Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 110 z 10 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Dopravní podnik města Brna, a.s.
Dodávka až 60 ks nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem v letech 2020-2022   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka až 60 ks dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem. Všechny trolejbusy musí mít technické vlastnosti stanovené v technické specifikaci uvedené v příloze č. 1 ZD – Soupis požadavků na dodávku dvounápravových nízkopodlažních trolejbusů s alternativním pohonem.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
MĚSTSKÁ DOPRAVA Mariánské Lázně s.r.o.
Pořízení bezemisních drážních vozidel ve společnosti Městská doprava Mariánské Lázně s.r.o.   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 8 ks nových, nerepasovaných a nepoužitých nízkopodlažních parciálních trolejbusů. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Kupní smlouva (příloha č.1 Zadávací dokumentace) a Technická specifikace dodávaných trolejbusů (příloha č.2 Zadávací dokumentace).
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik Ostrava a.s.
Dodávka až 12 ks parciálních trolejbusů   
Stručný popis: Předmětem sektorové veřejné zakázky je dodávka až 12 kusů nových jednočlánkových trolejbusů v nízkopodlažní úpravě s pohonem na elektrickou energii z trakčního vedení a elektrickou energii uloženou v trakčních akumulátorech pro využití pro provoz bez připojení na trolejové vedení. Bližší specifikace plnění je uvedena v příloze č. 1 zadávací dokumentace, která je její nedílnou přílohou.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Statutární město Teplice
Dodávka 5 ks nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka 5 kusů nízkopodlažních dvounápravových trolejbusů s alternativním pohonem a délkou mezi 11,5 a 12,5 metru. Bližší specifikace požadavků zadavatele na provedení dodávaných trolejbusů je uvedena v technické specifikaci, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Nákup defektoskopického vozu pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru   
Stručný popis: Předmětem plnění sektorové veřejné zakázky je dodání a uvedení do provozu diagnostického defektoskopického vozu, pracujícího s kombinovaným ultrazvukovým systémem pro detekci vad kolejnic a kontrolním systémem na bázi vířivých proudů, dále vybaveného videosystémem pro monitoring vady „head check“ a doplněného o systém měření geometrických parametrů pojezdové a přívodní kolejnice. Součástí dodávky je taktéž vytvoření a dodání Informačního systému diagnostiky a měření, a to pro diagnostiku poruch kolejového svršku v metru včetně teoretického a praktického výcviku pracovníků, veškerého HW a SW vybavení a 24 měsíční záruky. Blíže viz ZD.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
České dráhy, a.s.
Pronájem 3 ks motorových jednotek   
Stručný popis: Pronájem 3 ks motorových jednotek dle technické specifikace, uvedené v zadávací dokumentaci včetně provádění údržby jednotek v době nájmu dle údržbového řádu jednotek a to za podmínek stanovených zadávací dokumentací, zejména přílohou č. 1 ZD – závazného vzoru smlouvy.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Ekologická veřejná doprava v Jihlavě - trolejbusy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 3 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky. Dodané trolejbusy musí být identické (včetně všech součástí). Ke dni dodání musí být trolejbusy schváleny příslušným správním orgánem na základě právních předpisů platných na území České republiky, které upravují podmínky provozu trolejbusu na trolejbusové dráže s trakčním jmenovitým napětím 600 V DC. Vše dále viz zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik města Jihlavy, a.s.
Parciální trolejbusy v Jihlavě   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 7 ks nových dvounápravových nízkopodlažních třídveřových parciálních trolejbusů určených pro provoz v městské hromadné dopravě osob. Nízkopodlažním vozidlem se rozumí vozidlo, které splňuje podmínku nízkopodlažnosti v rozsahu 100% plochy pro cestující a dále všechny ostatní podmínky a definice dle směrnice EHK č. 107. Zadavatel požaduje, aby účastníkem zadávacího řízení nabízený předmět veřejné zakázky ke dni dodání zadavateli splňoval všechny zákonné podmínky pro provoz na pozemních komunikacích obecně a dále v městské hromadné dopravě osob platné na území České republiky. Dodané trolejbusy musí být identické (včetně všech součástí). Ke dni dodání musí být trolejbusy schváleny příslušným správním orgánem na základě právních předpisů platných na území České republiky, které upravují podmínky provozu trolejbusu na trolejbusové dráže s trakčním jmenovitým napětím 600 V DC. Vše dále viz zadávací dokumentace.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
Dopravní podnik města Olomouce, a.s.
Modernizace 1 kusu tramvaje T3 pro DPMO, a.s.   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu jednoho kusu modernizované částečně nízkopodlažní jednočlánkové tramvaje jednosměrné s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňující technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace modernizované tramvaje T3“ a v článku 13.3. těchto Zadávacích podmínek; provedení souvisejících činností;individuální a komplexní vyzkoušení, zaškolení obsluhy a uvedení dodané modernizované tramvaje T3 (vč. veškerého jejího dodaného příslušenství) do plného provozu;provádění záručního servisu dodané modernizované tramvaje T3 (vč. veškerého jejího dodaného příslušenství) v rozsahu SMLOUVOU sjednaném a to po celou dobu trvání 36 měsíční záruční doby;provádění pozáručního servisu dodané modernizované tramvaje T3 (vč. veškerého jejího dodaného příslušenství) v rozsahu SERVISNÍ SMLOUVOU sjednaném a to po celou dobu 17 let zbývající životnosti dodané tramvaje.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Pořízení 2 ks nízkopodlažních tramvají   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových plně nízkopodlažních tramvají splňujících ke dni jejich dodání zadavateli veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské a příměstské hromadné dopravě osob stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, a současně způsobilé k okamžitému uvedení do provozu bez jakýchkoliv dodatečných technických či jiných úprav.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Železničné a električkové lokomotívy a vozňový...  >  Železničný a električkový vozňový park
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie