Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 727 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Přístroj pro inhalační léčbu iNO II   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks přístroje pro inhalační léčbu iNO pro pracoviště Gynekologicko-porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Fakultní nemocnice Olomouc
Materiál spotřební k tlakovým injektorům ULRICH a Medrad   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky materiálu spotřebního k tlakovým injektorům ULRICH a Medrad.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Vysoké učení technické v Brně, Centrum sportovních aktivit
Izokinetický dynamometr   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka izokinetického dynamometru - diagnostický přístroj pro měření síly člověka při různých rychlostech pohybu. Polohovací křeslo/lavice a polohovací dynamometr umožňují měřit za pomoci adaptérů široké spektrum pohybů. Požadovanou součástí je také adaptér pro měření síly dolních končetin - leg press. Zařízení bude sloužit k výuce studentů oboru „Technologie ve sportu“ na CESA VUT v Brně. Podrobně je předmět veřejné zakázky vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy A zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Oblastní nemocnice Kladno
Dodávka jednorázových rukavic pro ONK“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky vyšetřovacích a operačních rukavic na základě dílčích objednávek po dobu 4 let. Podrobná specifikace je uvedena v příloze č.1 ZD. Uvedené množství je pouze orientační, stanovené na základě odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány na základě dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků, v souladu s dílčími objednávkami jednotlivých oddělení dle jejich aktuálních potřeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - VANDETANIB   
Stručný popis: Předmětem plnění otevřené veřejné nadlimitní zakázky jsou průběžné dodávky léčiva –VANDETANIB, a to po dobu 24 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Evolokumab, Alirocumab   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčiva Evolokumab, Alirocumab, a to po dobu 48 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Fakultní nemocnice V Motole
FN Motol - OCRELIZUMAB   
Stručný popis: Předmětem plnení této veřejné zakázky jsou pravidelné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou OCRELIZUMAB v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Plzeň
Systém pro operační řešení stresové inkontinence a prolapsu pánevních orgánů 2018   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky operačních systémů na řešení stresové inkontinence a prolapsu pánevních orgánů dle následující specifikace kategorií: Kategorie Předpokládaný roční počet kusů 1. Operační systém I 70 2. Operační systém II 50 3. Operační systém III 50 4. Operační systém IV 30 5. Operační systém V 20
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Městská nemocnice Čáslav
Dodávka přístrojů pro Městskou nemocnici Čáslav - Kardiotokografy a EKG   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky je rozdělen na 2 části v souladu s ust. § 35 zákona, a to: ČÁST 1: Kardiotokografy ČÁST 2: EKG Blíže specifikováno v příloze - Minimální technické podmínky pro část 1 - 2. Nabídku je možné podat pro jednu či obě části. Nabídka se podává pro každou z částí samostatně.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...
Masarykova univerzita
Ventilátory pro umělou plicní ventilaci   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks ventilátorů pro umělou plicní ventilaci, 1 ks ventilátoru pro umělou plicní ventilaci novorozenců a 1 ks transportního ventilátoru pro umělou plicní ventilaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Kabazitaxel   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Kabazitaxel o síle 60MG po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále ve Výzvě a v příloze č. 2 Výzvy – Cenová nabídka. Průběžné dodávky léčivých přípravků budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu dvou let ode dne nabytí účinnosti smlouvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Bohumínská městská nemocnice, a.s.
Nákup CT (Computer Tomography) skeneru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup, dodávka, instalace a uvedení do provozu zdravotnického prostředku – CT pro Bohumínskou městskou nemocnici a.s., jehož požadované technické parametry jsou uvedeny níže, a to s úhradou jeho kupní ceny ve dvou (2) splátkách. Součástí této veřejné zakázky je nákup samotného zařízení a příslušenství, uvedení zařízení do provozu (včetně případné montáže a veškerých nezbytných komponent potřebných pro instalaci zařízení), zaškolení obsluhy (instruktáž) a provádění bezpečnostně technických kontrol (BTK) v záruční době v rozsahu četnosti stanovené výrobcem, či dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 268/2014 Sb.“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Dodávky SZM – Dlouhodobá mechanická srdeční podpora III.
Dodávky SZM – Dlouhodobá mechanická srdeční podpora III.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to dodávky implantabilních kitů pro dlouhodobou mechanickou srdeční podporu na podporu levé komory srdeční. Zadavatel předpokládá dodání cca 35 ks implantabilních kitů za 1 rok. Předmětem plnění bude taktéž bezplatná výpůjčka řídících jednotek, a to minimálně 1 ks řídící jednotky na 10 implantací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Dynamický nákupní systém na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků II   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení Dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) na centrální dodávky SZM a léčivých přípravků dle aktuálních potřeb jednotlivých veřejných zadavatelů
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Chlopenní náhrady   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky chlopenních náhrad pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie