Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 37 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1.pol. 2020" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″ Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″ Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″ Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka hydraulické manipulační ruky podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Blatné s.r.o.
Pořízení nákladního automobilu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
Nákup podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t – 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Vysokozdvižný vozík terénní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Vysokozdvižného vozíku terénního včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
VAPOS, spol. s r.o.
Dodávka skladovacích systémů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě. Detailní technická specifikace je uvedena v ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Plzeň
Modernizace výtahové technologie (4x výtah stávající) FN Plzeň – Lochotín (pavilon ambulance střed)   
Stručný popis: Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, včetně ovládání, dopravy, montáže a zprovoznění dle požadavků zadavatele vyplývajících ze zadávacích podmínek a to řádně, bez vad a nedodělků. Požadované činnosti budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované panem Ing. Karlem Walterem, Sportovní 500, 330 33 Město Touškov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hlavní město Praha
Rekonstrukce výtahu Transporta v budově Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího výtahu a jejím účelem měla být modernizace a obnova bezvadného technického stavu všech jeho funkčních součástí a zvýšení estetické úrovně veškerých pohledových ploch kabin, šachty a nástupních míst. Veškeré informace týkající se veřejné zakázky, byly podrobně uvedeny v technické zprávě pro zadání veřejné zakázky, která tvořila přílohu č. 3 a) zadávací dokumentace, vč. slepého soupisu prací, který tvořil přílohu 3b) zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: dodávka hydraulické manipulační ruky
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Výměna dvou osobních výtahů a jednoho evakuačního na SOŠ a SOU Česká Lípa IV.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka tří výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla - v objektu E – Střední školy a Středního odborného učiliště Česká Lípa, ul. 28. října 2707. Objekt má 9 nadzemních podlaží a jedno podlaží podzemní. Poslední nadzemní podlaží je (10.NP), není podlažím užitným ale technickým. Pod 1.PP je technický prostor pro vedení instalací. Nové výtahy budou umístěny do stávajících výtahových šachet. Pro evakuační výtah je nutno provést doplnění náhradního zdroje – dieselagregátu (DA). Tento náhradní zdroj bude umístěn v 1. PP a to hned u evakuačního výtahu. Nový el. kabel bude natažen ze stávající el. rozvodny. Oba nové osobní výtahy budou s min. nosností 535 kg (7 osob) budou DUPLEX typu: elektrický trakční lanový nebo pásový výtah s bezpřevodovým strojem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih
VZ 56.19 Výměna osobního výtahu 1000 kg a výtahu 400 kg v bytovém domě Mňukova 24, Ostrava-Zábřeh   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je: uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace, následná realizace díla a zajištění servisní služby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ČR - Ministerstvo vnitra, generální ředitelství Hasičského záchranného sboru
SOZ – Vysokozdvižné vozíky motorové   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů motorových vysokozdvižných vozíků. Podrobné technické podmínky jsou uvedeny v příloze č. 1 – Technická specifikace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“) Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie