Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká televize
Rekonstrukce střechy 402 + OPC   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekonstrukce plochých střech v areálu České televize, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
ZŠ Pouchov - oprava střech pavilonů "A" + "E"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava střešní krytiny z asfaltových pásů včetně celoplošného zateplení střechy, opravy oplechování a hromosvodů na pavilonech „A“ a „E“ ZŠ Pouchov, K Sokolovně 452, Hradec Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Teplice
ZŠ Metelkovo - oprava fasády objektu I. etapa   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava a nátěr fasády objektu Základní školy Metelkovo náměstí v Teplicích. Bude zachováno barevné řešení shodné s původním, tzn. odstíny světlé a tmavě zelené, šedivé a oranžové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Městys Peruc
Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Peruc – Peruc I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 27 písm. b) ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (dále jen „MVN“) Peruc I (Hořejší rybník).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
ČR-Krajský soud v Ostravě
KS Ostrava - stavební práce - oprava fasády budovy A   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Na stávajícím objektu Krajského soudu v Ostravě - budova „A“ - bude provedena generální rekonstrukce stávajících fasád (ušlechtilých omítek, lícových cihel, říms, veškerých zdobných prvků vč. soch a památníků, klempířských prvků a souvisejících doplňků). Dále bude provedena výměna oken v 1. PP a výměna vstupních dveří do objektu. Budou nahrazeny a doplněny okenní mříže v bezpečnostní třídě BT3. Architektonicky je oprava navržena tak, aby odpovídala požadavkům na provozní a technické řešení a co nejvíce vrátila budově její původní vzhled. Jedná se o historickou budovu, která není památkově chráněna, ale vykazuje vysoké znaky architektonické a historické hodnoty. Během rekonstrukce bude kladen důraz na historickou hodnotu celého objektu.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Turnov
Rekonstrukce střešní krytiny v ZŠ Turnov, Žižkova č.p. 525   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem projektu je oprava a úprava krovů na hlavní budově A,B a C, č.p. 525 Základní školy Žižkova v Turnově. Jedná se o opravu a chemické ošetření krovu a výměnu poškozených prvků a o výměnu krytiny jako celku (včetně klempířského oplechování) s celkovou výměnou dřevěného bednění na hlavní budově školy.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
město Blansko
Rekonstrukce Dělnického domu v Blansku – odvlhčení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky jsou udržovací práce spočívající zejména v sanačních pracích na objektu Dělnického domu v Blansku. Jedná se převážně o sanaci vlhkého obvodového a vnitřního zdiva s dalšími doplňujícími pracemi včetně terénních úprav. Konkrétní rozsah prací definuje projektová dokumentace pro provedení stavby, která práce dělí na dva stavební objekty, a sice na SO.01 – budova kulturního střediska a SO.02 – garáže (skladové prostory).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Opava
„ZŠ Mírová 33“ (výměna oken, střecha, fasáda)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o celkovou opravu fasády včetně soklu, průčelí hlavního vstupu, komínů budovy, výměnu střešní krytiny a klempířských konstrukcí, očištění a sanaci krovu včetně zateplení stropu 2. NP na objektu odloučeného pracoviště Mírová 33 Základní školy T.G.M. Opava, Riegrova 13 – příspěvková organizace, zahrnující výměnu oken a dveří a repasi stávajících vstupních dveří, včetně souvisejících HSV (hlavní stavební výroba) a PSV (pomocná stavební výroba) konstrukcí a prací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Statutární město Brno, Městská část Brno - Líšeň
Zednické a přidružené práce v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno - Líšeň 2018 - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je poskytování zednických a k nim přidružených prací v bytech a nebytových prostorách ve správě MČ Brno – Líšeň.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Město Duchcov
„Oprava fasády ZŠ A. Sochora, Teplická 793/13; mezi ulicemi Osecká a Horská cesta - II. etapa - fasáda K“   
Stručný popis: Jedná se o realizaci udržovacích prací spočívající v obnově fasády na objektu občanské vybavenosti (základní škola) na p.p.č. 2494/4, který je nemovitou kulturní památkou (nemovitá kulturní památka škola, rejstříkové číslo 102261)
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
MEGA a.s.
DODÁVKA NEREZOVÝCH RÁMŮ A SVAŘENCŮ PRO VÝVOJ A VÝSTAVBU PILOTNÍ JEDNOTKY NA ÚPRAVU POTRAVINÁŘSKÝCH ROZTOKŮ   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka materiálu a komponent pro vývoj a výstavbu pilotní jednotky na úpravu potravinářských roztoků dle specifikace uvedené v Části 3 této zadávací dokumentace. Jedná se o převážně o dodávku nerezových rámů a potrubních svařenců, které budou použity v rámci výstavby poloprovozního zařízení na základě vlastního konstrukčního návrhu zadavatele. Uchazeč dodá sestavy komponent dle výkresové dokumentace, která je součástí zadání jako příloha č. 2. V dodávaných sestavách bude částečně použit materiál, který poskytne zadavatel vítěznému uchazeči po podpisu kupní smlouvy. Seznam materiálu včetně jeho specifikace, který poskytne zadavatel je přílohou č. 3 této výzvy. Všechny ostatní materiál a díly (včetně potrubí a tvarovek), které jsou uvedeny na výkresech, jsou součástí dodávky uchazeče. Zadavatel stanoví technické požadavky pro jednotlivé části veřejné zakázky jako požadavky minimální, na kterých trvá.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
Základní škola SNP - rekonstrukce atik a střech   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava plochých střech základní školy SNP v Hradci Králové.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Základní škola Humpolec, Hálkova 591, okres Pelhřimov
Stavební úpravy krovu a střešního pláště ZŠ Humpolec, Hálkova   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je oprava vážného poškození konstrukce krovu a střešního pláště objektu základní školy. Jedná se o demolici stávajícího střešního pláště, demolici klempířských prvků, opravu konstrukce krovu, obnovení mezery v uložení vazných trámů, sanaci vazných trámů, sanaci pozednice, sanaci krokví, sanaci kleštin, opravu venkovní fasády, realizaci nového střešního pláště včetně pálené střešní krytiny, realizaci nových klempířských prvků, vč. ostatních souvisejících prací, demontáže, likvidace suti, lešení apod.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Městys Peruc
Rekonstrukce malých vodních nádrží v obci Peruc – Peruc I   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Vzhledem k předpokládané hodnotě veřejné zakázky se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce dle § 27 písm. b) ZZVZ. Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající malé vodní nádrže (dále jen „MVN“) Peruc I (Hořejší rybník).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb
Rekonstrukce střechy týdenního stacionáře vč. krovů - opětovné vyhlášení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je postupná sanace plných vazeb krovu nad podélnou částí objektu. Původní stropní trámy budou nahrazeny novými, vyměněny budou stropní krokve, kráčata a námětky a další poškozené prvky budou opraveny s tím, že nové dřevěné prvky budou povrchově opracovány hoblíkem s profilovým nožem. Bude položena nová prejzová krytina s plným položením do systémové malty dodávané k prejzům, bude zhotoven nový hromosvod, žlaby a dešťové svody. Bude obnoven podhled nad 2. NP, vč. odmontované elektroinstalace a požárních čidel. Trámový strop i klenba nad 2. NP bude opatřena tepelnou izolací.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Zastrešovacie práce a iné špeciálne remeselné...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie