Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 21 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
DIAMO, státní podnik
Dodávky chloridu barnatého pro čističky důlních vod (ČDV) 2020-2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávky chloridu barnatého pro čističky důlních vod (ČDV) 2020-2022 - celkové množství 137 tun.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 38 (OLIGONUKLEOTIDY C)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 4 (ROZPOUŠTĚDLA D)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 1 (ROZPOUŠTĚDLA A)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek - rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Rámcová smlouva na chemikálie pro mikrobiologii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné dodávání chemikálií pro mikrobiologii.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Soda   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka uhličitanu sodného těžkého (těžká soda) o celkovém množství 420 tun (ve 100 %) včetně silniční dopravy volně ložený autocisternami.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
DIAMO, státní podnik
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022   
Stručný popis: Dílčí řízení v rámci dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové za III. čtvrtletí 2019.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 9 (CHEMIKÁLIE E)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 2 (ROZPOUŠTĚDLA B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody. Podrobně viz ZD.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek 2019-2021 – rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek a homogenizačních zkumavek: • Část 1: Polymeráza • Část 2: Reagencie a kity pro gelovou elektroforézu, pro molekulární klonování, pro kvantifikaci a izotermální amplifikaci nukleových kyselin, kity a reagencie různé. Modifikující enzymy. • Část 3: Kity a reagencie pro přípravu knihoven pro sekvenování na sekvenátorech Illumina, kity pro přímou amplifikaci DNA z rostlinného materiálu, kity pro amplifikaci cDNA konců. • Část 4: Reagencie pro sekvenaci na sekvenátorech Illumina. • Část 9: Homogenizační zkumavky malé
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 37 (OLIGONUKLEOTIDY B)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie