Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 922 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití III.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků s obsahem účinných látek Oxacilin a Piperacilin / Tazobactam pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Studijní medikace pro účely akademického klinického hodnocení léčivého přípravku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka studijní medikace pro účely akademického klinického hodnocení léčivého přípravku v rámci projektu „Duální protidestičková léčba pacientů s akutním infarktem myokardu v kariogenním Šoku - studie DAPT-SHOCK AMI: PRAGUE 23; reg. č. NV19-02-00086“ . Veřejná zakázka je rozdělena do 2 částí ve smyslu ustanovení § 35 zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Akumulátorové sestavy - vrtačka a oscilační pila pro endoprotetiku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a uvedení do provozu 3 ks vrtačky a 3 ks oscilační pily s elektrickým akumulátorovým pohonem včetně příslušenství, které jsou určeny k výkonům v endoprotetice pro kliniku ortopedie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Domažlická nemocnice, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče – Domažlická nemocnice – intenzivní péče (4. vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1ks neprůtokového ohřívače transfuzních přípravků a infuzních roztoků a to dle bližší specifikace a požadavků zadavatele
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICINY
Dodávky SZM – Elektrofyziologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to ablačních a diagnostických katétrů, zavaděčů a transseptálních jehel potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele s poruchami srdečního rytmu (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Intervenční kardiologie   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových kupních smluv na dodávky spotřebního materiálu pro intervenční kardiologii jednoho ze základních kardiologických oborů pro léčbu srdečních, ale i mimosrdečních onemocnění, a to podle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Dodávky PTA katétrů elutujících účinnou látku Paclitaxel   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky PTA katétrů elutujících účinnou látku Paclitaxel v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Kardiovertry-ICD   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup kompletního systému ICD kardiovertrů-defibrilátorů pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem Nadroparin   
Stručný popis: 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem Nadroparin, v rozsahu dle potřeb zadavatele, v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
„Spotřební materiál pro plně automatickou rozplňovací stanici Medrad Intego“   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění spotřebního materiálu pro výkony specializovaného pracoviště PET/CT ve zbudované části Kliniky nukleární medicíny
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Spotřební materiál k automatickému mobilnímu přístroji Multifiltrate   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu k mobilnímu automatickému přístroji Multifiltrate dle přílohy zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky neuromodulačních systémů k léčbě neztišitelné chronické bolesti ve specifikaci a množství jednotlivých částí a položek zakázky dle zadávací dokumentace po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Slezská nemocnice v Opavě, příspěvková organizace
Dodávka hybridní scintilační gama kamery SPECT/CT pro Oddělení nukleární medicíny SNO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka Hybridní scintilační gama kamery se dvěma plně digitálními detektory (1 ADC/1 PMT) a s integrovaným plně diagnostickým spirálním CT zařízením pro transmisní korekci atenuace a pořizování CT obrazů za účelem obrazové fúze a lokalizaci, dále diagnostických CT obrazů a dalším příslušenstvím, včetně 8letého plného pozáručního servisu bez rentgenky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Dodávky temporerních kloubních náhrad pro léčbu infekce TEP II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky temporerních kloubních náhrad pro léčbu infekce TEP II, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Oxygenátor s hadicovým setem včetně setu pro kardioplegii   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky Oxygenátoru s hadicovými sety včetně setu pro kardioplegii pro potřeby Fakultní nemocnice Hradec Králové na období 4 let formou konsignačního skladu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie