Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
Pronájem biochemického analyzátoru a průběžné dodávky reagencií   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem biochemického analyzátoru do laboratoře OKBH Revmatologického ústavu Praha a průběžné dodávky činidel pro provádění příslušných biochemických a turbidimetrických/nefelometrických analýz a souvisejících provozních chemikálií a spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství, a to po dobu 24 měsíců. Blíže specifikováno v zadávací dokumentaci a její přílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie Kardiotokografický systém s analýzou segmentu dítěte (STAN)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CTG s analýzou ST segmentu dítěte (STAN) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Přístrojová technika v biologii a medicíně II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
Transientní elastograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks transientního elastografu včetně příslušenství pro II. Interní kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu – Ultrasonograf pro radiologické pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje a zařízení (ultrasonografické techniky – přístroje, sondy, příslušenství apod.) včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a následné provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
Mikro-ultrazvukový přístroj pro navigaci biopsie prostaty   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, uvedení do provozu mikro-ultrazvukového přístroje pro navigaci biopsie prostaty s příslušenstvím včetně připojení do systému PACS, zaškolení k používání systému a fúze a analýzy ultrazvukového obrazu na pracovišti Urologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Monitor pro měření transkutánních plynů O2 a CO2   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitoru pro měření transkutánní plynů a dále průběžné dodávky spotřebního materiálu k monitoru a příslušenství na základě smluv na opakující se plnění dle aktuálních potřeb zadavatele. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Monitor nebo modul pro měření transkutánních krevních plynů, č. 38.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Monitor recirkulace, krevního průtoku a minutového srdečního objemu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka monitoru recirkulace, krevního průtoku a minutového srdečního objemu pro Interní oddělení Strahov – Oddělení umělé ledviny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, se sídlem Šermířská 4, Praha 6, a to včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dále průběžné dodávky spotřebního materiálu (speciální hadičkové segmenty) k měřiči cirkulace, krevního průtoku a minutového srdečního objemu na základě smlouvy na opakující se plnění dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
Analyzátor otoakustických emisí II.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Perinatologie - Systém pro kontinuální monitoraci glykemie se zavedeným senzorem v podkoží   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro kontinuální monitoraci glykemie se zavedeným senzorem v podkoží pro GPK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně spotřebního materiálu, příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Kardiotokografický monitorovací systém včetně telemetrie a analýzy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka kardiotokografického vybavení pro porodnickou část Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové
LF HK – CORE FACILITIES – Přístroj pro sledování očních pohybů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro sledování očních pohybů pro Neurofyziologickou laboratoř Ústavu patologické fyziologie Univerzity Karlovy, Lékařské fakulty v Hradci Králové, včetně příslušenství, dopravy, cla, instalace, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy, dodání příslušné dokumentace, záručního servisu a dále podle ostatních podmínek zadávací dokumentace (dále jen „Eye tracker“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
EEG   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje EEG pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie