Načítavam
| |
Výsledok vyhľadávania  zobrazujem 14 z 4 obstarávaní
Zoradiť obstarávania podľa Dátumu:    Názvu:   
Zoznam Českých súťaží.
predbežné oznámenie
vyhlásená súťaž
výsledok obstarávania
zrušené obstarávanie
Vložený Názov obstarávania
Statutární město České Budějovice
Domov pro seniory Hvízdal, U Hvízdala 6, České Budějovice - systém EPS v objektu   
Stručný popis: (povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků) Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž systému EPS v objektu „DOMOV PRO SENIORY HVÍZDAL, U Hvízdala 6, České Budějovice“, který je navržen adresovatelným systémem s ústřednou. Ve stávajícím objektu domova pro seniory budou umístěny opticko-kouřové a tlačítkové hlásiče s izolátorem. Hlásiče budou připojeny ve čtrnácti kruhových linkách, tak aby bylo zajištěno napájení signalizačních částí hlásiče (sirén). Ústředna EPS bude instalována v prostoru rozvodny NN v rozvaděči s požární odolností EI 30 DP1 a dvířky EW 15 DP1. Ústředna vyhovuje všem výše uvedeným normám, je určena pro vnitřní prostory objektů s prostředím obyčejným základním dle ČSN 33 2000-51-5. Ústředna FX18 bude zálohována náhradním akumulátorovým zdrojem umístěným uvnitř ústředny. Akumulátorový zdroj je tvořen dvěma plynotěsnými akumulátory 12V/27Ah. Tento náhradní zdroj zabezpečí činnost ústředny EPS min. po dobu 24hod. Provedení síťového přívodu pro ústředny EPS musí být samostatné v průběhu trasy nerozpojite
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČR a dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Elektrická požární signalizace   
Stručný popis: Dodávka a montáž nového systému elektrické požární signalizace na adrese Dlážděná 5 a 7/1003, 110 00 Praha 1 dle Projektové dokumentace vypracované společností FLECK-CS Elektroengineering, spol. s r.o. Součástí plnění veřejné zakázky je rovněž i následný záruční servis systému elektrické požární signalizace, který bude dodavatelem poskytován po dobu tří let od předání a převzetí předmětu plnění veřejné zakázky. Prohlídka místa plnění bude uskutečněna dne 01. 08. 2018 v 09:00 hod. Místem setkání bude vrátnice sídla zadavatele na adrese Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1. Prohlídky místa plnění veřejné zakázky se mohou z organizačních důvodů účastnit nejvýše 2 zástupci každého Dodavatele k tomu oprávnění nebo pověření na základě plné moci. Kontaktní osobou zadavatele pro prohlídku místa plnění je pan Václav Hruška, e-mail: hruska@szdc.cz
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
Česká republika - Ministerstvo vnitra
Rámcová smlouva na zajištění modernizace systému centralizované ochrany objektů   
Stručný popis: Předmětem veřejné zakázky je dodávka jednotného systému centralizované ochrany pro Policii ČR a dodávka a instalace objektových zařízení dle požadavků pověřujících veřejných zadavatelů v letech 2017 až 2020.
Elektrické stroje, prístroje, zariadenia a...  >  Elektrické zariadenia a prístroje  >  Zvukové alebo svetelné signalizačné zariadenia
  

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie