Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 162 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
REVMATOLOGICKÝ ÚSTAV, státní příspěvková organizace
DODÁVKA DIAGNOSTICKÝCH SOUPRAV PRO DIFERENCIÁLNÍ LABORATORNÍ DIAGNOSTIKU REVMATOIDNÍ ARTRITIDY 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, zadávaných na základě rámcové dohody budou dodávky diagnostických souprav
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
4. Diagnostické katétry   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických katétrů.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
ALBUMIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.5 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Krytí, fixace, náplasti   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu (SZM) ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o zdravotnických prostředcích“), a to krytí, fixací a náplastí, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele (dále jen „Zdravotnické prostředky“ nebo též „Zdravotnický materiál“). Hodnocení VZ bude probíhat elektronickou aukcí v systému Proebiz.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Injekční jehly a injekční stříkačky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – jednorázových injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel (dále také „zboží“) na dobu 2 roky, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
ALBUMIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.5 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Zdravotnická záchranná služba hl. m. Prahy
Jednorázové dýchací hadice k plicním ventilátorům   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové kupní smlouvy na 4 roky na postupné dodávky jednorázových dýchacích hadic s pacientským ventilem, které se používají ve spojení s automatickým transportním ventilátorem pro dodání dýchacího plynu pacientovi přes dýchací masku nebo intubační rourku. Souhrnné uveřejnění za III. Q 2019.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Biluminální endobronchiální kanyly s optikou II   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky, a to po dobu 48 měsíců jsou postupné dodávky biluminálních endobronchiálních kanyl s optikou.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Univerzita Karlova, 1. lékařská fakulta
Rámcové dohody na dodávky spotřebního laboratorního materiálu   
Stručný popis: Toto oznámení se týká zakázek zadaných na základě Rámcové dohody za 3. čtvrtletí r. 2019 (poslední). Předmětem veřejné zakázky jsou postupné dodávky spotřebního laboratorního materiálu – laboratorního vybavení pro projekt NPU II „BIOCEV – FAR" a projekty OP VVV (reg. č. CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634,CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001674, CZ.02.1.01/0.0/0.0/15_013/0001775 nebo případně jiná reg. č.) a projekty financované z evropských strukturálních fondů (dále jen „projekty“) dle konkrétních požadavků Zadavatele, jejichž bližší specifikace je uvedena v zadávací dokumentaci a její Příloze č. 8 a v Příloze č. 1 Rámcové dohody vztahující se ke každé jednotlivé části veřejné zakázky. Předmět plnění veřejné zakázky pro každou část (4 části) veřejné zakázky bude realizován na základě Rámcové dohody uzavřené s jedním dodavatelem průběžně po dobu 2 let trvání Rámcové dohody.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Klatovská nemocnice, a.s.
Dodávka diagnostických reagencií vč. zápůjčky analyzátoru pro OKL Klatovské nemocnice, a.s. (2.vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatických analyzátorů pro provádění předmětných vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 18 měsíců. Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část A (Hematologie) Část B (Močová linka) Část C (Koagulace) Část D (Elektroforéza)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Drát zaváděcí EMERALD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu - drát zaváděcí EMERALD.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Klatovská nemocnice, a.s.
Dodávka diagnostických reagencií vč. zápůjčky analyzátoru pro OKL Klatovské nemocnice, a.s. (2.vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatických analyzátorů pro provádění předmětných vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 18 měsíců. Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část A (Hematologie) Část B (Močová linka) Část C (Koagulace) Část D (Elektroforéza)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Klatovská nemocnice, a.s.
Dodávka diagnostických reagencií vč. zápůjčky analyzátoru pro OKL Klatovské nemocnice, a.s. (2.vyhlášení)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostických reagencií včetně spotřebního materiálu dle metod a dílčích objednávek zadavatele a zápůjčky a instalace plně automatických analyzátorů pro provádění předmětných vyšetření se zahrnutím všech požadovaných a souvisejících nákladů spojených s plněním této veřejné zakázky. Smlouvy budou uzavřeny na dobu 18 měsíců. Veřejná zakázka je dělena na 4 části: Část A (Hematologie) Část B (Močová linka) Část C (Koagulace) Část D (Elektroforéza)
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Masarykova univerzita
Dodávky kitů a sekvenačních kazet pro detekci fúzních genů a metylačního profilování provedené metodou sekvenování nové generace - rámcová dohoda 2019 až 2022   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek kitů pro metylační profilování, kitů pro detekci fúzních genů provedené metodou sekvenování nové generace a dodávky sekvenačních kazet pro detekci fúzních genů a metylačního profilování provedené metodou sekvenování nové generace, podrobně specifikovanou v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ, jelikož předmět veřejné zakázky může být splněn pouze určitým dodavatelem, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a současně je nezbytné použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu ochrany výhradních práv.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Masarykova univerzita
Dodávky sekvenačních kazet pro mutační analýzu provedenou metodou sekvenování nové generace - rámcová dohoda 2018 až 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je zajištění dodávek sekvenačních kazet pro mutační analýzu provedenou metodou sekvenování nové generace, podrobně specifikovanou v technických podmínkách zadavatele a provedených za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 63 odst. 3 písm. b) a c) ZZVZ, jelikož může být splněna pouze určitým dodavatelem, a to společností GeneTiCA s.r.o., Tymiánová 619/14, Kolovraty, 103 00 Praha 10, IČ: 25609378, neboť z technických důvodů neexistuje hospodářská soutěž a současně je nezbytné použít jednací řízení bez uveřejnění z důvodu ochrany výhradních práv. Dle uvedeného odůvodnění bude zadavatel zadávat tuto veřejnou zakázku v jednacímu řízení bez uveřejnění, tj. dle § 67 ZZVZ a zadávací řízení bude vedeno pouze s tímto dodavatelem. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a dodavatelem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie