Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 103 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Rámcová dohoda na nákup tiskových zařízení a spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bylo uzavření rámcové dohody ve smyslu § 131 a násl. ZZVZ, přičemž rámcová dohoda je uzavřena na dobu 48 měsíců (dále též jen „Rámcová dohoda“). Rámcová dohoda je uzavřena mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Jednotlivé veřejné zakázky tudíž budou zadávány na základě Rámcové dohody postupem bez obnovení soutěže mezi účastníky Rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky tiskových zařízení, dodávky příslušných tonerů a dalšího spotřebního materiálu, dále poskytnutí záruky za jakost na dodané zboží a poskytování záručního servisu k dodanému zboží v délce 48 měsíců pro tisková zařízení a v délce 24 měsíců na příslušný spotřební materiál.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
Tiskárny a multifunkční zařízení   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky a záruční servis tiskových a multifunkčních kopírovacích zařízení včetně dodávky spotřebního materiálu a poskytnutí souvisejících služeb pro zajištění tvorby písemné dokumentace MPSV jako centrálního zadavatele a subjektů resortního systému centralizovaného zadávání.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
Dynamický nákupní systém na dodávky síťových prvků, serverů, úložišť a IT příslušenství 2018 -2020/V   
Stručný popis: Zadavatel zadal dílčí veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému na dodávky IT příslušenství, pro potřeby jednotlivých součástí zadavatele a pro potřeby OP ESS.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Lékařská fakulta v Plzni
Drobná ICT 06-2019   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je: Pro část 1: Dodávka komponentů Pro část 2: Dodávka příslušenství Pro část 3: Dodávka monitorů a tabletů Pro část 4: Dodávka stolního počítače Pro část 5: Dodávka notebooků Pro část 6: Dodávka notebooku a příslušenství (Příspěvek P) Pro část 7: Dodávka VR brýlí (Příspěvek P) specifikovaných v Příloze č. 1 (Specifikace zboží) za podmínek stanovených v Příloze č. 2 (Návrh Kupní smlouvy) této výzvy. Zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 101 odst. 1 ZZVZ.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Nákup ICT komponent pro FNUSA-ICRC 2019 II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup IT vybavení zahrnující ICT komponenty a příslušenství. Konkrétní specifikace poptávaných položek jsou uvedeny v technických specifikacích, které tvoří přílohu této výzvy. S vítězným účastníkem bude podepsána rámcová smlouva na dobu 1 roku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Karlovarský kraj
Pořízení 2 diskových polí pro KÚ KK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka 2 diskových polí včetně instalace a migrace dat ze stávajících úložišť, s následnou technickou podporou (náhradní díly, nové verze softwaru, odstraňování chyb a zranitelností a pomoc při řešení problémů s provozem) po dobu 5 let.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ředitelství silnic a dálnic ČR
RS Na dodávky tiskáren   
Stručný popis: Pořízení centrálního managementu tiskáren, statistiky, uvedení do provozu
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – 3D tiskárna 2   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3D tiskárny pořizované pro potřeby Fakulty multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Krajská zdravotní, a.s.
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2020   
Stručný popis: Rozšíření diskového pole pro zajištění datových potřeb společnosti
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Praha 4
Vybavení jazykové a multifunkční přírodovědné učebny digitálními technologiemi a nábytkem pro ZŠ Jeremenkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Část č. 1 – dodávka nábytku včetně montáže v místě realizace Část č. 2 – dodávka digitálních technologií a vnitřní konektivity včetně montáže, instalace, demonstrace funkčnosti zařízení a zaškolení v místě realizace
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Olomoucký kraj
Pronájem tiskových zařízení II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je kompletní zabezpečení tiskových, kopírovacích a souvisejících služeb pro Olomoucký kraj.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Palackého v Olomouci
Pořízení datového pole pro provoz společného housingu ERP SAP   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je částečná obnova stávající IT infrastruktury pro společný housing systému SAP pěti vysokých škol – Univerzity Palackého v Olomouci, Janáčkovy akademie múzických umění, Mendelovy univerzity v Brně, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, v datovém centru Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26, 779 00 Olomouc, spočívající v dodávce 1 ks diskového pole a 2 ks SAN FC přepínačů, včetně podpory. Součástí dodávky musí být veškeré nezbytné zařízení, umožňující úplnou instalaci kompletního požadovaného zařízení, a to bez dalších zásahů a nákladů ze strany Zadavatele k dosažení všech parametrů požadovaných Zadavatelem v této Dokumentaci. Součástí je dále zprovoznění všech požadovaných funkcionalit a management rozhraní, provedení akceptačních a výkonnostních testů a dodání softwarové licence s platností po celou dobu životnosti diskového pole.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo obrany
Tiskárny DNS - výzva č.3   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka 10 ks barevných multifunkčních tiskáren, typ HP LJ Pro M477fdn.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie