Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 70 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
městská část Praha 3
Rámcová dohoda na zajišťování zahradnických prací včetně údržby a dalších souvisejících činností v rámci péče o veřejnou zeleň - opakované zadání   
Stručný popis: Dílčí část 1 - Zahradnické práce nad rámec běžné údržby Dílčí část 2 - Arboristické práce o péči o stromořadí Dílčí část 3 - Údržba trvalek, růží a štěrkových záhonů se zvýšenou autoregulací Dílčí část 4 - Založení a údržba záhonů letniček (jarní výsadba) a dvouletek (podzimní výsadba) Dílčí část 5 - Údržba Rajské zahrady
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Ústí nad Labem, Městský obvod Neštěmice
Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice   
Stručný popis: Poskytování komunálních služeb - údržba veřejné zeleně Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Třinec
„Údržba veřejné zeleně v sektoru číslo I, Třinec“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je údržba veřejně přístupné zeleně v sektoru č. I v Třinci, a to vybraných vegetačních bodových a plošných prvků.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Město Šternberk
Výsadby ulice Věžní Šternberk   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem díla je výsadba a obnova dřevin, zdravotní zásahy, vegetační úpravy a následná tříletá péče v lokalitě ulice Věžní a Uničovská ve městě Šternberk.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Statutární město Ústí nad Labem
Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této podlimitní veřejné zakázky je údržba již založených výsadeb v centru města Ústí nad Labem a výsadeb na okružních křižovatkách. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy, údržbě okrasných trav a trvalek (řez). Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna dosadba rostlin. Údržba bude prováděna na těchto plochách: • plocha mezi OC FORUM a OD LABE • zelený pás u OD LABE • plocha u plastiky u OD LABE • okružní křižovatka Dobětice • okružní křižovatka Klíše – Hvězda • zelený pás v ul. Panská • ovál u OC FORUM • okružní křižovatka pod Větruší Všechny plochy budou udržovány od jara roku 2020 do roku 2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Státní pokladna Centrum sdílených služeb, s. p.
Výsadba a údržba zeleně v areálu DC Zeleneč   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajících dřevin, výsadba nové zeleně a následná pětiletá péče a práce s ní spojené (kontroly a opravy kotvení dřevin, mulčování, závlaha apod.) v areálu datového centra Zeleneč.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Obec Neumětely
Obnova polních cest a alejí v obci Neumětely   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) - Předmětem zakázky je obnova polních cest a alejí včetně doprovodné zeleně v extravilánu obce Neumětely. Celkem bude na k. ú. Neumětely vysazeno 324 ks stromů (z toho 259 ks ovocných a 65 ks listnatých stromů), založeno 9 240 m2 travo-bylinných porostů (7 381 m2 KLASIK travo-bylinná louka klasická, 1 859 m2 směs na štěrkové trávníky s řebříčkem). Obnoveno bude 1 196 bm – 2 582 m2 polních cest technologií travnatých cest.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Obec Janovice
Projekt revitalizace sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice - etapa II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření smlouvy o dílo na revitalizaci sídelní zeleně v intravilánu obce Janovice – etapa II. v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované společností LIVING IN GREEN s.r.o., Palackého 70, 252 29 Dobřichovice, IČO 248 28 301, neoceněným výkazem výměr a za podmínek uvedených v zadávacích podmínkách a jejích přílohách.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby
Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Údržba komunikační zeleně   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Česká republika - Ministerstvo obrany, Sekce nakládání s majetkem MO
Regenerační práce a hnojení travnatého hřiště stadionu Juliska v letech 2019- 2022   
Stručný popis: Předmětem VZ je celoroční provádění regeneračních prací a hnojení travnatého sportovního hřiště s vyhříváním v rozsahu: posezónní regenerace, chemické kapalné ošetření plochy, dosévání, drnování, regenerační zásahy na jaře a na podzim.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Údržba športových ihrísk
Ředitelství silnic a dálnic ČR
JHC Kosení travních porostů na silnicích I. třídy a dálnici D4 v Jihočeském kraji 2019 - 2023   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provádění a zajištění kosení travních porostů (sečení trávy), což se rozumí odstraňování travního porostu strojním, resp. ručním sečením. Sečení trávy u silnic I. třídy a dálnic na území oblasti Jihočeského kraje - Správy České Budějovice v celkové výměře: krajnice + příkopy + svahy + silniční pomocné pozemky. Rozsah jedné kompletní seče činí 5 797 514 m2.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice
Realizace prvků ÚSES - část K22, K21 a celý K41, k. ú. Lechotice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je realizace biokoridorů ÚSES v k.ú. Lechotice na pozemcích p.č.1402, 1423, 1414, 1520, 1528, 1536, 1487, 1499, 1541, 1516, 1547, 1228, 1198, 1220 vše k.ú. Lechotice. Realizace je členěna na dílčí objekty: SO.1, SO.2, SO.3, SO.4, SO.5 a SO.6 Předmětem plnění je rovněž následná péče, která bude realizována v období 01.05.2020 – 30.11.2022.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Statutární město Most
Náhradní výsadba dřevin - lokalita jezera Most   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je provedení náhradní výsadby dřevin a zeleně v lokalitě jezera Most. Jedná se o výsadbu prováděnou po dokončení realizace stavby „Obnovení silnice III/2565 Most – Mariánské Radčice“. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou i dodávky dřevin a zeleně a následná roční pěstební péče.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
obec Lety
Ozelenění ulice Pražská v obci Lety u Prahy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zakázka je úprava a založení nových ploch zeleně podél hlavních dopravních tahů II/115 a II/116 procházejících obcí Lety
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
Sirnaté lázně Ostrožská Nová Ves, s.r.o.
Revitalizace lázeňského areálu v Ostrožské Nové Vsi   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je regenerace vzrostlé zeleně, především pěstební opatření, odstranění dřevin a výsadbu nových jedinců v lázeňském parku v Ostrožské Nové Vsi.
Poľnohospodárske, lesnícke, záhradnícke služby a...  >  Záhradnícke služby  >  Výsadba a údržba zelených plôch
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie