Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 129 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu III. Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy část 2 Hydrofilní obinadla pletená   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Dodávky jednorázového oblečení, čepic a ústenek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 9 části. Účastník je oprávněn podat nabídku na jednu část, více částí nebo všechny části veřejné zakázky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Rouškovací sety pro ortopedii   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových, sterilních, zákaznických setů pro zarouškování pacientů na operačním sále Ortopedické kliniky.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Hepariny 2019   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
KAZETY Sterrad 100NX pro sterilizační zařízení sterilizačních sáčků a rolí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kazet Sterrad 100NX vč. obalového materiál pro zdravotnické pomůcky (ploché sáčky a role), které se používají na oddělení centrální sterilizace FN Ostrava. Kazety Sterrad 100NX jsou nedílnou součástí Systému Sterrad 100NX, který umožňuje expresní čtyřiadvacetiminutovou povrchovou sterilizaci nejcitlivějších lékařských nástrojů, pevných teleskopů, dobíjecích baterií apod. Ploché sáčky a role jsou určeny jako obalový materiál pro zdravotnické pomůcky do nízkoteplotní sterilizace (peroxid vodíku, plyny EO a FO nebo radiační záření) ve zdravotnických zařízeních.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvaz. materiálu III Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy část 4 Kohez. obinadla   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
Rouškovací sety pro I. interní kliniku - kardiologickou   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky jednorázových, sterilních, zákaznických setů pro zarouškování pacientů na operačním sále I. interní kliniky kardiologické. Jedná se o průběžné dodávky po dobu neurčitou, dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu I. Gázový materiál a výrobky z netkané textilie část 4: Komprese z gázy sterilní   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek gázového materiálu a výrobků z netkané textilie
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu III. Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 5 Tubulární obvazy   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka obvazového materiálu III. Obvazy, obinadla a antitrombotické punčochy: část 6 Podkladová vata   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek obvazů, obinadel a antitrombotických punčoch
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Diagnostika pro stanovení proteinů v biologickém materiálu - ÚIA - 2019   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro stanovení imunoglobulinů a jiných proteinů v biologickém materiálu (séru, plazmě, exudátu) v rozsahu a specifikaci dle bodu 2.4. ZD. Spotřebním materiálem se pro účely této veřejné zakázky rozumí veškeré diagnostické sety, reagencie, systémové roztoky a jiné přípravky sloužící k analýze vzorků, ke kalibraci, kontrole, čištění a nezbytné údržbě přístroje. Součástí plnění zakázky je rovněž bezplatné zapůjčení nového plně automatického analyzátoru a příslušenství pro zpracování nabízených reagencií s odpovídajícím výkonem.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice Horní Beřkovice
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sběrné vaky, drenáže a soupravy   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu - sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Středočeského kraje a.s.
Dodávka inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek do oblastních nemocnic Středočeského kraje na základě dílčích objednávek po dobu 48 měsíců. Podrobná specifikace inkontinenčních kalhotek pro dospělé a podložek je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace. Předpokládané množství uváděné v příloze č. 1 zadávací dokumentace, je pouze orientační - stanovené na základě předpokládaného odběru za 4 roky, přičemž rozsah dodávek, je stanoven pouze pro účely hodnocení nabídek. Jednotlivé dodávky budou realizovány jakožto součin dodavatelem stanovených jednotkových cen jednotlivých výrobků uvedených v rámcové smlouvě a množství výrobků dle aktuálních potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka jednorázových operačních setů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky předmětu plnění pro Krajskou zdravotní, a.s., v rozsahu a v souladu s touto zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Plzeň
Injekční stříkačky a jehly 2019 II   
Stručný popis: Předmětem zakázky jsou pravidelné dodávky stříkaček na odběr arteriální krve s obsahem suchého elektrolyticky vyváženého heparinu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie