázky se uskutečňuje na základě uzavřené rámcové dohody s jedním účastníkem zadávacího řízení, v otevřeném nadlimitním řízení dle § 56 ZZVZ. Studium probíhá formou prezenčních vzdělávacích akcí (vzdělávací programy, aktualizační semináře a ad hoc školení). Účelem je zajištění vzdělávání v odborných vzdělávacích programech pro zaměstnance subjektů implementace a další subjekty zapojené do implementace ESI fondů. Podstatným požadavkem zadavatele pro plnění předmětu VZ je také administrativní podpora Systému vzdělávání prostřednictvím Monitorovacího systému 2014+, a dále zajištění povinné publicity po celou dobu trvání.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Olomoucký kraj I   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění rekvalifikace dle zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, pro uchazeče o zaměstnání, zájemce o zaměstnání a osoby se zdravotním postižením. Rekvalifikace budou realizovány na základě rámcových smluv uzavřených s jedním uchazečem na každou část veřejné zakázky. VZ je v souladu s § 98 ZVZ do 43 částí. Uchazeči mohou podávat nabídku na jednu část, na více částí nebo na všechny části veřejné zakázky.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
Česká republika - Úřad práce České republiky
Rekvalifikace pro Moravskoslezský kraj II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace rekvalifikačních kurzů v rámci jednotlivých částí veřejné zakázky, na které je veřejná zakázka rozdělena. Plnění bude probíhat na základě rámcových smluv uzavřených pro každou jednotlivou část veřejné zakázky. Předměty plnění jednotlivých částí zakázky jsou specifikovány v článku B.1 a příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
Vzdelávacie a školiace (výcvikové) služby  >  Vzdelávanie dospelých a iné vzdelávacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie