Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 276 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Město Valašské Meziříčí
Stavební úpravy a zlepšení stávající infrastruktury - Základní škola Valašské Meziříčí, Šafaříkova 726   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování výtahu, který bude součástí bezbariérového přístupu do budovy ZŠ Šafaříkova. Výtah, výtahová šachta bude přistavena k severní obvodové stěně staré hlavní budovy ZŠ. Navrhovaný výtah bude bez strojovny, přívod elektrické energie pro pohon výtahu bude přiveden do 3.NP budovy ke vstupním dveřím výtahové šachty. Předmětem plnění je rovněž rekonstrukce sociálního zařízení - vybudování záchodu pro TP dle vyhlášky č. 398/2009 o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, vše dle zpracované projektové dokumentace. Součástí projektu jsou i sadové úpravy, aby do areálu nádvoří základní školy bylo doplněno maximální množství zeleně (stromů, keřů a trvalek).
Stavebné práce
Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace
OBNOVA POVRCHŮ VOZOVEK SILNIC II. A III. TŘÍDY VE ZLÍNSKÉM KRAJI V LETECH 2019 - 20   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd na území Zlínského kraje, která spočívá v osazení přechodného dopravního značení, provedení spojovacího postřiku a položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu. Součástí předmětu jednotlivých veřejných zakázek je provedení doplňujících prací spočívajících v odstranění porušeného povrchu komunikace frézováním, vyrovnání nivelety vozovky živičnými vrstvami, výškové úpravy rámů dešťových vpustí a kanalizačních poklopů, nebo sanace trhlin pružnou zálivkou, provedení zkoušek (dle TKP).
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Střední škola - Centrum odborné přípravy technické Kroměříž
Inovace laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář – dodávka vybavení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka vybavení laboratoří oboru elektrotechnika a elektrikář. Dodávkou vybavení ke 1 ks pákových nůžek, 13 ks dílenských otočných židlí, 2 ks dílenských stolů, 4 ks dílenských skříní, 1 ks stolní vrtačky, 1 ks zámečnického svěráku, 1 ks dílenského svěráku pod vrtačku (příruční) dle zadavatelem požadované technické specifikace.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Zlínský kraj
Zdravotnická záchranná služba ZK – vzdělávací a výcvikové středisko Zlín – dodávka a montáž interiéru   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem VZ je dodávka a montáž interiéru pro Zdravotnickou záchrannou službu ZK. Zadavatel rozdělil veřejnou zakázku na 3 části. Části veřejné zakázky tvoří: Část 1 – Dodávka nábytku a zařízení interiéru Část 2 – Dodávka IT techniky (PC a elektro vybavení) Část 3 – Dodávka kamerového systému Předmětem části 1 veřejné zakázky je dodávka nábytku a dalších zařizovacích předmětů. Předmětem části 2 veřejné zakázky je dodávka výpočetní techniky včetně softwaru a elektro vybavení. Předmětem části 3 veřejné zakázky je dodávka a instalace kamerového systému pro simulátor. Další specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Zariadenie interiéru
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky pro gastrointestinální trakt - PENTASA   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.2 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre výživovú sústavu a látkovú premenu
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky NOREPINEFRIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.3 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Liečivá pre krv, krvotvorné orgány a srdcovocievny...
Technické služby Holešov, s.r.o.
Rozšíření třídící linky (dodávka manipulačního vozíku)   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je dodávka manipulačního vozíku.
Priemyselné mechanizmy  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia a ich časti  >  Zdvižné a manipulačné zariadenia
Obec Dolní Bečva
Prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je prodloužení splaškové kanalizace v obci Dolní Bečva.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe diaľkových potrubných...
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Dodání sanitních vozidel DNR a nákladního vozidla pro KNTB a.s.   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky je dodání 2 kusů sanitních vozidel pro přepravu pacientů neodkladné péče (dále jen „sanitní vozidla dopravy raněných a nemocných – DNR) a dodání 1 kusu nákladního vozidla. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části.
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Osobné automobily
Město Rožnov pod Radhoštěm
Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - nábytek   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – nábytek. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části.
Nábytok (vrátane kancelárskeho nábytku),...  >  Nábytok  >  Školský nábytok
Statutární město Zlín
Zajištění kulturního a doprovodného programu na akci Adventní Zlín 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v zajištění kulturního programu, doprovodného programu a souvisejících služeb v rámci akce Adventní Zlín 2019 na náměstí Míru ve Zlíně.
Podnikateľské služby: právo, marketing,...  >  Rôzne obchodné služby a súvisiace služby  >  Organizovanie výstav, veľtrhov a kongresov
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – ART GALLERY – Tiskárny pro účely galerijního provozu IV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka tiskáren včetně spotřebního zboží pro účely galerijního provozu pořizovaných pro potřeby projektu ART GALLERY UTB ve Zlíně realizovaného Fakultou multimediálních komunikací Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, OP VVV reg. č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002460, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Město Rožnov pod Radhoštěm
Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm - konektivita   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na Modernizace infrastruktury základního školství v Rožnově pod Radhoštěm – konektivita. Veřejná zakázka je rozdělena na tři samostatné části
Služby informačných technológií: konzultácie,...
NAMI-Tech s.r.o.
Správa ukládání souborů a jejich sdílení   
Stručný popis: Předmětem zakázky je dodávka datového uložiště a PC sítě. Datové uložiště bude využíváno pro efektivní a centralizovanou správu ukládání souborů výzkumného a vývojového centra. Počítačovou síť budeme instalovat především proto, aby bylo umožněno sdílení zdrojů a přímá komunikace v rámci vývoje. Zdroje zahrnují data, aplikace a periferní zařízení. Periferním zařízením bude např. externí disketová mechanika, tiskárna nebo modem. Přímá komunikace by zahrnovala posílání zpráv, odpovídání na zprávy nebo mail. PC síť by měla splňovat nejpřísnější kritéria z pohledu bezpečnosti. Žadatel vyžaduje použití komponentů stíněné technologie, jež musí nutně splňovat nejpřísnější kritéria na EMC dle evropských norem. Dodávka včetně montáže a instalace.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
město Slavičín
Dodávka elektřiny v rámci sdrzžených služeb dodávky elektřiny na rok 2020 a 2021   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je dodávka elektřiny v rámci sdružených služeb dodávky elektřiny v napěťové hladině nízkého napětí v předpokládaném souhrnném množství 1 901 MWh pro rok 2020 a 2021.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Elektrická energia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie