Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 25 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Výpůjčka plně automatizovaného imunochemického analyzátoru a dodávky specifického spotřebního materiálu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky specifického spotřebního materiálu potřebného pro provádění laboratorních vyšetření biologického materiálu (tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a veškerého spotřebního materiálu – dále jen diagnostika) v oblasti níže definovaného spektra vyšetření, včetně zajištění přepravy tohoto materiálu do místa určení – Oddělení klinické biochemie Nemocnice s poliklinikou Karviná, příspěvková organizace, Vydmuchov 399/5, NsP Karviná- Ráj. b) Bezplatná výpůjčka 1 ks nového (rok výroby 2018, 2019) plně automatizovaného imunochemického analyzátoru pro provádění vyšetření v biologických materiálech.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávka ultrasonografu 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) ultrasonografické techniky (přístroj, sondy, příslušenství apod.) dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Chirurgickou kliniku (CHK) Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň), včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Přístroj bude umístěný na operačních sálech, bude používaný pro peroperační ultrazvuková vyšetření především v oblasti břicha a hrudníku, ale také pro vyšetřování měkkých tkání a malých částí. Zároveň musí být použitelný pro běžné vyšetření břicha, hrudníku, měkkých tkání a malých částí z perkutánního přístupu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Ostrava
Ultrazvukové systémy s příslušenstvím   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka nových souborů zdravotnické technologie s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodaným souborům zdravotnické technologie. Blíže viz jednotlivé části VZ a zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Telemetrie pro NPK, a.s. - EKG holtery a telemetrické monitory pro interní oddělení JIP   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EKG holterů a telemetrických monitorů pro interní oddělení JIP pracoviště zadavatele Orlickoústecká nemocnice. Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
Telemetrie pro NPK, a.s. - EKG holtery včetně příslušenství pro kardiologické oddělení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka EKG holterů včetně příslušenství pro kardiologické oddělení pracoviště zadavatele Pardubická nemocnice. Zdravotnický prostředek musí splňovat zákon č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Jedná se o dodávku nového, nerepasovaného, nepoužitého plně funkčního a kompletního zdravotnického prostředku včetně příslušenství či technologií v nejvyšší jakosti poskytované výrobcem a spolu se všemi právy nutnými k jeho řádnému a nerušenému nakládání a užívání kupujícím včetně montáže, instalace, uvedení do plného provozu, instruktáže personálu podle zákona o zdravotnických prostředcích, v platném znění. Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice Litoměřice, a.s.
Ultrazvukový diagnostický přístroj pro gynekologii a neurologii   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a uvedení do provozu 1 ks ultrazvukového přístroje pro gynekologickou, porodnickou, neonatologickou, genetickou a onkogynekologickou diagnostiku a neurologii. Součástí předmětu plnění je též zajištění bezplatné údržby a servisu v záruční době včetně dodávky náhradních dílů. Podrobný rozsah předmětu plnění a technická specifikace dodávky, která je předmětem veřejné zakázky, jsou podrobně uvedeny v příloze č. 1 výzvy -Technická specifikace, a v příloze č. 4 výzvy - Cenová tabulka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Ultrazvukový přístroj pro urgentní příjem dětí   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro urgentní příjem dětí a to dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s nabídkovou cenou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
Obnova a modernizace přístrojového vybavení onkogynekologického centra FN Plzeň II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace a obnovy) jednotlivých pracovišť souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru. Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu ustanovení § 101 ZZVZ, účastníci jsou oprávněni podat nabídku na všechny části veřejné zakázky nebo jakoukoliv kombinaci jednotlivých částí, včetně nabídky pouze na jednu část veřejné zakázky. Rozdělení zakázky na věcné části a klasifikace předmětu veřejné zakázky je uvedeno dále. Podrobněji viz ZD
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
Pronájem biochemického analyzátoru a průběžné dodávky reagencií   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je nájem biochemického analyzátoru do laboratoře OKBH Revmatologického ústavu Praha a průběžné dodávky činidel pro provádění příslušných biochemických a turbidimetrických/nefelometrických analýz a souvisejících provozních chemikálií a spotřebního materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky implantabilních epizodních záznamníků EKG včetně příslušenství, a to po dobu 24 měsíců. Blíže specifikováno v zadávací dokumentaci a její přílohách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie Kardiotokografický systém s analýzou segmentu dítěte (STAN)   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka CTG s analýzou ST segmentu dítěte (STAN) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Měřicí přístroje v elektrotechnice a biomechanice II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
České vysoké učení technické v Praze, Fakulta biomedicínského inženýrství
Přístrojová technika v biologii a medicíně II.   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka přístrojů či jiných zařízení specifikovaných v příloze této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
Transientní elastograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks transientního elastografu včetně příslušenství pro II. Interní kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Plzeň
FN Plzeň – stavební úpravy Centrálního příjmu – Ultrasonograf pro radiologické pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického přístroje a zařízení (ultrasonografické techniky – přístroje, sondy, příslušenství apod.) včetně montáže, uvedení dodaného zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru a následné provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie