Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 79 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Klatovská nemocnice, a.s.
Vyhotovení popisů CT, MR a RTG vyšetření pro RDO KN, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spojené se zajištěním vyhotovováním a zajišťování popisů, konzultace a druhé čtení CT, MR a RTG snímků pro radiologické oddělení KN, a.s. po dobu 36 měsíců.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Lekárske zobrazovacie služby
Ostravská univerzita
Biochemicko-imunologické rozbory pro výzkumný program č. 1   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění rozborů krve pro výzkum vlivu znečištění ovzduší na zdraví člověka, prováděného Centrem epidemiologického výzkumu Lékařské fakulty Ostravské univerzity, v rámci výzkumného programu č. 1 projektu Healthy Aging in Industrial Environment HAIE. Služba bude hrazena z projektu OP VVV Healthy Aging in Industrial Environment HAIE, reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798. Podrobná specifikace předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 5 – Specifikace dodávky služby, která je nedílnou součástí této Zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Automatická linka pro barvení a montování histologických a cytologických preparátů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení automatické linky pro barvení a montování histologických/cytologických preparátů v rámci modernizace vybavení oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Zdravotnícke služby  >  Nemocničné a súvisiace služby
Jedličkův ústav, příspěvková organizace
Rehabilitační péče formou uvolňovacích technik pro klienty Jedličkova ústavu v Liberci   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky bude poskytnutí rehabilitační péče formou uvolňovacích technik klientům Jedličkova ústavu, příspěvkové organizace (dále jen „Jedličkův ústav“). Cílovou skupinou klientů jsou osoby s tělesným nebo s kombinovaným postižením, ve většině případů se jedná o osoby s těžkým zdravotním postižením, které vyžadují spolupráci s osobním asistentem.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby  >  Služby sociálnej pomoci
Česká republika - Česká rozvojová agentura
Plánování komunitních služeb pomocí veřejného dialogu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je získání návrhu řešení projektového záměru, jehož cílem je podpořit rozvoj mechanizmu pro komunitní plánování sociálních a souvisejících služeb v Moldavsku (v rámci programu Zahraniční rozvojové spolupráce ČR), a to prostřednictvím budování kapacit místních aktérů v oblasti plánování komunitních služeb formou veřejného dialogu.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 3 – Azylové domy – matky s dětmi - Jičínsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko s požadovanou minimální kapacitou 14 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 2 - Podpora samostatného bydlení - osoby s mentálním postižením - Královéhradecko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální péče podpora samostatného bydlení pro osoby zejména s mentálním postižením, terénní formou pro region Královéhradecko s požadovanou minimální kapacitou 20 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 5 - Azylové domy – osoby bez přístřeší, rodiče s dětmi – Trutnovsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Trutnově pro region Trutnovsko s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 4 - Azylové domy – osoby bez přístřeší – Královédvorsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 11 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 7 - Azylové domy – matky s dětmi – Náchodsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro matky s dětmi bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě pro region Náchodsko s požadovanou minimální kapacitou 72 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 6 - Azylové domy – osoby bez přístřeší – Královéhradecko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Hradci Králové s požadovanou minimální kapacitou 32 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 8 - Azylové domy – osoby bez přístřeší – Náchodsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence azylové domy pro osoby bez přístřeší pobytovou formou v Náchodě s požadovanou minimální kapacitou 11 lůžek. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 9 - Intervenční centra – oběti domácího násilí - Královéhradecký kraj   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence intervenční centra pro oběti domácího násilí ambulantní formou v Hradci Králové, případně terénní formou pro Královéhradecký kraj, s požadovanou minimální denní kapacitou 16 intervencí. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 10 - Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním - Rychnovsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením a duševním onemocněním ambulantní formou v regionu Rychnovsko s požadovanou minimální kapacitou 15 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
Královéhradecký kraj
Dílčí část 11 - Sociálně terapeutické dílny – osoby s mentálním postižením - Královédvorsko   
Stručný popis: Předmětem zakázky bude závazek veřejné služby spočívající v poskytování služby sociální prevence sociálně terapeutické dílny pro osoby s mentálním postižením ambulantní formou ve Dvoře Králové nad Labem pro region Královédvorsko s požadovanou minimální kapacitou 20 uživatelů. Blíže viz zadávací dokumentace.
Zdravotnícka a sociálna pomoc  >  Služby sociálnej pomoci a súvisiace služby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie