Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 1147 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
„ULTRAZVUKOVÝ SKENER DNA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivního ultrazvukového sensoru pro měření hloubek a identifikaci vlastností dna (Multibeam): Měřící systém pro souběžné měření batymetrie a mapovací systém pro boční skenování dna v mělké vodě. Součásti plnění je dodávka notebook stanice. Všechny periferní snímače; poloha, pohyb, směrování, rychlost, rychlost zvuku ve vodě musí být propojeny přímo s řídící jednotkou přes připojení s krytím IP66. Výstupní signál z jednotky přes Ethernet rozhraní. Systém musí být koncipován pro umístění na malou loď, vodní skútr atd. a musí vyhovovat normě IHO SP-44, speciál. Více v podrobnostech technické specifikace dodávky, která je přílohou č. 1 vzoru kupní smlouvy a součástí zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Ostrava
„Spotřební materiál pro plně automatickou rozplňovací stanici Medrad Intego“   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění spotřebního materiálu pro výkony specializovaného pracoviště PET/CT ve zbudované části Kliniky nukleární medicíny
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
„Průtokový cytometr s příslušenstvím“   
Stručný popis: Předmětem plnění je pořízení 1 systému průtokového cytometru s automatickým podavačem vzorků s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz. Předmětem plnění je rovněž poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému a dodávky spotřebního zdravotnického materiálu na základě dílčích objednávek zadavatele. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
„Pořízení zdravotní přístrojové techniky – Monitorovací systém základních životních funkcí pro dětskou JIP a ultrazvukový přístroj na dětské oddělení“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem je: dodávka nových, neopotřebovaných a nerepasovaných (rok výroby 2018,2019) přístrojů: ultrazvukový přístroj pro Dětské oddělení se zaměřením na echokardiografii (1 ks) a Monitorovací systém pro Dětskou JIP (1 ks), jejich instalace, uvedení do provozu a zaškolení personálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Město Nejdek
„MODERNIZACE UČEBEN – ZÁKLADNÍ ŠKOLA NEJDEK, NÁM. KARLA IV., p. o. – schodolez“   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pásového schodolezu. Specifikace: • Protiskluzové pásy • Pohotovostní tlačítko STOP přímo na kormidle • Nastavitelné úchytky • Nastavitelná podpěra hlavy • Bezpečnostní pás • Kontrolka stupně náklonu na schodišti • Kontrolka stupně nabití • Motor 12V 300 W • Nosnost 130 kg • Na jedno nabití překoná výšku 100 metrů Dodávané zboží bude nové, nerepasované. Předmět plnění musí být proveden v souladu s platnými právními předpisy, jakož i v souladu se všemi požadavky stanovenými zadavatelem v zadávacích podmínkách.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru - op   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Boskovice s.r.o.
„Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru a jednoho záložního hematologického analyzátoru - op   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice s poliklinikou Havířov, příspěvková organizace
„Dodávky reagencií včetně výpůjčky přístrojového vybavení pro zabezpečení IHC diagnostiky na Oddělení patologie“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku, jejímž předmětem jsou: a) Pravidelné dílčí dodávky reagencií a spotřebního materiálu pro zajištění IHC diagnostiky v objemu uvedeném v zadávací dokumentaci, která tvoří přílohu č. 1 Výzvy, včetně zajištění přepravy tohoto spotřebního materiálu do místa určení – Oddělení patologie Nemocnice s poliklinikou Havířov příspěvková organizace, Dělnická 1132/24, Havířov. b) Bezplatná výpůjčka nového (rok výroby 2018, 2019), nerepasovaného barvícího a montovacího automatu
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice České Budějovice, a.s.
„Dodávka validovaných specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci leukocytárních populací pro imunologická a hematologická vyšetření pomocí průtokové cytometrie na Pracovišti imunolog   
Stručný popis: Specifikace plnění: Jedná se o dodávky fluorescenčně značených specifických monoklonálních protilátek pro imunofenotypizaci lymfocytárních, resp. leukocytárních populací pro diagnostiku buněčné imunity, primárních a sekundárních imunodeficiencí a hematologických malignit (akutní a chronické leukémie, lymfomy, myelomy, MDS, PNH aj.) v rámci Jihočeského kraje. Součástí jsou také kalibrační a kontrolní materiály a běžný spotřební materiál. Vícebarevná analýza je následně hodnocena na 3L průtokovém cytometru Navios od firmy Beckman Coulter, který je ve vlastnictví Nemocnice České Budějovice, a.s.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Rôzne liečivá
Nemocnice Pardubického kraje, a.s.
„Dodávka přístrojového vybavení – sterilizátory, mycí a dezinfekční automaty, vyvíječ páry - Prokládací myčka pro CS Litomyšlské nemocnice   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení pro pracoviště zadavatele – prokládací myčka pro centrální sterilizaci Litomyšlské nemocnice včetně příslušenství či technologií do místa plnění, v souladu s ostatními podmínkami zadávací dokumentace a dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 zadávací dokumentace - Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky), kde jsou uvedeny podrobné požadavky na technické řešení veřejné zakázky. Zadavatel požaduje min. záruční lhůtu pro všechny přístroje v délce 36 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Bílovecká nemocnice, a.s.
„DODÁVKA LÉKŮ PRO BÍLOVECKOU NEMOCNICI, a.s.“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na průběžné dodávky léků, které jsou určeny pro poskytování zdravotnické péče v Bílovecké nemocnici, a.s. Na základě výsledků tohoto zadávacího řízení bude s vybraným dodavatelem uzavřena rámcová kupní smlouva na 1 rok s maximální výší plnění 4 mil. Kč bez DPH. Vlastní plnění bude realizováno na základě písemné výzvy, formou dílčí objednávky, k poskytnutí dílčích plnění. Bližší informace ke specifikaci předmětu plnění jsou uvedeny v příloze č. 3 této zadávací dokumentace –„Specifikace položek předmětu dodávky“. V příloze zadávací dokumentace č. 4 – „Rozpočet – podklad pro hodnocení nabídek“ jsou uvedeny předpokládané objemy plnění v průběhu 12 měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Fakultní nemocnice Ostrava
„Dodávka kochleárních implantátů vč. příslušenství“   
Stručný popis: Předmětem plnění bude dodávka kochleárních implantátů vč. příslušenství pro ORL kliniku FN Ostrava dle požadavků a specifikace uvedené v ZD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
„Distribuce očkovacích látek proti spalničkám v rámci preventivního programu na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem v letech 2019-2021“.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexní distribuce léčivých přípravků obsahujících očkovací látky proti spalničkám podle antigenního složení pro pojištěnce Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra České republiky, na podporu profesí s významným zdravotním rizikem v souvislosti s jejich výkonem, zejména z resortu ministerstva vnitra České republiky Zdravotnickému zařízení Ministerstva vnitra a dalším poskytovatelům zdravotních služeb na základě objednávek pracovišť ZP MV ČR v letech 2019 až 2021, nad rámec veřejného zdravotního pojištění. Jedná se o očkovací látku, která není hrazena věkovým skupinám dle zákona.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie