Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1056 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s.
Kardiotokografy s telemetrií a centrální jednotkou pro oddělení gynekologie - porodnice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Rozšíření stávajícího inventáře gynekologicko-porodnického oddělení o centrální monitorovací jednotku a o čtyři kusy kardiotokografů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno
Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad   
Stručný popis: Materiál pro transkatetrovou léčbu chlopenních vad
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DEGARELIX-ACETÁT, OCTREOTID-ACETÁT, LANREOTID-ACETÁT, FULVESTRANT   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1 a v Přílohách č. 3.1 až 3.4, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky). Veřejná zakázka je rozdělena na celkem 4 části podle jednotlivých ATC skupin vymezených v Příloze č. 1.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre močovopohlavný systém
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Onkogynekologie - Operační lampy s LED technologií   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks operačních lamp s LED technologií pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Hemostatické zavaděče elektrofyziologických katétrů - fixní   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení jsou dodávky hemostatických zavaděčů elektrofyziologických katétrů - fixních pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou LEDIPASVIR/SOFOSBUVIR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha
Zdravotnická technika pro pavilon B – nákup   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (dále i jen „VZ“) je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení (dále i jen „zařízení“ nebo „přístroje“), jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat veškeré technické parametry tak, jak jsou detailně vymezeny v zadávací dokumentaci (dále jen „ZD“), resp. dílčích zadávacích dokumentacích pro každou část VZ, jejichž přílohou je vždy návrh kupní smlouvy (dále jen i jen „smlouva“) spolu s technickou specifikací odpovídající danému předmětu plnění příslušné části VZ.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Ostrava
Aspirační katétr   
Stručný popis: Předmětem plnění jsou dodávky aspiračních katétrů. Dodávky předmětu plnění budou probíhat prostřednictvím konsignačního skladu, který bude umístěn a provozován na pracovišti Kardiovaskulární odd. – interven. kardiologie FN Ostrava.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika HOK III. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro laboratoře Hemato-onkologické kliniky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro Centrální sterilizaci   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu (dále také „zboží“) pro Centrální sterrilizaci, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Olomouckého kraje, a.s.
Dodávka mycích a dezinfekčních automatů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodání celkem 4 ks mycích a dezinfekčních automatů dle minimálních technických parametrů, které jsou součástí zadávací dokumentace pro Nemocnice olomouckého kraje a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice České Budějovice, a.s.
Dodávka validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice Č   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávky validovaných diagnostických souprav pro cytogenetická/patologická vyšetření fluorescenční hybridizace in situ v Laboratoři molekulární biologie a genetiky a v patologickém oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. Jedná se o dodávku reagencií (fluorescenčně značených DNA sond) pro diagnostiku chromozomálních aberací pacientů Nemocnice České Budějovice, a.s. Spektrum vyšetřovaných pacientů není omezeno konkrétními diagnózami, jde tedy o pacienty s vrozenými i získanými aberacemi (mikrodeleční syndromy, změny počtu chromozómů, hematologické malignity, solidní nádory apod.).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika GENETIKA I. 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Ústav lékařské genetiky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Krajská zdravotní, a.s.
Transportní lehátka pro dospávací pokoje Kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka transportních lehátek pro dospávací pokoje v počtu patnácti kusů s příslušenstvím
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie