Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 38 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Česká pošta, s.p.
Dopravníky ruliček mincí   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávky dopravníků ruliček mincí dle technické specifikace včetně záručního servisu. Rámcová dohoda bude uzavřena na období 48 měsíců nebo vyčerpání finančního limitu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Královské Vinohrady
FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) formou výměny v letech 2019 – 2020 včetně zajištění servisu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (dále jen „výtahy“), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) k zadávací dokumentaci. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2019 – 2020 v souladu s přílohou č. 2 k zadávací dokumentaci a v termínech podle harmonogramu uvedeném v příloze č. 3 k zadávací dokumentaci, přičemž montáž dodaných výtahů bude provedena formou výměny za stávající zdvihací zařízení v souladu s projektovou dokumentací. Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je také zajištění pravidelného a komplexního servisu po dobu 5 let dle specifikace a pravidel uvedených v příloze č. 4a a 4b k zadávací dokumentaci. Pravidelný servis výtahů bude zajišťován za účelem jejich udržování v technickém stavu, bezpečnosti a provozuschopnosti.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
České vysoké učení technické v Praze Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Nosná konstrukce - manipulátor pro kalorimetr PSD   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je výroba a dodávka manipulátoru s nosnou konstrukcí pro kalorimetr SPD. Zařízení slouží k manipulaci s kalorimetrem a jeho stavení do potřebných poloh pro měření a kalibraci aparatury. Bližší požadavky na předmět plněni jsou uvedeny v příloze č. 5 a č. 6 Výzvy k podání nabídek.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Radim
Technologická linka pro třídění primárně separovaného odpadu   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové technologické linky pro třídění primárně separovaného odpadu v areálu stávající skládky. Součástí plnění vedle zhotovení a dodávky linky (strojů, zařízení, systémů a dalších věcí tvořících technologii vč. příslušenství) je i doprava na místo montáže, montáž, zpracování projektové dokumentace skutečného provedení linky, účast při zkušebním provozu a další činnosti vymezené touto zadávací dokumentací a jejími přílohami. Předmět plnění veřejné zakázky bude realizován podle požadavků zadavatele v souladu s platnými právními předpisy, technickými normami, smlouvou o dílo a dle závazných a doporučených předpisů a metod.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Sittardia s.r.o.
Dodávka manipulačního vozíku   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Nový osobní výtah v pavilonu "D"   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce a dodávky zařízení v rozsahu potřebném pro vybudování nového osobního výtahu umístěného na venkovní straně pavilonu „D“ budovy dětského oddělení v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Automobilový jeřáb N3   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka automobilového jeřábu kategorie N3 včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace
Venkovní výtah pro bezbariérový přístup v areálu školy Francouzská 101, Brno II.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, konkrétně vybudování venkovního výtahu včetně souvisejících prací, provedení příslušných zkoušek, revizí a dodání příslušných dokladů a certifikátů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Rekonstrukce výtahů na koleji Volha - rok 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem této veřejné zakázky je rekonstrukce 2 stávajících výtahů na koleji Volha VŠCHT Praha dle soupisu dodávek a technické specifikace, obsažené v příloze č. 3 této Zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO, státní podnik
Valník s hydraulickou rukou 4x2 N3   
Stručný popis: Předmětem plnění je dodávka 1 ks továrně nového nákladního valníkového automobilu N3 s hydraulickou rukou dle požadované specifikace, rok výroby 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o.
Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. - snížení energetické náročnosti   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nového stroje - technologie na snížení energetické náročnosti - teleskopický manipulátor (a nakladač).
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
NÁKUP POPELÁŘSKÉHO VOZIDLA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks komunálního vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Krajská zdravotní, a.s.
Dodávka dvou nákladních vozidel N2 pro Krajskou zdravotní, a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka dvou nákladních automobilů kategorie N2 skříňových se zvedacím čelem plnící požadavky zákona 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ČEZ Distribuce, a. s.
Dodávky dieselových a elektrických vysokzdvižných vozíků   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky dieselových a elektrických vysokozdvižných vozíků (dále jen „VZV“) včetně poskytování servisních služeb (full servis) a služeb monitoringu VZV. Na základě výsledku zadávacího řízení bude uzavřena rámcová dohoda s jedním dodavatelem.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie