Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 174 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro ASK pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu pro artroskopie (ASK) pro Kliniku dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
DODÁVKA ŠICÍHO MATERIÁLU PRO ODDĚLENÍ CHIRURGIE V NEMOCNICI NA HOMOLCE   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek chirurgického šicího materiálu pro oddělení chirurgie na základě objednávek zadavatele, blíže specifikovaných v technické specifikaci zakázky, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
DODÁVKY ZAVADĚČŮ A VODIČŮ PRO ODDĚLENÍ KARDIOLOGIE NNH   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek zavaděčů a vodičů pro oddělení kardiologie, blíže specifikovaných v technické specifikaci zakázky, a to po dobu trvání smlouvy od dne nabytí její účinnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
3. Pouzdra zaváděcí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky zaváděcích pouzder pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Ostrava
DODÁVKY OPERAČNÍCH SETŮ – zavedení dynamického nákupního systému   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je zavedení dynamického nákupního systému ("DNS") pro zadávání veřejných zakázek v DNS na dodávky operačních setů pro jednotlivé kliniky FN Ostrava. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál k zajištění žilního vstupu   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu (dále také „zboží“) k zajištění žilního vstupu po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Olomouc
5. Mikrokatétry   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky mikrokatétrů pro Fakultní nemocnici Olomouc.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
Rámcová dohoda na dodávky stentů pro oddělení RDG Nemocnice Na Homolce   
Stručný popis: Předmětem všech částí veřejné zakázky je zajištění opakovaných dodávek stentů pro oddělení RDG Nemocnice Na Homolce (dále jen „stenty“) a to na základě průběžných dílčích objednávek po dobu 48 kalendářních měsíců.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Nemocnice Na Homolce
DODÁVKY BALÓNKOVÝCH KATETRŮ PRO ODDĚLENÍ RDG NEMOCNICE NA HOMOLCE II.   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek spotřebního materiálu - balónkových katetrů pro oddělení Radiodiagnostiky v sídle zadavatele, a to po dobu trvání rámcové dohody ode dne nabytí její účinnosti.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka periferních žilních kanyl II   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky periferních žilních kanyl pro Krajskou zdravotní, a.s. v rozsahu a v souladu se zadávací dokumentací, a to po dobu 24 měsíců ode dne účinnosti rámcové dohody. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž proškolení a instruktáž zdravotnického personálu. Předmětem plnění je dále i předání všech potřebných dokladů vztahujících se k dodávanému zboží v českém jazyce ke každé jednotlivé dodávce (zejména prohlášení o shodě, návodu na použití, příbalového letáku, a to vždy včetně poskytnutí aktuální verze elektronicky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Institut klinické a experimentální medicíny
Reagencie a spotřební materiál pro IHC barvení včetně výpůjčky přístroje   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění dodávek veškerého spotřebního materiálu pro automatické imunohistochemické barvení s podmínkou bezplatného zapůjčení 1 přístroje - analyzátoru pro automatické barvení, včetně náhradního zdroje UPS (se sortimentem a požadavky podle specifikace v Příloze č. 4 a č. 9 ZP) na dobu 5 let za podmínek uvedených v ZP v čl. 2. 4. Zadavatel požaduje přístroj zcela nový, nikoli demo, repasovaný nebo jakkoliv již dříve použitý a s nejaktuálnějším vybavením SW. Jedná se o postupné dodávky veškerého spotřebního materiálu, reagencií/diagnostických souprav, systémových roztoků a navazujícího spotřebního materiálu pro automatické imunohistochemické barvení při zpracování biopsií v imunohistochemické laboratoři.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Rukavice vyšetřovací nitrilové   
Stručný popis: Předmětem VZ jsou průběžné dodávky vyšetřovacích nitrilových rukavic dle aktuálních potřeb zadavatele. Průběžné dodávky zboží budou uskutečňovány na základě dílčích objednávek po dobu tří let ode dne nabytí účinnosti smlouvy. VZ je rozdělena na 3 části: část I. Rukavice vyšetřovací nitrilové bez pudru, část II. Rukavice vyšetřovací nitrilové zesílené bez pudru a část III. Rukavice vyšetřovací nitrilové celozdrsněné bez pudru.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Psychiatrická nemocnice v Opavě
Nákup speciálního zdravotnického materiálu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Zajištění dodávek speciálního zdravotnického materiálu (dále jen SZM) pro Psychiatrickou nemocnici v Opavě na dobu 24 měsíců s distribucí na jednotlivé stanice 1x měsíčně, se zajištěním rozvozu dle objednaného materiálu na jednotlivé stanice.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Institut klinické a experimentální medicíny
Dodávky SZM - Intervenční radiologie III.   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky, resp. jejích jednotlivých částí, jsou opakované dodávky speciálního zdravotnického materiálu ve smyslu ustanovení § 2 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a to cévních pouzder, balónkových katetrů a cévních stentů, potřebných k léčbě pacientů na pracovištích zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Fakultní nemocnice Brno
Spotřební materiál pro Centrální sterilizaci   
Stručný popis: Předmětem zadávacího řízení v každé části je uzavření rámcové dohody týkající se jednotlivých veřejných zakázek na opakující se plnění - dodávka spotřebního materiálu (dále také „zboží“) pro Centrální sterrilizaci, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno po dobu 4 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie