Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 101 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně
Náhradní díly ICT pro FNUSA   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dodavatelské smlouvy na nákup náhradních dílů a doplňků k ICT pro potřebu FNUSA na dobu 1 roku.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká televize
Rozšíření kapacity provozního DDN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) nákup rozšiřujících jednotek pro zvýšení kapacity stávajícího úložiště
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo obrany
Tiskárna multifunkční   
Stručný popis: Předmětem VZ je dodávka multifunkčních tiskových zařízení podle specifikace uvedené v ZD.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Nákup multifunkčního zařízení II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka multifunkčního zařízení pořizovaného pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo zahraničních věcí
Dodávka diskového pole a rozšíření diskového pole a zajištění servisu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka diskového pole pro Trauttmannsdorfský palác a rozšíření stávajícího diskového pole v prostorech Černínského paláce včetně dopravy jednotlivých diskových polí na místo instalace a následné montáže, inicializace, propojení a oživení veškerého dodaného HW. Součástí předmětu plnění je i záruční a pozáruční servis. Podrobnější popis předmětu plnění je uveden v návrhu smlouvy, který je přílohou č. 1 zadávací dokumentace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Česká republika - Ministerstvo zemědělství
Multifunkční tiskové služby   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění multifunkčních tiskových služeb a jejich kontinuálního provozování v budově Ministerstva zemědělství, Těšnov 17, Praha 1 po dobu 4 let od dne nabytí účinnosti. Jedná se o pronájem 34 multifunkčních tiskáren požadované specifikace (viz. Příloha č. 1), které budou dodány na chodby sídla zadavatele a nahradí stávající tiskárny Xerox WorkCentre 7220. Součástí dodávky každé multifunkční tiskárny bude čtečka zaměstnaneckých karet a dodání licencí jako služby (subscripce) tiskového dohledového systému SafeQ na celou dobu pronájmu tiskárny. Zajištěním tiskových služeb bude rovněž kontinuální poskytování veškerého spotřebního materiálu (kromě papíru) formou periodického návozu do budovy MZe (samotnou ad-hoc výměnu zajistí MZe vlastními silami) včetně odvozu spotřebovaného materiálu k recyklaci/likvidaci. Další součásti služby bude zajištění všech servisních zákroků po celou dobu trvání smlouvy.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Pronájem multifunkčních zařízení r. 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je pronájem multifunkčních zařízení, vč. servisních služeb na dobu trvání 60 měsíců pro potřeby Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Ždírec nad Doubravou
ROZŠÍŘENÍ KAPACITY ZŠ ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU – VYBAVENÍ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž vybavení ZŠ ve Ždírci nad Doubravou. Předmět veřejné zakázky je rozdělen do dvou (2) částí. A. Nábytek, B. IT
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Krajská zdravotní, a.s.
Disková kapacita pro Krajskou zdravotní, a.s. 2019   
Stručný popis: rozšíření diskového pole 3PAR 8400
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo průmyslu a obchodu, Česká obchodní inspekce
Nákup tiskáren a spotřebního materiálu   
Stručný popis: Uzavření rámcové dohody s jedním či více dodavateli na nákup kancelářských tiskáren (dále též jen „zboží“) a to včetně zajištění záručního servisu, a dále dodávek spotřebního materiálu.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo průmyslu a obchodu
Nákup velkokapacitních barevných A3 do resortu MPO   
Stručný popis: Uzavření smlouvy s jedním dodavatelem na nákup velkokapacitních tiskáren.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Ministerstvo obrany
Plotter   
Stručný popis: Předmětem VZ je pořízení Plotterů řezacích a velkoformátových A1+ ve prospěch útvarů a zařízení resortu MO, určených k obměně stávajících zastaralých.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond a.s.
Rámcová dohoda na nájem tiskových zařízení a poskytování souvisejících služeb včetně dodávky spotřebního materiálu (s výjimkou papíru)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nájem tiskových zařízení včetně souvisejících služeb. Bližší vymezení je ve výzvě a jejich přílohách a smlouvě a jejich přílohách.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Dobříš
Modernizace odborných učeben v Dobříši – IT/PC/AV technika   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je dodávka nové IT/PC/AV techniky pro Základní školu Dobříš, Komenského 35, okres Dobříš a pro 2. Základní školu Dobříš, Školní 1035.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Kroměříž
ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU   
Stručný popis: Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – STAVEBNÍ PRÁCE ČÁST 2 – KONEKTIVITA + IT ČÁST 3 – NÁBYTEK Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace. Předmětná veřejná zakázka je součástí projektu „ŠKOLA PRO VŠECHNY, VĚDA HROU“, který je financován z Integrovaného regionálního operačního programu. Projekt bude realizován v objektech 4 kroměřížských základních škol.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie