Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1126 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Olomouc
Monoklonální protilátky 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Vyhřívané lůžko pro novorozence - opakovaná   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka vyhřívaného lůžka pro novorozence pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Laboratoní vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Uzavření kupní smlouvy s jedním dodavatelem na dodávku laboratorního vybavení a spotřebního materiálu, jež je specifikováno v příloze této výzvy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Intubační fibroskop   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky (VZ) je dodávka intubačního fibroskopu pro kliniku anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Všeobecné fakultní nemocnice v Praze (VFN), včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Institut klinické a experimentální medicíny
HVLP – Antibakteriální látky pro systémové použití V.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující antimikrobiální látky z různých ATC skupin pro léčbu pacientů ve schválených indikacích. Cílem zadavatele je zajistit pro svou činnost léčivé přípravky. Léčivé přípravky jsou určeny pro účely léčby hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Olomouc
Diagnostika EXP. MED a IVF I. 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky diagnostik a spotřebního materiálu pro Laboratoř experimentální medicíny a Centrum asistované reprodukce
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Fakultní nemocnice Olomouc
Antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci I.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Ostravská univerzita
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 této Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu plnění pro jednotlivé části jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Karlovarský kraj
Rámcová dohoda na dodávku hygienického spotřebního materiálu 2019 - 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody dle § 131 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení, na základě které bude zadávána veřejná zakázka na dodávku hygienického spotřebního materiálu (toaletního papíru, papírových ručníků, pěnového mýdla, WC desinfekce a hygienických sáčků). Plnění bude probíhat postupně na základě písemné výzvy (objednávky) k poskytnutí dílčích plnění dle potřeb zadavatele s tím, že zadavatel si vyhrazuje právo nepožadovat celý předpokládaný objem dodávek, dané množství je pouze orientační a není pro zadavatele závazné.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Toaletný papier, vreckovky, uteráky na ruky a...
Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta
CUCAM- Drobný laboratorní materiál   
Stručný popis: Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku na opakující se dodávky drobného laboratorního materiálu uvedeného v Příloze č. 3 ZD včetně závozu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Predmety osobnej starostlivosti  >  Laboratórny, zdravotnícky alebo farmaceutický...
Ministerstvo obrany
Očkovací látky 2019 - 2021   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky očkovacích látek pro zaezpečení vakcinace příslušníků rezortu MO, a to ode dne účinnosti rámcové dohody do 30. 11. 2021. Plnění veřejné zakázky bude probíhat průběžně na základě dílčích objednávek. Bližší informace naleznete v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace
Onkogynekologická péče Nemocnice Jihlava - Vybavení operačních sálů   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dílčí dodávky zdravotnického vybavení včetně příslušenství, určeného pro operační sály Nemocnice Jihlava.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Brno
Krevní deriváty a tkáňová lepidla   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcových dohod týkajících se jednotlivých dílčích veřejných zakázek na dodávky krevních derivátů a tkáňových lepidel.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Univerzita Palackého v Olomouci
LF/UPOL – Stomatologické soupravy 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je demontáž a odvoz stávajících zubních křesel, dodávka, instalace, zaškolení obsluhy a zajištění záručního a garance pozáručního servisu 13 kusů stomatologických souprav na Kliniku zubního lékařství LF UP v Olomouci dle technické specifikace, která je uvedena v čl. 2. 2. zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Endoskopické vodící dráty   
Stručný popis: Předmětem této VZ, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to endoskopických vodících drátů, které slouží k zajištění komplexní péče při endoskopických výkonech u pacientů. Medicínský účel Tento speciální zdravotnický materiál se používá pro zavádění endoskopických katétrů, dilatačních balónků, biliárních a pankreatických stentů a dále slouží k překonávání různých typů stenóz u pacientů na pracovištích zadavatele. Bližší specifikace poptávaného Zdravotnického materiálu je obsažena v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie