Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 15 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jihomoravský kraj
Dodávka kuchyňské technologie Taneční konzervatoř – rekonstrukce školní kuchyně   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie a vybavení do provozní části a zázemí v 1.NP a 1.PP nově rekonstruovaného stravovacího provozu Taneční konzervatoře Brno, p.o., Nejedlého 375/3, 638 00 Brno-sever.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Karlovarský kraj
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D – část č. 1 – Dodávka gastro zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D. Provoz kuchyně je nutné obnovit a vybavit novými stroji a nerezovým vybavením (varnými bloky, chladícími a mrazicími boxy, myčkou, ohřívacími vozíky, zařízeními pro přípravu potravin, regály, stoly atd.), jež odpovídají současné technologické úrovni. Součástí zakázky je také odvoz a ekologická likvidace odpadu a starého/vyřazeného technologického vybavení.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Státní léčebné lázně Janské Lázně, státní podnik
Dodávka, montáž a servis kuchyňského gastrozařízení dle specifikace pro kuchyň v čp. 268 DLL VESNA v Janských Lázních   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, montáž a servis profesionálního gastronomické technologie pro centrální kuchyni v čp. 268 DLL VESNA, čp. 272 CENTRUM a čp.62 TERRA v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Pivovarská manufaktura s.r.o.
Nákup a instalace technologií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky mělo být uzavření kupní smlouvy na dodávku a instalaci technologie (zařízení) včetně poskytnutí pozáručního servisu po dobu 5 let v rozsahu podle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a technické specifikace pro tuto část předmětu veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Vězeňská služba České republiky
GŘ OL - velkokuchyňská technologie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) zadávací dokumentace (dále jen "ZD")
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Jihomoravský kraj
Dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka kuchyňské technologie pro stravovací provoz Gymnázia a Obchodní akademie Bučovice, příspěvkové organizace, se sídlem Součkova 500, 685 01 Bučovice. Součástí předmětu veřejné zakázky je též montáž a instalace kuchyňské technologie v místě plnění, včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude spočívat v jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a rozvodu vody a kanalizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Pivovarská manufaktura s.r.o.
Nákup a instalace technologií   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup technologií do nového sociálního podniku Pivovarská manufaktura, který bude vyrábět nejkvalitnější čokoládové a cukrářské produkty.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Domov mládeže a školní jídelna Karlovy Vary, příspěvková organizace
Stavební úpravy a obnova technologického vybavení kuchyně v pavilonu D   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka profesionálního technologického a doplňkového gastro zařízení v provozu kuchyně pavilonu D a související stavební úpravy stávajících prostorů kuchyně a jídelny v 1. a 2. NP objektu Lidická 590/38 v katastrálním území Drahovice. Více viz popis jednotlivých částí veřejné zakázky.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Dodávka gastrotechnologie v rámci rekonstrukce restaurace "Dřevák", Chomutov   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka gastrotechnologie do moderního stravovacího provozu s ohledem na hygienické a provozní požadavky do vymezených prostorů 1. NP daného rekonstruovaného objektu restaurace „Dřevák“ na st. p.č. 1698, k.ú. Chomutov I. Množství a minimální zadavatelem požadované technické parametry dodávky Gastrotechnologie jsou vymezeny Technickou zprávou - gastrotechnologie se seznamem technického zařízení, dispozičním řešením gastroprovozu a výkazem výměr Aktuální –gastro-soupis.Součástí předmětu veřejné zakázky je též montáž a instalace Gastrotechnologie v místě plnění, včetně dodávky potřebného montážního, spojovacího a kotevního materiálu. Instalace zařízení bude spočívat v jeho usazení v místě plnění a napojení na zdroje, zejména připojení k elektrickým rozvodům a rozvodu vody a kanalizace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Vězeňská služba České republiky
GŘ OL - velkokuchyňská technologie   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky velkokuchyňské technologie včetně příslušenství, její instalace, uvedení do provozu, odzkoušení a zaškolení obsluhy v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzory návrhu Rámcových dohod a jejich příloh (technická specifikace) zadávací dokumentace (dále jen "ZD")
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
Fakultní nemocnice Plzeň
Rekonstrukce stravovacího provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory – Gastronomická část   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je modernizace gastronomického provozu Fakultní nemocnice Plzeň – areál Bory umístěného v objektu č. 60. Rekonstrukce řeší stávající, nevyhovující provoz, který je svým strojovým vybavením a dispozičním uspořádáním pro zadavatele nevyhovující. Rovněž po stavební stránce je budova v nevyhovujícím stavu (stavební rekonstrukce není předmětem této veřejné zakázky). Projektem navržený gastronomický provoz splňuje hygienické požadavky a kritéria moderního provozu především s ohledem na přípravu stravy pro pacienty a zaměstnance zadavatele, ale i pracovních podmínek zaměstnanců stravovacího provozu. Veřejná zakázka spočívá v zajištění dodávky vyprojektované gastronomické technologie, její montáže a zprovoznění.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Rôzne zariadenia  >  Zariadenia hromadného stravovania
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie