Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 511 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Ostravská univerzita
Parní sterilizátor   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka parního sterilizátoru (autoklávu) pro Vivárium pro potřeby Lékařské fakulty Ostravské univerzity v rámci projektu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (dále jen „OP VVV“) „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060. Technická specifikace je uvedena v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Jedná se o veřejnou zakázku financovanou z prostředků projektu OP VVV „Nové směry biomedicínského výzkumu na Ostravsku“ s reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_069/0010060.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
ZDRAVOTNICKÉ VOZÍKY MULTIFUNKČNÍ - DODÁVKA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejnou zakázkou na dodávky je veřejná zakázka, jejímž předmětem je koupě zdravotnických vozíků multifunkčních v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM – Intervenční kardiologie II.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu, a to zaváděcích pouzder s hemostatickou chlopní, diagnostických katetrů angiografických, vodících katetrů pro koronární intervence, PTCA sad, balónkových katetrů dilatačních pro PTCA, koronárních stentů lékových (DES) a supertenkých PTCA vodičů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“). Zadavatel účastníky upozorňuje, že bude akceptovat pouze takové Zdravotnické prostředky, které jsou uvedeny/registrovány v tzv. číselníku VZP pro úhradu speciálního zdravotnického materiálu – Úhradovém katalogu VZP - ZP.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Ortopedické implantáty 2019   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou dodávky ortopedických implantátů prostřednictvím konsignačního skladu dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky po dobu dvou let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Ostravská univerzita
Dodávka zdravotnických přístrojů pro LF OU   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů pro Lékařskou fakultu Ostravské univerzity specifikovaných v Příloze č. 1 Zadávací dokumentace. Součástí předmětu plnění je u všech částí veřejné zakázky doprava do místa plnění, předání dokladů, které se ke zboží vztahují, poplatky, cla. Další požadavky na součásti předmětu plnění pro jednotlivé části jsou uvedeny v Příloze č. 1 – Technické specifikaci předmětu plnění. Součástí předmětu plnění musí být také dodání návodů ke všem přístrojům v českém nebo anglickém jazyce.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Fakultní nemocnice Ostrava
Pojízdný RTG digitální s příslušenstvím pořizovaný v rámci projektu 5. výzvy v IROP "Vysoce specializovaná péče v oblasti onkogynekologie"   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 1 systému nového pojízdného digitálního RTG přístroje s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci. Tato zakázka je realizována v souladu s projektem „FN Ostrava – modernizace a obnova přístrojového vybavení v oblasti onkogynekologie“ (reg. č.: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_006/0005059), který je spolufinancován v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj. Všechny náklady na pozáruční servisní služby budou hrazeny z vlastních zdrojů zadavatele, nikoliv z poskytnutých prostředků Integrovaného operačního programu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Operační stůl pro Kardiochirurgické oddělení, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.   
Stručný popis: Dodání 1ks operačního stolu pro Kardiochirurgické oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o.z.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Rôzne lekárske zariadenia a výrobky
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP - Perinatologie - Systém pro kontinuální monitoraci glykemie se zavedeným senzorem v podkoží - opakovaná   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka systému pro kontinuální monitoraci glykemie se zavedeným senzorem v podkoží pro GPK Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně spotřebního materiálu, příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Záznamové systémy a vyšetrovacie prístroje
Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Hradec Králové , Fakultní nemocnice Brno, Thomayerova nemocnice , Nemocnice Na Homolce , Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno , Fakultní nemocnice Ostrava, Nem
FN Motol - Plenkové kalhotky pro dospělé – sdružená veřejná zakázka   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky plenkových kalhot pro dospělé na základě dílčích objednávek na dobu 4 roky pro zúčastněná zdravotnická zařízení: Fakultní nemocnice v Motole, Fakultní nemocnice Hradec Králové, Fakultní nemocnice Olomouc, Fakultní nemocnice Ostrava, Nemocnice Na Bulovce, Fakultní nemocnice Brno, Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie, Nemocnice Na Homolce, Thomayerova nemocnice.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Zdravotnické zařízení Ministerstva vnitra
Pořízení zdravotnických přístrojů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy s vybraným dodavatelem v každé jednotlivé části veřejné zakázky, jejímž předmětem bude dodání nových a nepoužívaných zdravotnických, rehabilitačních a zubolékařských přístrojů specifikovaných v jednotlivých částech této veřejné zakázky včetně dodání do místa plnění, jejich umístění na požadované místo (vyžaduje-li to charakter přístroje i jeho montáže), uvedení do provozu a zaškolení obsluhy.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie
Nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Dodávka přístrojového vybavení Beskydského gastrocentra   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a pozáruční servis nových, nepoužitých přístrojů pro Beskydské gastrocentrum nemocnice ve Frýdku-Místku, p.o.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Operačná technika
České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická
Hyperspectral image sensing system   
Stručný popis: Výběrové řízení vyžaduje dodávku jednoho, nového a plně funkčního systému Hyperspektrálního snímače obrazu pro spektrální rozsah VIS a NIR.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
IROP – Perinatologie – Inkubátor pro intenzivní péči   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka inkubátoru pro intenzivní péče kombinovaného s vyhřívaným lůžkem (10 ks) pro Gynekologicko-porodnickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen zákona č. 268/2014 Sb.), popř. zaškolení obsluhy kupujícího a předání dokladů, které se k dodávanému zboží vztahují, zejména prohlášení o shodě a návod k obsluze v českém jazyce v tištěné i elektronické podobě, včetně záručního servisu a dále dle ostatních podmínek zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Prístroje na rádioterapiu, mechanoterapiu,...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávky – TEP kyčelního kloubu   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek speciálních zdravotnických materiálů, zdravotnických prostředků – náhrad kyčelních kloubů v předpokládaném rozsahu dle aktuální potřeby zadavatele v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací. Smlouva bude uzavřena na dobu 3 let od počátku účinnosti smlouvy, s finančním limitem, který nesmí byt překročen. Zboží, které bude předmětem dodávek, musí splňovat požadavky uvedené v příloze č. 1 - Technická specifikace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Všeobecná fakultní nemocnice v Praze
Dodávky cévních protéz   
Stručný popis: • Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky cévních protéz (dále jen zboží) pro II. Chirurgickou kliniku, odd. kardiovaskulární chirurgie Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v Příloze č. 6 těchto zadávacích podmínek.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie