Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 17 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka chemikálií I.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií a laboratorního spotřebního materiálu nezbytného pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/CRH – Dodávka aminokyselin   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka aminokyselin nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
DIAMO, státní podnik
Dynamický nákupní systém na dodávky chemikálií 2018-2022   
Stručný popis: Dílčí řízení v rámci dynamického nákupního systému na dodávky kyseliny sírové a chloru kapalného elektrolytického za II. čtvrtletí 2019.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.
Rámcová dohoda nákup chemikálií v letech 2019 – 2022 pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je nákup chemikálií pro projekt s názvem „Excelence molekulárních aspektů časného vývoje obratlovců“. Veřejná zakázka je rozdělena na dílčí části, kdy popis a technická specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky je uvedena ve SVAZKU 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá. ČÁST Název dílčí části 1 Chemikálie I. 2 Chemikálie II. Výsledkem zadávacího řízení tak bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem, a to samostatně pro každou část veřejné zakázky
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Ústav organické chemie a biochemie Akademie věd České republiky v.v.i.
DODÁVKA CHEMIKÁLIÍ A SPOTŘEBNÍHO MATERIÁLU ČÁST 38 (OLIGONUKLEOTIDY C)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu a chemických látek. Podrobné požadavky jsou uvedeny v návrhu rámcové dohody (dále také „rámcová dohoda“) a v příloze č. 1 této rámcové dohody.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Chemikálie pro mikrobiologii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka chemikálií pro mikrobiologii na základě uzavřené rámcové smlouvy.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká republika - Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií 2019 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou dodávky rozpouštědel a speciálních chemikálií (dále jen chemikálií) pro období od uzavření rámcové smlouvy do 10. 12. 2020 nebo do vyčerpání finančního limitu 2.000.000 Kč bez DPH pro jednotlivá pracoviště ÚKZÚZ.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Herb-Pharma Sk, s.r.o. odštěpný závod
NÁKUP ÚČINNÝCH A POMOCNÝCH LÁTEK   
Stručný popis: Součástí předmětu zakázky je nákup účinných kosmetických surovin, účinných a pomocných látek pro výzkumně vývojové aktivity. Bližší specifikace předmětu Veřejné zakázky – technické podmínky, jsou uvedeny v Příloze č. 1 této Zadávací
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné anorganické chemikálie
Univerzita Palackého v Olomouci
PřF/ITI – Dodávka základních chemikálií   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka chemikálií nezbytných pro naplňování klíčových aktivit projektu, jejíž výčet včetně technické specifikace a požadovaného množství je uveden v příloze č. 5 Zadávací dokumentace, která tvoří současně tabulku pro vyplnění nabídkových cen, přičemž jsou zde uvedeny i technické parametry požadavků zadavatele, Dodavatel vyplní žlutě označené sloupce.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Česká zemědělská univerzita v Praze
Kity a speciální reagencie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky kitů a speciální reagencie pro laboratoře projektu EXTEMIT-K
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie  >  Základné organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek - čistota p. a.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku chemických látek čistoty p. a.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda na dodávku chemických látek - rozděleno na části   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je rámcová dohoda na dodávku chemických látek.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky chemikálií pro ústřední sklad VŠCHT Praha pro rok 2018-2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky základních laboratorních chemikálií k zajištění provozu studentských laboratoří a k řešení výzkumných a vědeckých projektů, včetně dopravy a všech poplatků jako jsou např. balné, manipulační, apod.
Chemické výrobky  >  Základné anorganické a organické chemikálie
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie