Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 30 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technická univerzita v Liberci
214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výroba, doprava a montáž ocelové nosné konstrukce pro portálový stroj
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky bylo dodání hydraulické manipulační ruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Oprava výtahů č. 1, 60 a 61   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna výtahů č. 60, č. 61 a č.1 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Domov důchodců Jablonecké Paseky – kompletní výměna pěti výtahů II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla v objektu Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14 466 02 Jablonec nad Nisou 2.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka odvozních souprav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0   
Stručný popis: Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu výstupního reportu o správnosti a funkčnosti výrobku. Součástí dodávky je rovněž kompletní technická dokumentace díla specifikovaná v zadávací dokumentaci. Dodavatel musí v rámci plnění díla integrovat a předvést v produkčním chodu celý kompletní systém včetně všech komponentních subsystémů, přičemž robotický subsystém a subsystém řízení a vizualizace budou dodavateli poskytnuty zadavatelem k integraci a jejich pořízení není předmětem plnění této veřejné zakázky. Součástí předmětu plnění je rovněž doprava do místa plnění, instalace a montáž systému, jeho zprovoznění, ověření funkčnosti a zaškolení obsluhy v rozsahu minimálně 40 hodin.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Dodávka nákladního komunálního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup nového nepoužitého nákladního komunálního vozidla do 3,5 t vybaveného hákovým nosičem kontejnerů s hydraulickým pohonným systémem dle specifikace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, včetně 2 kusů kontejnerů na stavební suť. Vozidlo bude využíváno celoročně zejména na přepravu stavebního materiálu, pracovních strojů a zimní údržbu města.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Vysokozdvižné vozíky pro AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení: -14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen "vozík") čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol. -12 ks čelních terénních vozíků motorových se sedící obsluhou. -2 ks malých čtyřkolových vozíků se sedící obsluhou a 5 ks středních čelních vozíků se sedící obsluhou (dále též „zboží“). Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: Předmětem VZ byla dodávka vysokozdvižného vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Letiště Praha, a. s.
Výměna odesílacích a vážících dopravníků na Check-In T1   
Stručný popis: V rámci akce proběhne výměna 16 ks sestav vážících a vyčkávacích dopravníků na odbavovacím ostrovu č. 1 v Terminálu 1. Dopravníky jsou zabudovány v kompletech odbavovacích odletových přepážek. Součástí díla bude provedení nové datové a napájecí kabeláže vč. úprav zdrojových zařízení a kabeláže pro samoobslužná odbavovací zařízení a dále úpravy SW a doplnění HW komponent. Zhotovitel vypracuje před zahájením díla prováděcí dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
JATKA VERNER, s.r.o.
JATKA VERNER, s.r.o. – úprava odpadů – dodávka techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulátoru, homokinetizéru a vysokozdvižného vozíku, a to za podmínek stanovených v kupních smlouvách a jejich přílohách č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Seč
Rozšíření a zdokonalení systému třídění a sběru odpadů v Seči   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení následující techniky pro systém třídění a sběru odpadů: 1) aktivní kontejnerová nástavba s hydraulickým nakládacím jeřábem a valníkovou korbou 2) traktorový návěs s jeřábovým nosičem kontejnerů 3) traktorový čelní nakladač 4) paketovací lis na papír a plasty 5) 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 9 m3/ks 6) 6 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO o objemu min. 9 m3/ks 7) 17 ks kontejnerů na BIO o objemu cca 1100 l/ks 8) 28 ks kontejnerů na plast o objemu cca 1100 l/ks 9) 25 ks kontejnerů na papír o objemu cca 1100 l/ks 10) 12 ks kontejnerů na sklo o objemu cca 1,1 m3/ks 11) 100 ks nádob na BIO o objemu cca 240 l/ks 12) 26 ks násob na kovy o objemu cca 240 l/ks
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie