Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 36 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Obec Radim
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Sittardia s.r.o.
Dodávka manipulačního vozíku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Automobilový jeřáb N3   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilového jeřábu kategorie N3 včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Venkovní výtah pro bezbariérový přístup v areálu školy Francouzská 101, Brno II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, konkrétně vybudování venkovního výtahu včetně souvisejících prací, provedení příslušných zkoušek, revizí a dodání příslušných dokladů a certifikátů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rekonstrukce výtahů na koleji Volha - rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících výtahů na koleji Volha VŠCHT Praha dle soupisu dodávek a technické specifikace, obsažené v příloze č. 3 této Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO, státní podnik
Valník s hydraulickou rukou 4x2 N3   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového nákladního valníkového automobilu N3 s hydraulickou rukou dle požadované specifikace, rok výroby 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. - snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nového stroje - technologie na snížení energetické náročnosti - teleskopický manipulátor (a nakladač).
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
NÁKUP POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks komunálního vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ČEZ Distribuce, a. s.
Dodávky dieselových a elektrických vysokzdvižných vozíků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dieselových a elektrických vysokozdvižných vozíků (dále jen „VZV“) včetně poskytování servisních služeb (full servis) a služeb monitoringu VZV. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Domov důchodců Jablonecké Paseky – kompletní výměna pěti výtahů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž a likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla. Při realizaci kompletní výměny technologie výtahů dojde k demontáži stávajících zařízení a k možné úpravě šachet a strojoven pro konkrétní dodávku nových výtahů. Dispoziční řešení výtahů se nemění, je zachován počet stanic a požadovaných vstupů. Stávající lůžkové výtahy budou vyměněny za výtahy lůžkové pro invalidy, v provedení výtahů evakuačních. K těmto výtahům řeší projektová dokumentace (viz příloha č. 5 ZD) náhradní zdroj elektřiny.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hlavní město Praha
Oprava výtahu na kolektoru C1 – jáma J20   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadavatelem požadovaného plnění veřejné zakázky je vybudování výtahu na kolektoru C1 – jáma J20 včetně projekčních prací, servisu a dalšího souvisejícího plnění. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statutární město Kladfno
Modernizace hydraulického pohonu orchestřiště - Městské divadlo Kladno II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce (modernizace) hydraulického pohonu a systému řízení orchestřiště. Předmětem plnění bude zhotovení nových hydraulických rozvodů, včetně nových bezpečnostních prvků, demontáž všech stávajících hydraulických válců, které budou ve zkušebně prohlédnuty, proměřeny a bude vyměněno veškeré těsnivo a příp. vadné díly, zrušení stávající aretace nůžkových zvedačů a nahrazení systémem rýglu s elektropohonem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie