Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 16 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka reklamních předmětů pro potřeby VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů určených pro veškeré marketingové aktivity VZP ČR ve všech krajích ČR v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena do 2 částí, a to následujícím způsobem: 1. část: Drobné reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace) 2. část: Speciální reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka reklamních předmětů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného časového harmonogramu. Při rozvozu bude splněno případné vynesení nebo uložení materiálů až před sklad nebo do skladu zadavatele (bez ohledu na počet dveří či pater), a to bez nutnosti pomoci zaměstnanců zadavatele, balení bude provedeno dle požadavku zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Propagační předměty a tiskoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku propagačních předmětu a tiskovin dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část veřejné zakázky: Reklamní předměty 2. část veřejné zakázky: Propagační tiskoviny. Účastníci mohou svou nabídku podat do kterékoliv části nebo do obou části veřejné zakázky. Bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 4 ZD - technická specifikace.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Hlavní město Praha
Propagační předměty v rámci publicity Operačního programu Praha – pól růstu ČR – 7. část zakázky s názvem „Publicita Operačního programu Praha – pól růstu ČR   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodávka propagačních předmětů souvisejících s publicitou Operačního programu Praha – pól růstu ČR
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
Dodávka volnočasových poukázek FKSP   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy na dodávku víceúčelových volnočasových poukázek pro FKSP, které budou sloužit na zajištění úhrady služeb jako zaměstnanecký benefit pro využití ve volném čase v oblasti kultury, tělovýchovy a sportu. Využití nabízených poukázek bude účastníkem zajištěno u smluvních partnerů, kteří budou nabízet uvedené volnočasové aktivity v jednotlivých provozovnách a zařízeních v rámci Moravskoslezského kraje.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Ministerstvo pro místní rozvoj
Zavedení DNS na "Propagační předměty pro podporu komunikačních aktivit fondů EU"   
Stručný popis: Předmětem plnění je zajištění a dodávka propagačních předmětů, včetně zajištění jejich brandingu potiskem, polepem, opatření výšivkou, gravírováním či ražbou atd. Předmět plnění bude realizován dle požadavků zadavatele specifikovaných v jednotlivých veřejných zakázkách zadávaných v rámci DNS na elektronickém profilu zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Výroba a dodávka reklamních předmětů pro potřeby VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka reklamních předmětů určených pro veškeré marketingové aktivity VZP ČR ve všech krajích ČR v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Veřejná zakázka je souladu s ustanovením § 35 zákona rozdělena do 2 částí, a to následujícím způsobem: 1. část: Drobné reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace) 2. část: Speciální reklamní předměty (blíže viz zadávací dokumentace)
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Masarykova univerzita
Dynamický nákupní systém pro reklamní předměty Masarykovy univerzity 2019   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky reklamních předmětů pro zadavatele a splnění dalších s tím souvisejících závazků. DNS je rozdělen na tři kategorie, které se liší předmětem plnění dílčích veřejných zakázek, které zadavatel plánuje v DNS zadávat. Kategorie A: Standartní reklamní předměty Kategorie B: Reklamní textilie Kategorie C: Udržitelné reklamní předměty
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Propagační předměty a tiskoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku propagačních předmětu a tiskovin dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část veřejné zakázky: Reklamní předměty 2. část veřejné zakázky: Propagační tiskoviny. Účastníci mohou svou nabídku podat do kterékoliv části nebo do obou části veřejné zakázky. Bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 4 ZD - technická specifikace.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Stravovací poukázky a poukázky na regeneraci   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka stravovacích listinných poukázek v nominální hodnotě 100,- Kč/ks a poukázek na regeneraci v nominální hodnotě 100,- Kč/ks od 1.1.2019 po dobu 4 let v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Česká průmyslová zdravotní pojišťovna
Dodávka reklamních předmětů   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávku a rozvoz reklamních předmětů v souladu s aktuálními potřebami zadavatele. Potisky a balení reklamních předmětů budou dle specifikace zadavatele. Reklamní předměty budou zavezeny na předem zadaná rozvozová místa uvedená v čl. 4 zadávací dokumentace dle zadavatelem požadovaného časového harmonogramu. Při rozvozu bude splněno případné vynesení nebo uložení materiálů až před sklad nebo do skladu zadavatele (bez ohledu na počet dveří či pater), a to bez nutnosti pomoci zaměstnanců zadavatele, balení bude provedeno dle požadavku zadavatele.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky
Reklamní předměty pro ZP MV ČR 2019/2020   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění VZ jsou dodávky reklamních a propagačních předmětů pro ředitelství a pracoviště divizí zadavatele včetně označení předmětů logem zadavatele, balení a dopravy na jednotlivá místa plnění. Součástí zadávací dokumentace je modelová varianta, obsahující název předmětu/obrázek, specifikaci předmětu, předpokládané množství v kusech za 1 rok a informaci, zda je požadováno dodání vzorku. Jednotlivé předměty a množství v modelové variantě bude zadavatel čerpat dle svých aktuálních potřeb, může tedy odebrat více i méně kusů a některé předměty nemusí čerpat vůbec.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky
Průkazy pojištěnců VZP ČR   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je výroba a dodávka plastových personalizovaných průkazů pojištěnců VZP ČR (dále též „průkazy“) včetně souvisejících služeb, tj. příprava a předání průkazů k distribuci poskytovateli poštovních služeb, se kterým má VZP ČR uzavřenou smlouvu (dále jen „poskytovatel poštovních služeb“), skartace a ekologická likvidace průkazů, které zadavatel vrátí k likvidaci, a rovněž průkazů, které se vybranému účastníkovi vrátí jako nedoručitelné poštou. Součástí veřejné zakázky je i zasílání informací ve stanoveném datovém rozhraní přes Portál VZP ČR nebo jeho ekvivalent (k tomu viz Příloha č. 3 zadávací dokumentace - Datové rozhraní) o odeslaných průkazech poštou, o nevyrobených a nedoručených průkazech s uvedením důvodu nedoručení.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Chránené tlačoviny
Fyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.
Propagační předměty a tiskoviny   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dodávku propagačních předmětu a tiskovin dle technické specifikace, která je přílohou č. 4 zadávací dokumentace. Veřejná zakázka je rozdělena na dvě části: 1. část veřejné zakázky: Reklamní předměty 2. část veřejné zakázky: Propagační tiskoviny. Účastníci mohou svou nabídku podat do kterékoliv části nebo do obou části veřejné zakázky. Bližší informace viz bod č. 4 ZD a příloha č. 4 ZD - technická specifikace.
Tlačené výrobky a príbuzné produkty  >  Známky a kolky, šekové tlačivá, bankovky,...  >  Obchodno-reklamný materiál, komerčné katalógy a...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie