Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1147 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Nemocnice České Budějovice, a. s.
CT simulátor pro radiační onkologii   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení a zdravotnické techniky „CT simulátor “ pro pracoviště radiační onkologie. Nemocnice České Budějovice, a.s., a to v souladu s platnou právní úpravou, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, zákonem č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, a příslušnými prováděcími právními předpisy včetně případných veškerých souvisejících činností v rozsahu blíže vymezeném Zadávací dokumentací. Předmětem této veřejné zakázky jsou všechny dodávky a činnosti specifikované v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Léčivé přípravky ATC skupiny C01C*   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků ATC skupiny C01C po dobu 4 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Nemocnice s poliklinikou Karviná–Ráj, příspěvková organizace
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Rehabilitace III   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nového (rok výroby 2017,2018), nepoužitého přístroje: Běžecký trenažér (1ks) pro potřeby pracoviště zadavatele (pracoviště Orlová, Masarykova třída 900, 735 14 Orlová).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Oblastní nemocnice Náchod a.s.
Pořízení rentgenových přístrojů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky „Pořízení rentgenového přístroje“, kterou zadavatel rozdělil na 5 částí je dodávka a instalace nových, dosud nepoužitých rentgenových přístrojů do Oblastní nemocnice Náchod a.s
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Masarykův onkologický ústav
Multioborový laser   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužívaného, nerepasovaného nebo jinak upgradovaného multioborového laseru a provedení souvisejících dodávek a služeb.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Infuzní technika pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: Předmět veřejné zakázky Předmětem této veřejné zakázky je dodání 5 ks sestav infuzní techniky spolu s odpovídajícím příslušenstvím, včetně: dopravy zboží do místa plnění, jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti a deklarovaných technických parametrů dle technické specifikace provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) zadavatele včetně vystavení protokolu o instruktáži, předání všech příslušných dokladů, záručního servisu za podmínek uvedených v obligatorním návrhu smlouvy likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Brno
Rigidní optiky   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka rigidních optik a světlovodných kabelů po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Thomayerova nemocnice
Dodávka léků - AUBAGIO – L04AA31   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku AUBAGIO – L04AA31.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Thomayerova nemocnice
Dodávka léků - NAVELBINE ORAL - L01CA04   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku NAVELBINE ORAL - L01CA04.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Lůžko vyhřívané pro novorozence   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 10 ks vyhřívaných lůžek pro novorozence pro pracoviště Gynekologicko-porodnická kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích, popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu. Blíže viz zadávací podmínky. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Lůžko porodní   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 ks porodních lůžek pro pracoviště Gynekologicko-porodnická klinika Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Přístrojové vybavení je pořizováno v rámci 5. výzvy Integrovaného regionálního operačního programu, z projektu Modernizace Centra vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve VFN v Praze, registrační číslo CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005465. Projekt je spolufinancován Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Tato položka je uvedena v Seznamu doporučeného vybavení center vysoce specializované intenzivní péče v perinatologii ve Věstníku MZČR 14/2015 pod názvem Lůžko porodní, č. 50. Blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Thomayerova nemocnice
Dodávka léků - ABRAXANE – L01CD01   
Stručný popis: Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou dodávky léku ABRAXANE – L01CD01.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Brno, Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Plzeň, Fakultní nemocnice Královské Vinohrady, Fakultní nemocnice v Motole
Léčivé přípravky s obsahem glatiramer-acetátu   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem glatiramer-acetátu po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Fakultní nemocnice Ostrava
DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ - VZ realizované v zavedeném DNS - I.Q.2019   
Stručný popis: Dodávky léčivých přípravků na základě dílčích objednávek Lékárny FN Ostrava - veřejné zakázky zadávané v zavedeném dynamickém nákupním systému (DNS): "DODÁVKY LÉČIVÝCH PŘÍPRAVKŮ II. – zavedení dynamického nákupního systému" za 1. čtvrtletí 2019.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultní nemocnice Plzeň
Dodávky spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu – ÚKBH – 2018   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky spotřebního materiálu pro stanovení krevního obrazu s podmínkou bezplatného zapůjčení souvisejícího přístrojového vybavení dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci po dobu 4 let pro Ústav klinické biochemie a hematologie (ÚKBH) Fakultní nemocnice Plzeň. Dodávky spotřebního materiálu musí zajistit provádění vyšetření ve složení a rozsahu uvedeném v zadávací dokumentaci. Předpokládané množství spotřebního materiálu je stanoveno ve vztahu k předpokládanému celkovému rozsahu vyšetření, který je 70.600 vyšetření/rok (tj. 282.400 vyšetření po dobu platnosti kupní smlouvy – 4 let), a k zapůjčení přístrojové techniky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie