Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 294 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Jiří Trhlík
POŘÍZENÍ FOTOVOLTAICKÉHO SYSTÉMU S AKUMULACÍ PRO VLASTNÍ SPOTŘEBU PRO FIRMU JIŘÍ TRHLÍK   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nové fotovoltaické elektrárny 19,8 kWp, která bude umístěna na střeše objektu.
Ropné výrobky, palivo, elektrina a ostatné zdroje...  >  Elektrina, vykurovanie, slnečná a jadrová energia  >  Slnečná energia
Městský bytový podnik Karolinka, příspěvková organizace
Dodávka traktoru na údržbu komunikací   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Dodávka nového traktoru určeného pro účely letní i zimní údržby komunikací a dále pro účely provozu v kompostárně zadavatele, kde bude připojen (pomocí kardanovy hřídele) k mobilnímu kompostovacímu vozu. Traktor bude vozidlem homologovaného a technicky způsobilého typu ve smyslu zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích
Prepravné zariadenia a pomocné výrobky na prepravu  >  Motorové vozidlá  >  Ťažkotonážne motorové vozidlá
Obec Šumice
Sociální bydlení v obci Šumice   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Jedná se o výstavby dvou stavebních objektů, kde vznikne 7 bytových jednotek.
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
ALBUMIN   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 4 let. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.5 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik IV   
Stručný popis: 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků po dobu 1 roku. 2. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 - Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.15 - Cenová nabídka.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Obec Kvasice
Rekonstrukce školního hřiště v Kvasicích   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem zakázky je rekonstrukce hřiště v obci Kvasice. Předmětná stavba se nachází v zastavěném území obce Kvasice v těsném sousedství základní školy, na ulici Husova č.p. 642 na pozemku p.č. 1335/4 katastrální území Kvasice v části, kde se v současné době nachází stávající školní hřiště. Stavba slouží jako školní hřiště a i nadále bude sloužit k stejnému účelu. Členění stavby je následující: - SO 01: Skok daleký - SO 02: Vrh koulí - SO 03: Hřiště - SO 04: Běžecká dráha
Stavebné práce  >  Práce na kompletnej alebo čiastočnej stavbe a...  >  Stavebné práce na stavbe budov
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
KNTB, a.s. Zlín, - Budova 9 – Hemodialyzační oddělení   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, a to stavební úpravy budovy č. 9 v areálu KNTB, a.s. ve Zlíně pro hemodialyzační oddělení. Stavebními úpravami bude dosaženo takového prostředí, které bude v souladu s hygienickými, bezpečnostními a dalšími legislativními požadavky na pracoviště „Hemodialyzační oddělení“. V současnosti se v objektu nachází lůžkové oddělení Gerontologického centra. Objekt bude sloužit jako provizorní hemodialyzační oddělení v době rekonstrukce současného pracoviště v budově 25 a v dalších letech jako detašované pracoviště hemodialýzy pro lehčí pacienty. Na jižní straně fasády vzniknou dveře místo okna – požární únik. V severní části fasády budou rozšířeny stávající venkovní dveře. Na východním křídle fasády budou do niky umístěny nové přípojkové skříně silnoproudých elektroinstalací. Dále stavební úpravy obsahují úpravu kanalizace, doplnění příček, zřízení úpravny vody, bude provedeno nové chlazení a větrání. Veškeré úpravy musí splňovat podmínky dané vy
Stavebné práce
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Traumatologické implantáty   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou opakované průběžné dodávky spotřebního materiálu - traumatologických implantátů (dále také „zboží“) včetně výpůjčky instrumentária po dobu platnosti smlouvy, v rozsahu dle potřeb zadavatele a v souladu s § 132 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 2. Podrobná specifikace a předpokládané množství předmětu veřejné zakázky je uvedena ve formuláři Cenová nabídka (příloha č. 1) 3. Technická specifikace je uvedena v příloze č. této zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Funkčná podpora
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem Denosumabu II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků specifikovaných v názvu veřejné zakázky a v Příloze č. 1, v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v Příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Léčivé přípravky s obsahem Alteplasa II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem Alteplasa v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace je uvedena v příloze č. 1 této zadávací dokumentace (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Injekční jehly a injekční stříkačky   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky zdravotnického spotřebního materiálu – jednorázových injekčních stříkaček a jednorázových injekčních jehel (dále také „zboží“) na dobu 2 roky, v rozsahu dle potřeb zadavatele.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zdravotnícky spotrebný materiál
Krajská nemocnice T. Bati, a. s.
Biologická léčba XIV   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) 1. Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivého přípravku Palivizumab pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Bližší specifikace léčivého přípravku je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace předmětu veřejné zakázky).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Farmaceutické výrobky  >  Všeobecné antiinfekčné látky na systémové...
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Sublimační tiskárna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sublimační tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Univerzitního institutu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Stereolitografická 3D tiskárna   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stereolitografické 3D tiskárny včetně příslušenství, pořizovaná pro potřeby Fakulty aplikované informatiky Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Počítačové zariadenia a spotrebný materiál  >  Zariadenia súvisiace s počítačmi
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
UTB – Rámcová dohoda na papírenské zboží II   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody na dodávky různých druhů kancelářských potřeb (papíry, obálky, zakládací materiál) na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně.
Kancelárske a počítacie stroje, vybavenie a...  >  Kancelárske stroje, vybavenie a spotrebný materiál...  >  Rôzne kancelárske zariadenia a kancelárske potreby
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie