Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 115 z 56 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce spec.péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem.Most, o.z.-Ultrazvukové přístroje-ČÁST4: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.   
Stručný popis: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy II.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Ultrazvukové přístroje - ČÁST 5: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy III.   
Stručný popis: Diagnostický ultrazvukový přístroj prémiové třídy III.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Monitory a monitorovací stanice - ČÁST 4: Monitory životních funkcí k intenzivním inkubátorům   
Stručný popis: Monitory a monitorovací stanice - ČÁST 4: Monitory životních funkcí k intenzivním inkubátorům
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol - Ultrazvukový přístroj pro rehabilitační kliniku   
Stručný popis: Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka ultrazvukového přístroje pro Kliniku rehabilitace a tělovýchovného lékařství 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice Hradec Králové
FN Hradec Králové – dvě mamografická pracoviště   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je obnova dvou mamografických pracovišť včetně zajištění pozáručního servisu, dodávek spotřebního materiálu a zpětného odběru původního vybavení.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Fakultní nemocnice v Motole
FN Motol – Ultrazvukový diagnostický – echokardiografický přístroj vyšší výkonnostní třídy   
Stručný popis: Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka Ultrazvuk diagnostický – echokardiografický přístroj vyšší výkonnostní třídy pro Kliniku kardiovaskulární chirurgie 2. LF UK a FN Motol, který bude dodán včetně veškerého příslušenství, bez nutností zakoupení dalších komponent.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Zdravotnické přístroje a technika - ČÁST 2: Mobilní RTG přístroj   
Stručný popis: Mobilní RTG přístroj
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Ultrazvukové přístroje   
Stručný popis: Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných revizí, • ověření deklarovaných technických parametrů nabízených přístrojů dle technické specifikace, • instruktáž zdravotnických pracovníků a pracovníka odboru obslužných klinických činností (dále jen „OOKC“) kupujícího (dle § 61 zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů), včetně vystavení protokolu o instruktáži, • předání všech příslušných dokladů, • záruční servis za podmínek uvedených v obligatorním návrhu kupní smlouvy, • likvidace obalového materiálu.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - ČÁST 6: Ultrazvukový přístroj přenosný   
Stručný popis: Ultrazvukový přístroj přenosný
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. a Nemocnice Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - ČÁST 1: Ultrazvukový přístroj střední třídy I.   
Stručný popis: Ultrazvukový přístroj střední třídy I.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Krajská zdravotní, a.s.
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii MNUL, o.z. a Nem. Most, o.z. - Ultrazvukové přístroje - ČÁST 8: Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.   
Stručný popis: Ultrazvukový přístroj pro novorozence II.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Městská nemocnice Ostrava, příspěvková organizace
Dodávka a instalace skiagrafického RTG přístroje včetně pozáručního servisu na dobu 8 let   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace skiagrafického RTG přístroje včetně uzavření servisní smlouvy pro zajištění komplexního pozáručního servisu po dobu 8 let.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni
AMTMI - počítačový tomograf   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodání kompletního nového celotělového CT skeneru včetně příslušenství, instalace zahrnující technologický projekt instalace a popřípadě nezbytné stavební úpravy místa instalace skeneru a zaškolení personálu. Součástí dodávky je také závazek vybraného dodavatele k poskytnutí pozáručního servisu v trvání 10 let po uplynutí záruční doby s garantovanou a neměnnou roční paušální cenou za poskytnutí pozáručního servisu po celou dobu jeho poskytování. Předmět plnění veřejné zakázky je blíže vymezen specifikací předmětu dodávky, která tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace, vzorem Kupní smlouvy, který tvoří přílohu č. 4 a vzorem Servisní smlouvy, který tvoří přílohu č. 5 této zadávací dokumentace. Předmětem plnění veřejné zakázky na dodávky je dodávka, instalace a uvedení do provozu přístroje a jeho záruční a pozáruční servis.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
Masarykův onkologický ústav
Ultrasonograf pro intervenční sonografii v urologii (2. vyhlášení)   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného zařízení pro fúzi multiparametrické MRI a transrektální sonografie prostaty a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace uvedené v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 zadávací dokumentace (vzor kupní smlouvy).
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
OSTRAVSKÁ UNIVERZITA
„ULTRAZVUKOVÝ SKENER DNA“   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Obecné vymezení předmětu veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivního ultrazvukového sensoru pro měření hloubek a identifikaci vlastností dna (Multibeam): Měřící systém pro souběžné měření batymetrie a mapovací systém pro boční skenování dna v mělké vodě. Součásti plnění je dodávka notebook stanice. Všechny periferní snímače; poloha, pohyb, směrování, rychlost, rychlost zvuku ve vodě musí být propojeny přímo s řídící jednotkou přes připojení s krytím IP66. Výstupní signál z jednotky přes Ethernet rozhraní. Systém musí být koncipován pro umístění na malou loď, vodní skútr atd. a musí vyhovovat normě IHO SP-44, speciál. Více v podrobnostech technické specifikace dodávky, která je přílohou č. 1 vzoru kupní smlouvy a součástí zadávací dokumentace.
Zdravotnícke vybavenie, farmaceutický materiál a...  >  Zdravotnícke vybavenie  >  Zobrazovacie zariadenia na zdravotnícke,...
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie