Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1017 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ostravská univerzita
Parní sterilizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060. Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Nitrooční čočky akrylátové monofokální   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nitroočních čoček akrylátových monofokálních pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 3 let formou konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Výrobky na starostlivosť o oči a korekčné...
Nemocnice České Budějovice, a .s.
Dodávky léčivých přípravků pro spol. Nemocnice České Budějovice, a.s.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků rozdělených do jednotlivých anatomicko-terapeuticko-chemických skupin (tzv. ATC skupin) blíže specifikovaných v části 3.6.2. Zadávací dokumentace pro spol. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), v platném znění, v rozsahu, v jakém se tyto právní předpisy vztahují na dodávky léčivých přípravků, a dále v souladu s provozními předpisy Zadavatele, včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Součástí veřejné zakázky je rovněž poskytnutí souvisejících služeb a vykonání souvisejících činností vybraným dodavatelem v rozsahu a za podmínek vymezených Zadávací dokumentací a v rozsahu potřebném pro řádné splnění veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ - DODÁVKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě zdravotnických vozíků multifunkčních v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávky diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB   
Stručný popis: Jedná se o dodávku diagnostik pro vyšetřování alergií validovanými metodami s výpůjčkou plně automatizovaného imunoanalytického analyzátoru pro Centrální laboratoře NCB - laboratoř klinické chemie, hematologie a imunologie, pracoviště imunologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM – Intervenční kardiologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní, diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence, PTCA sad, balónkových katetrů dilatačních pro PTCA, koronárních stentů lékových (DES) a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“). Zadavatel účastníky upozorňuje, že bude akceptovat pouze takové Zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny/registrovány v tzv. číselníku VZP pro úhradu speciálního zdravotnického materiálu – Úhradovém katalogu VZP - ZP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Antivirotika k léčbě infekce HCV 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Plzeň
Ortopedické implantáty 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky ortopedických implantátů prostřednictvím konsignačního skladu dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ostravská univerzita
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu plnění pro jednotlivé části jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Ústav hematologie a krevní transfuze
DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – NOVOEIGHT II.   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Ústav hematologie a krevní transfuze
DODÁVKA LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ PRO ÚHKT – OCPLEX II.   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Nemocnice Na Homolce
Rámcová dohoda na dodávky antibakteriální látky pro systémové použití   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 24 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Ostrava
Pojízdný RTG digitální s příslušenstvím pořizovaný v rámci projektu 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie"   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 1 systému nového pojízdného digitálního RTG přístroje s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Úřad práce České republiky
Úřad práce ČR - Praha - Dodávka hygienických potřeb   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup a dodávka hygienických potřeb do pracovišť Úřadu práce České republiky - krajské pobočky pro hlavní město Prahu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Papierové hygienické výrobky
Reagenční činidla pro analyzátor na chemickou analýzu moči a močový sediment včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru na dobu 60 měsíců.
Reagenční činidla pro analyzátor na chemickou analýzu moči a močový sediment včetně bezplatné zápůjčky analyzátoru na dobu 60 měsíců.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je úprava vzájemných práv a povinností smluvních stran při realizaci jednotlivých dílčích dodávek diagnostik, tj. reagencií, kalibrátorů, kontrolních materiálů, provozních chemikálií a firemního provozního spotřebního materiálu k materiálnímu zajištění chemické analýzy moče a močového sedimentu pro oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie (OKBHI) Nemocnici Na Homolce, a to dle konkrétních objednávek kupujícího. Součástí předmětu plnění je rovněž bezplatná výpůjčka příslušného analyzátoru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie