Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 113 z 13 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem této zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel řady 753.7 a s vyhrazenou změnu závazku – dle § 100 odst. 1 ZZVZ – uvedenou v kap. 3.2.9 Zadávací dokumentace do hnacích drážních vozidel řady 753.6, specifikovaných v příloze č. 6 zadávací dokumentace - Přehled Lokomotiv určených k vybavení mobilní částí ETCS a Seznam změn schváleného stavu pro každou jednotlivou Lokomotivu.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
RegioJet a.s.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do 9 elektrických lokomotiv řady 162   
Stručný popis: Předmětem zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level 2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do 9 hnacích drážních vozidel řady 162. Podrobný popis předěmtu zakázky je uveden v zadávací dokumentaci.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
Městský dopravní podnik Opava, a.s.
Dodávka trolejbusů v roce 2020   
Stručný popis: Dodávka celkem 5 ks plně nízkopodlažních trolejbusů pro městskou hromadnou přepravu osob
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Systém pro měření spotřeby trakční energie v hnacích vozidlech II   
Stručný popis: Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je dodávka nových 110 kusů měřících skříní pro drážní elektrická hnací vozidla typu Unibody s modulárním konektorem (dále jen „EHV“), včetně antény (Sencity Rail Antenna SWA 0859/360/4/0/DFRX30_2), konektorů a propojovací kabeláže v délce 30 m na jednu měřicí skříň (Radox RF 142).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů   
Stručný popis: Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 12 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení. Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Statutární město Teplice
Dodávka 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 kusů nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a délkou mezi 11,5 a 12,5 metru. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru   
Stručný popis: Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických parametrů pojezdové a přívodní kolejnice. Součástí dodávky je taktéž vytvoření a dodání Informačního systému diagnostiky a měření, a to pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru včetně teoretického a praktického výcviku pracovníků, veškerého HW a SW vybavení a 24 měsíční záruky. Blíže viz ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
České dráhy, a.s.
Pronájem 3 ks motorových jednotek   
Stručný popis: Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
ČD Cargo, a.s.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 742, 750 a 753.7 ČD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 111, 130, 230 a 240 ČD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
ČD Cargo, a.s.
Dodávka a instalace mobilní části ETCS do vybraných hnacích vozidel řady 363.5 ČD Cargo, a.s.   
Stručný popis: Předmětem Zakázky je provedení díla spočívajícího v komplexní dodávce a instalaci mobilní části zabezpečovacího systému ETCS aplikační úrovně 2 (Level2), která bude vyhovovat základní normě 3 (Baseline 3) (dále jen „Zařízení“) do hnacích drážních vozidel Zadavatele (dále jen „Lokomotivy“), specifikovaných v přílohách Zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Časti železničných alebo električkových...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie