Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 32 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
EKOR, s.r.o.
Dodávka svozového vozidla - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Třídění odpadů - ODPADY PÍSEK s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro třídění/dotřiďování odpadů - PAPÍR, PLAST.Technologické vybavení se skládá z: 1) kontejner (1 ks) 2) nakladač (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů 3) Vysokozdvižný vozík (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020 je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 8 částí Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1 Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2 Část 3 Veřejné zakázky nazvaná DP3 Část 4 Veřejné zakázky nazvaná DP4 Část 5 Veřejné zakázky nazvaná DP5 Část 6 Veřejné zakázky nazvaná DP6 Část 7 Veřejné zakázky nazvaná DP7 Část 8 Veřejné zakázky nazvaná DP8 Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ekoka s.r.o.
Technologie pro třídění odpadů - ekoka s.r.o. - II. - část 1 a 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie pro třídění/dotřídění odpadů - technologická linka je složena z dílčích technologií pro samotné třídění, manipulaci s odpady, pro shromažďování a pro zmenšení objemu odpadů. Jedná se o opakované zadávací řízení na části veřejné zakázky „Technologie pro třídění odpadů - ekoka s.r.o. - II.“, které byla zrušeny rozhodnutím zadavatele dne 17. 12. 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
RE-ZONE s.r.o.
Technologie pro recyklaci odpadů – RE-ZONE s.r.o   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění materiálového využití odpadů = recyklaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TSMB s.r.o.
Dodávka vozidla na svoz odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technická univerzita v Liberci
214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výroba, doprava a montáž ocelové nosné konstrukce pro portálový stroj
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky bylo dodání hydraulické manipulační ruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Oprava výtahů č. 1, 60 a 61   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna výtahů č. 60, č. 61 a č.1 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Domov důchodců Jablonecké Paseky – kompletní výměna pěti výtahů II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla v objektu Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14 466 02 Jablonec nad Nisou 2.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka odvozních souprav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci. Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem k integraci a jejich pořízení není předmětem plnění této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a montáž systému, jeho zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie