Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 31 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Technická univerzita v Liberci
214_Ve_3D STAR_Ocelová nosná konstrukce pro portálový stroj podle zadané dokumentace   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Výroba, doprava a montáž ocelové nosné konstrukce pro portálový stroj
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 1. pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem ,,Dodávka dopravních pásů 1.pol. 2020" je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s § 35 ZZVZ, rozdělena na 3 části: Část 1 Veřejné zakázky nazvaná „DP1″ Část 2 Veřejné zakázky nazvaná „DP2″ Část 3 Veřejné zakázky nazvaná „DP3″ Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Severočeské doly a.s.
Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020   
Stručný popis: Předmětem Veřejné zakázky s názvem Dodávka dopravních pásů 2.pol. 2020 je uzavření Smlouvy, jejímž předmětem je závazek vybraného účastníka dodat Zadavateli Zboží, tj. dopravní pásy pro provoz Zadavatele. Veřejná zakázka je v souladu s paragrafem 35 ZZVZ, rozdělena na 8 částí Část 1 Veřejné zakázky nazvaná DP1 Část 2 Veřejné zakázky nazvaná DP2 Část 3 Veřejné zakázky nazvaná DP3 Část 4 Veřejné zakázky nazvaná DP4 Část 5 Veřejné zakázky nazvaná DP5 Část 6 Veřejné zakázky nazvaná DP6 Část 7 Veřejné zakázky nazvaná DP7 Část 8 Veřejné zakázky nazvaná DP8 Přesné vymezení Předmětu Veřejné zakázky a ostatní požadavky na jeho provedení včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů jsou detailně specifikovány v Oznámení o zahájení zadávacího řízení a v Zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Kralupy nad Vltavou
Dodávka nákladního komunálního vozidla   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je nákup nového nepoužitého nákladního komunálního vozidla do 3,5 t vybaveného hákovým nosičem kontejnerů s hydraulickým pohonným systémem dle specifikace, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace, včetně 2 kusů kontejnerů na stavební suť. Vozidlo bude využíváno celoročně zejména na přepravu stavebního materiálu, pracovních strojů a zimní údržbu města.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Dodávka odvozních souprav   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
VAPOS, spol. s r.o.
Dodávka skladovacích systémů   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka 2 kusů skladovacích systémů, konkrétně se jedná o vertikální skladovací systémy používané ke skladování, vychystávání a k výrobě. Detailní technická specifikace je uvedena v ZD.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
EKOR, s.r.o.
Dodávka svozového vozidla - 2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TSMB s.r.o.
Dodávka vozidla na svoz odpadů   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks vozidla na svoz odpadů.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Liberecký kraj
Domov důchodců Jablonecké Paseky – kompletní výměna pěti výtahů II   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka pěti výtahů, jejich instalace a montáž, demontáž, likvidace původních výtahů a s tím související stavební práce a dále zhotovení realizační dokumentace provádění díla v objektu Domov důchodců Jablonecké Paseky, příspěvková organizace, Vítězslava Nezvala 87/14 466 02 Jablonec nad Nisou 2.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Žatec
Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Veřejná zakázka je rozdělena na části ve smyslu § 35 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění: Část 1. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – evakuační výtah Poliklinika“ (dále jen „část 1.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka evakuačního výtahu do Polikliniky Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu a nezbytných stavebních úpravách dle projektové dokumentace. Část 2. – „Evakuační výtahy, Nemocnice Žatec – lůžkový evakuační výtah Porodnice“ (dále jen „část 2.“). Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka lůžkového evakuačního výtahu do Porodnice Nemocnice Žatec, která spočívá především v demontáži původního výtahu, dodávce a montáži nového evakuačního výtahu, nezbytných stavebních úpravách a vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění povolení stavby.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
JATKA VERNER, s.r.o.
JATKA VERNER, s.r.o. – úprava odpadů – dodávka techniky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulátoru, homokinetizéru a vysokozdvižného vozíku, a to za podmínek stanovených v kupních smlouvách a jejich přílohách č. 1 (viz příloha č. 3 zadávací dokumentace).
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Manipulační technika pro Speciální síly AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení 2 ks systémových elektrických vysokozdvižných vozíků určených speciálně pro úzké uličky (o rozměru 2,2 m) s otočnými vidlemi, 2 ks elektrických čtyřkolových vysokozdvižných vozíků, 2 ks elektrických ručně vedených nízkozdvižných vozíků a 1 ks nůžkové vysokozdvižné manipulační plošiny - dále jen „zboží“. Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Plzeň
Modernizace výtahové technologie (4x výtah stávající) FN Plzeň – Lochotín (pavilon ambulance střed)   
Stručný popis: Modernizace stávajících čtyř výtahů (14,17 – velké osobní výtahy a 15,16 – lůžkové výtahy) za vchodem „F“ v areálu Fakultní nemocnice Plzeň - Lochotín (pavilon ambulance střed) spočívající v kompletní demontáži stávajících výtahových technologií a jejich likvidaci, provedení nezbytných stavebních úprav a v dodávce a montáži nových technologií, včetně ovládání, dopravy, montáže a zprovoznění dle požadavků zadavatele vyplývajících ze zadávacích podmínek a to řádně, bez vad a nedodělků. Požadované činnosti budou prováděny v rozsahu projektové dokumentace zpracované panem Ing. Karlem Walterem, Sportovní 500, 330 33 Město Touškov.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
TESPRA Hodonín, s.r.o.
Nákup podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění je dodávka 1 ks podvozku s hákovým jednoramenným nakladačem kontejnerů o nosnosti 20 t – 1 ks.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie