Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 30 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem dodávky bylo dodání hydraulické manipulační ruky.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
„Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení“ Hydraulická manipulační ruka   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávané podlimitní VZ je dodávka hydraulické manipulační ruky podle Technické specifikace, která tvoří nedílnou Přílohu návrhu Kupní smlouvy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Bergasto s.r.o.
Zařízení na úpravu odpadu Bergasto – technické vybavení   
Stručný popis: Předmětem VZ byla dodávka vysokozdvižného vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
DIAMO,státní podnik odštěpný závod GEAM
Vysokozdvižný vozík terénní   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka Vysokozdvižného vozíku terénního včetně dopravy.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Ministerstvo obrany
Vysokozdvižné vozíky pro AČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je pořízení: -14 ks čelních motorových vysokozdvižných vozíků (dále jen "vozík") čtyřkolových se sedící obsluhou, 2 ks akumulátorových vozíků čtyřkolových se sedící obsluhou a volantovým řízením a 1 ks akumulátorového vozíku ručně vedeného se zdvihem ramen kol. -12 ks čelních terénních vozíků motorových se sedící obsluhou. -2 ks malých čtyřkolových vozíků se sedící obsluhou a 5 ks středních čelních vozíků se sedící obsluhou (dále též „zboží“). Zboží je specifikováno v příloze č. 1a) až 1c) této ZD - Dodavatelem deklarované údaje. Podrobnosti týkající se předmětu plnění a veškeré podmínky plnění jsou obsaženy v kupní smlouvě, která tvoří přílohu č. 2a) až 2c) této ZD. VZ je rozdělena na tři samostatné části v souladu s ustanovením § 35 zákona.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Letiště Praha, a. s.
Výměna odesílacích a vážících dopravníků na Check-In T1   
Stručný popis: V rámci akce proběhne výměna 16 ks sestav vážících a vyčkávacích dopravníků na odbavovacím ostrovu č. 1 v Terminálu 1. Dopravníky jsou zabudovány v kompletech odbavovacích odletových přepážek. Součástí díla bude provedení nové datové a napájecí kabeláže vč. úprav zdrojových zařízení a kabeláže pro samoobslužná odbavovací zařízení a dále úpravy SW a doplnění HW komponent. Zhotovitel vypracuje před zahájením díla prováděcí dokumentaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ODPADY PÍSEK s.r.o.
Třídění odpadů - ODPADY PÍSEK s.r.o.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologického vybavení pro třídění/dotřiďování odpadů - PAPÍR, PLAST.Technologické vybavení se skládá z: 1) kontejner (1 ks) 2) nakladač (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů 3) Vysokozdvižný vozík (1 ks) pro manipulaci s přijatým odpadem v místě třídění odpadů
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
ekoka s.r.o.
Technologie pro třídění odpadů - ekoka s.r.o. - II. - část 1 a 3   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie pro třídění/dotřídění odpadů - technologická linka je složena z dílčích technologií pro samotné třídění, manipulaci s odpady, pro shromažďování a pro zmenšení objemu odpadů. Jedná se o opakované zadávací řízení na části veřejné zakázky „Technologie pro třídění odpadů - ekoka s.r.o. - II.“, které byla zrušeny rozhodnutím zadavatele dne 17. 12. 2019.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
RE-ZONE s.r.o.
Technologie pro recyklaci odpadů – RE-ZONE s.r.o   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka technologie pro zajištění materiálového využití odpadů = recyklaci.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Lesy města Brna, a.s.
Souprava pro odvoz dříví - 2020   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové soupravy pro odvoz dříví. Soupravu pro odvoz dříví tvoří nákladní automobil, teleskopický návěs a hydraulický jeřáb s drapákem. Bližší technická specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Kladno, Dubská
SOŠ a SOU, Kladno, Dubská – bezbariérové úpravy   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je realizace bezbariérových úprav včetně dodávky pojízdné plošiny a výtahu. Stavba je členěna na stavební objekty: SO 1 Venkovní rampa, SO 2 Přeložka dveří DO 0.12 + Rampa pro imobilní a SO 3 Vnitřní výtah. Součástí předmětu veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce související s dodávkou výtahu. Podrobné informace k předmětu veřejné zakázky obsahuje Projektová dokumentace, která tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace a výkaz výměr, který tvoří Přílohu č. 2 zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Město Seč
Rozšíření a zdokonalení systému třídění a sběru odpadů v Seči   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je pořízení následující techniky pro systém třídění a sběru odpadů: 1) aktivní kontejnerová nástavba s hydraulickým nakládacím jeřábem a valníkovou korbou 2) traktorový návěs s jeřábovým nosičem kontejnerů 3) traktorový čelní nakladač 4) paketovací lis na papír a plasty 5) 4 ks velkoobjemových kontejnerů o objemu min. 9 m3/ks 6) 6 ks velkoobjemových kontejnerů na BIO o objemu min. 9 m3/ks 7) 17 ks kontejnerů na BIO o objemu cca 1100 l/ks 8) 28 ks kontejnerů na plast o objemu cca 1100 l/ks 9) 25 ks kontejnerů na papír o objemu cca 1100 l/ks 10) 12 ks kontejnerů na sklo o objemu cca 1,1 m3/ks 11) 100 ks nádob na BIO o objemu cca 240 l/ks 12) 26 ks násob na kovy o objemu cca 240 l/ks
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Hlavní město Praha
Rekonstrukce výtahu Transporta v budově Městské knihovny v Praze   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího výtahu a jejím účelem měla být modernizace a obnova bezvadného technického stavu všech jeho funkčních součástí a zvýšení estetické úrovně veškerých pohledových ploch kabin, šachty a nástupních míst. Veškeré informace týkající se veřejné zakázky, byly podrobně uvedeny v technické zprávě pro zadání veřejné zakázky, která tvořila přílohu č. 3 a) zadávací dokumentace, vč. slepého soupisu prací, který tvořil přílohu 3b) zadávací dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Technické služby města Blatné s.r.o.
Pořízení nákladního automobilu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks nákladního automobilu.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Fakultní nemocnice Olomouc
Oprava výtahů č. 1, 60 a 61   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka a výměna výtahů č. 60, č. 61 a č.1 v areálu FNOL včetně vyhotovení projektové dokumentace.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie