Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 84 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká pošta s.p.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Morava   
Stručný popis: 18 Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Jižní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Česká pošta s.p.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Praha   
Stručný popis: 18 Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Praha. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Česká pošta s.p.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Západní Čechy   
Stručný popis: 18 Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Západní Čechy. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci zajišťování PLS (tj. zejména poradenská činnost, dohled na pracovištích, spolupráce s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví) . S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zakázka byla zadána ve zjednodušeném režimu (§ 129 ZZVZ) .
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Statutární město Brno
Domov pro seniory Nopova   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, je zajištění vybudování zařízení sociálních služeb pro seniory Nopova (včetně financování) do vlastnictví zadavatele, uvedení tohoto zařízení do provozu a jeho následný provoz za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zvláštních právních předpisů (aktuálně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 30 let. Nedílnou součástí plnění dodavatele je i projektová příprava vč. zpracování projektové dokumentace pro stavební část koncese, a inženýring. Jedná se o PPP projekt v modelu DBFO, kdy úplata za plnění vybraného dodavatele bude spočívat v umožnění braní užitků vyplývajících z poskytování sociálních služeb (ať už půjde o přímé platby od uživatelů zařízení sociálních služeb, nárokové příspěvky na péči, platby od zdravotních pojišťoven, vyrovnávací platbu, či jinou formu výnosů) a platby služebného od zadavatele za obsazená lůžka, přičemž vybraný dodavatel bude povinen hradit pachtovné.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Moravskoslezský kraj
Zajištění lékařské pohotovostní služby na území statutárního města Ostravy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé a lékařské pohotovostní služby pro děti, a to do 31.12.2022. Dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: 1. část: Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 2. část: Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Moravskoslezský kraj
Zajištění lékařské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství na území statutárního města Ostravy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění poskytování lékařské pohotovostní služby pro dospělé, lékařské pohotovostní služby pro děti a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství, a to do 31.12.2022. Dle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), kraj odpovídá za organizaci a zajištění lékařské pohotovostní služby, lékárenské pohotovostní služby a pohotovostní služby v oboru zubní lékařství. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části: 1. část: Lékařská pohotovostní služba pro dospělé 2. část: Lékařská pohotovostní služba pro děti a dorost 3. část: Pohotovostní služba v oboru zubní lékařství. Podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedeno v přílohách zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Statutární město Brno
Domov pro seniory Nopova   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, která je koncesí, bude zajištění vybudování zařízení sociálních služeb pro seniory Nopova (včetně financování) do vlastnictví zadavatele, uvedení tohoto zařízení do provozu a jeho následný provoz za účelem poskytování pobytových sociálních služeb dle zvláštních právních předpisů (aktuálně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) po dobu 30 let. Nedílnou součástí plnění dodavatele bude i projektová příprava vč. zpracování projektové dokumentace pro stavební část koncese, a inženýring. Jedná se o PPP projekt v modelu DBFO, kdy úplata za plnění vybraného dodavatele bude spočívat v umožnění braní užitků vyplývajících z poskytování sociálních služeb (ať už půjde o přímé platby od uživatelů zařízení sociálních služeb, nárokové příspěvky na péči, platby od zdravotních pojišťoven, vyrovnávací platbu, či jinou formu výnosů) a platby služebného od zadavatele za obsazená lůžka, přičemž vybraný dodavatel bude povinen hradit pachtovné.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Nemocnice Na Bulovce
ZAJIŠTĚNÍ KOMPLETNÍCH SLUŽEB VE STRAVOVÁCÍM ÚSEKU NNB – MYCÍ PROGRAM   
Stručný popis: Účelem této VZ zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ je vybrat nejvýhodnější nabídku od kvalifikovaného dodavatele k uzavření smlouvy na služby požadovaného předmětu veřejné zakázky tj. zajištění komplexních pomocných služeb mycího programu ve stravovacím úseku pro Nemocnici Na Bulovce (dále jen „zadavatel“), které jsou detailněji specifikovány v příloze č. 5 – Specifikace mycího programu této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“).
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Zlínský kraj
Zajištění prohlídek těl osob zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění prohlídek těl zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje mimo zdravotnická zařízení v souladu s § 84 odst. 2 písm. b) zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o zdravotních službách“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména: - Zajistit prohlídky těl zemřelých v souladu s § 86 a násl. Zákona o zdravotních službách nepřetržitě, tj. 7 dní v týdnu a 24 hodin denně, u všech zemřelých mimo zdravotnická zařízení na území Zlínského kraje, pokud se nejedná o postup dle § 84 odst. 2 písm. a), c) a d) zákona o zdravotních službách. - Za výše uvedeným účelem provozovat telefonní číslo, kterým bude kontaktována osoba poskytovatele určená pro provedení prohlídky, a které bude nepřetržitě dostupné po celou dobu plnění veřejné zakázky. Telefonní číslo bude vyhrazeno a bude k dispozici pouze zadavateli. Bližší podrobnosti a požadavky vztahující se k předm
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Praktické lekárstvo a súvisiace služby
Armádní Servisní, příspěvková organizace
Operační kvalifikace čistého prostoru budovy Speciální infekční nemocnice - OBO Těchonín   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Provádění operační kvalifikace čistého prostoru budovy Speciální infekční nemocnice – OBO Těchonín.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby
Česká pošta s.p.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Jižní Čechy a Severní Čechy   
Stručný popis: 18 Předmětem veřejné zakázky bylo poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance České pošty, s.p. v rozsahu platné legislativy ve spádových místech pracoviště zaměstnance v územních celcích Jižní a Severní Čechy. Dle územních celků byla veřejná zakázka rozdělena na 2 části. Zadavatel uzavřel pro každý ze dvou územních celků smlouvu s dobou platnosti 4 roky. Zadavatel použil pro zadání této veřejné zakázky zjednodušený režim dle § 129 zákona. Zadavatel je oprávněn dle § 129 odst. 1 zákona zadat ve zjednodušeném režimu veřejné zakázky na sociální a jiné zvláštní služby uvedené v příloze č. 4 k zákonu. Předmět veřejné zakázky tvoří poskytování a zajišťování pracovnělékařských služeb pro uchazeče o zaměstnání a zaměstnance zadavatele – CPV kod 85147000 – závodní zdravotní péče. Předmět veřejné zakázky tedy spadá do kategorie 1 služeb, které se zadávají ve zjednodušeném režimu dle přílohy č. 4 k zákonu.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Poskytování pracovnělékařských služeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je průběžné poskytování komplexní pracovnělékařské služby zaměstnancům zadavatele (vstupní, preventivní/periodické, mimořádné a výstupní prohlídky, zajištění dohledu na pracovištích a poradenství atd.) a další zdravotnické služby, které nejsou součástí PLS. Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s 1 vybraným uchazečem.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Česká pošta s.p.
Pracovnělékařské služby pro zaměstnance České pošty, s.p. v územním celku Severní Morava   
Stručný popis: 18 Předmětem veřejné zakázky bylo zajištění pracovnělékařských služeb pro zaměstnance zadavatele (dále "PLS") pro územní celek Severní Morava. Zajištění PLS bude zahrnovat provádění lékařských prohlídek a dalších úkonů v rámci PLS, zajištění systému evidence, dokumentace, objednávek a dalších služeb vč. vedení lhůtníku platnosti lékařských prohlídek. S dodavatelem, který podal nejvhodnější nabídku, zadavatel uzavřel smlouvu s dobou platnosti 4 roky.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Statutární město Hradec Králové
Zpracování znaleckých posudků z oboru toxikologie pro účely přestupkového řízení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je: Na základě usnesení Magistrátu města Hradec Králové jako správního orgánu příslušného k vedení řízení a rozhodování o přestupcích proti bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovat jako znalec přibraný do řízení znalecký posudek z oboru zdravotnictví, odvětví toxikologie, a to provedením analýzy krevního vzorku osoby obviněné z přestupku specifickými toxikologickými metodami. Závěr znaleckého posudku bude obsahovat stanovení koncentrace konkrétní návykové látky / látek a konečnou interpretaci výsledku analýzy krevního vzorku. Součástí plnění veřejné zakázky je převzetí krevního vzorku ve zdravotnickém zařízení, které na základě pokynu Policie České republiky nebo jiného oprávněného orgánu provedlo jeho odběr a zajistilo jeho uchování.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Rôzne zdravotnícke služby
Klatovská nemocnice, a.s.
Vyhotovení popisů CT, MR a RTG vyšetření pro RDO KN, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním vyhotovováním a zajišťování popisů, konzultace a druhé čtení CT, MR a RTG snímků pro radiologické oddělení KN, a.s. po dobu 36 měsíců.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Lekárske zobrazovacie služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie