Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 505 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Vybavení Gastroenterologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nového zdravotnického prostředku spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu III. Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy část 2 Hydrofilní obinadla pletená   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Manipulační vozíky pro Nemocnici Teplice, o.z.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Nákup manipulačních nemocničních vozíků, nerezových a kovových stojanů a stolků.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Dodávky jednorázového oblečení, čepic a ústenek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 9 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Ultrazvukové diagnostické přístroje včetně zajištění jejich záručního i pozáručního servisu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění ultrasonografické diagnostiky zdravotnickými prostředky se zadavatelem požadovanými vlastnostmi a s odpovídající kvalitou pro klinická pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové. Součástí plnění veřejné zakázky je také zajištění pozáručního servisu dodané techniky na dobu neurčitou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice Olomouc
Hepariny 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Vojenská nemocnice Brno
Vybavení pro operační sály   
Stručný popis: Zadavatel připravuje realizaci investiční akce "Pavilon operacích oborů". Za tím účelem proved předběžnou tržní konzultaci podle § 33 zákona (PTK)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Vítkovická nemocnice a.s.
Dodávka 3 ks plicních ventilátorů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku - 3 ks plicních ventilátorů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. Porodní lůžko   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks porodních lůžek spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Rouškovací sety pro ortopedii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových, sterilních, zákaznických setů pro zarouškování pacientů na operačním sále Ortopedické kliniky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Středomoravská nemocniční a.s.
3 ks Ohřev pacienta pro Nemocnici Prostějov   
Stručný popis: Předmětem této VZ byl právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks ohřevu pacienta pro Nemocnici Prostějov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu oborů návazné péče Nemocnice Prostějov.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Středomoravská nemocniční a.s.
4 ks ohřev pacienta pro Nemocnici Přerov   
Stručný popis: Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 4 ks ohřevu pacienta pro Nemocnici Přerov
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
Fakultní nemocnice Ostrava
KAZETY Sterrad 100NX pro sterilizační zařízení sterilizačních sáčků a rolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kazet Sterrad 100NX vč. obalového materiál pro zdravotnické pomůcky (ploché sáčky a role), které se používají na oddělení centrální sterilizace FN Ostrava. Kazety Sterrad 100NX jsou nedílnou součástí Systému Sterrad 100NX, který umožňuje expresní čtyřiadvacetiminutovou povrchovou sterilizaci nejcitlivějších lékařských nástrojů, pevných teleskopů, dobíjecích baterií apod. Ploché sáčky a role jsou určeny jako obalový materiál pro zdravotnické pomůcky do nízkoteplotní sterilizace (peroxid vodíku, plyny EO a FO nebo radiační záření) ve zdravotnických zařízeních.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Středočeský kraj
Nákup polohovacích lůžek a aktivních matrací do PO   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je nákup a instalace polohovacích zdravotních lůžek s příslušenstvím a aktivních antidekubitních matrací do PO. Dodáno bude 10 ks laterálních lůžek dle technické specifikace č. 1, 10 ks aktivních antidekubitních matrací dle technické specifikace č. 3 a maximální možné množství ošetřovatelských lůžek dle technické specifikace č. 2 za zbývající finanční prostředky vyhrazených na zakázku po odečtení nákladů na lůžka dle technické specifikace č. 1 a dle technické specifikace č. 3.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Fakultní nemocnice Olomouc
Elektrochirurgické a argonové generátory   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 9ks multioborových elektrochirurgických generátorů a 2 sestav mobilních elektrochirurgických generátorů se samostatnými argon-plazmovými jednotkami.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie