Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 62 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik
Dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny zadavatele, tj. tonery, cartridge, přenosové pásy, obrazové pásy, zapékací jednotky, odpadní nádobky a jiné podobné materiály.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Česká republika - Úřad vlády České republiky
Pořízení produkčního digitálního zařízení a jeho servis   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodání digitálního barevného produkčního zařízení (dále jen „zařízení“), provedení demontáže, odvozu a následné ekologické likvidace stávajícího produkčního zařízení, předání dokladu o ekologické likvidaci v souladu a s náležitostmi dle příslušných právních předpisů; provedení umístění, montáže a uvedení zařízení do provozu, provedení testu funkčnosti zařízení, provedení zaškolení obsluhy zadavatele a doplňujícího školení operátora RIPu. Předmětem veřejné zakázky je rovněž provádění servisních služeb na zařízení včetně dodávky náhradních dílů a příslušného spotřebního materiálu po dobu 60 měsíců ode dne podpisu předávacího protokolu o předání zařízení.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Olomoucký kraj
Dodávky originálního spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení 2018-2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu do tiskáren, kopírovacích a multifunkčních zařízení. Součástí dodávek je i ekologická likvidace použitého spotřebního materiálu dodavatelem.Předmětem poskytovaných dodávek je mimo jiné také uzavírání a plnění účastnických smluv, nových účastnických smluv. Dále úprava podmínek týkajících se poskytování dodávek zboží dodavatelem zadavateli. Dodávky spotřebního materiálu budou realizovány na základě rámcových smluv, které budou uzavřeny s dodavatelem za konkrétní část veřejné zakázky.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová dohoda - tonery, náplně a další spotřební materiál   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů, náplní do tiskáren a souvisejícího spotřebního materiálu do tiskových zařízení podle potřeb zadavatele dle specifikací uvedených v přílohách č. 1 – 6 Výzvy k podání nabídek.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
Tonery a náplně 04-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka tonerů a náplní do tiskáren. Tiskárny, pro které jsou tonery a náplně poptávány, jsou specifikovány v sloupci „Toner/cartridge pro tiskárnu“ Přílohy č. 1 (Specifikace zboží). Podmínky dodávky jsou stanoveny v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) Výzvy k podání nabídky v rámci dynamického nákupního systému.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Fakultní nemocnice Brno
Tonery 2017   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávky spotřebního materiálu pro tiskárny, kopírovací stroje, faxy a multifunkční zařízení pro všechna pracoviště Fakultní nemocnice Brno podle potřeb zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení pro VŠCHT Praha v letech 2019 – 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů a inkoustových náplní do tiskáren a kopírovacích zařízení dle aktuálních potřeb Zadavatele za podmínek stanovených v rámcové dohodě uzavřené s vybraným dodavatelem. Zadavatel nepřipouští dodávky alternativních, repasovaných nebo jakkoliv již dříve použitých tonerů a inkoustových náplní. Součástí předmětu veřejné zakázky je také zpětný odběr a odvoz prázdných tonerů a inkoustových náplní. Předmět veřejné zakázky je podrobně specifikován v přílohách zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
MERO ČR, a.s.
Nákup multifunkčních kopírovacích zařízení, spotřebního materiálu a souvisejících servisních služeb.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) A. Nákup 8 kusů multifunkčních kopírovacích zařízení a jejich příslušenství dle specifikace uvedené v příloze číslo 5a této zadávací dokumentace – dále jen „část plnění A“; B. Nákup softwaru pro řízení a monitoring kopírování a tisku, jeho implementace a podpora dle specifikace uvedené v příloze číslo 5b této zadávací dokumentace – dále jen „část plnění B“; C. Servisní podpora multifunkčních kopírovacích zařízení dodaných v rámci části plnění A této veřejné zakázky a dodávka spotřebního materiálu k těmto zařízením dle specifikace uvedené v příloze číslo 5c této zadávací dokumentace – dále jen „část plnění C“.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Tonery a příslušenství ostatních značek a alternativní tonery ostatních značek - opakované řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů, náplní do tiskáren a souvisejícího spotřebního materiálu do tiskových zařízení podle potřeb zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál, část 3   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dodávky konkrétně definovaného spotřebního materiálu pro tisková zařízení podle potřeb po celou dobu trvání rámcové dohody formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál, část 1   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dodávky konkrétně definovaného spotřebního materiálu pro tisková zařízení podle potřeb po celou dobu trvání rámcové dohody formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál, část 2   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dodávky konkrétně definovaného spotřebního materiálu pro tisková zařízení podle potřeb po celou dobu trvání rámcové dohody formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Mendelova univerzita v Brně
Rámcová smlouva - tonery, náplně a další spotřební materiál, část 4   
Stručný popis: Na základě uzavřené rámcové dohody bude vybraný dodavatel pro zadavatele zajišťovat dodávky konkrétně definovaného spotřebního materiálu pro tisková zařízení podle potřeb po celou dobu trvání rámcové dohody formou dílčích plnění vždy na základě konkrétní písemné výzvy zadavatele.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Spotřební materiál pro tisková a multifunkční zařízení   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu (tj. tonery, cartridge, válce, apod.), pro tisková zařízení v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Tonery pro zařízení UTAX   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tonerů pro tisková zařízení UTAX v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Zariadenia na fotokopírovanie a ofsetovú tlač
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie