Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu na přeložce I/11 v Hradci Králové. Záměrem stavby je pouze předláždění dopravních ostrůvků, výměna obrub
a výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy
krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní
komunikaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: I/11 Hradec Králové-přeložka 4pruh, oprava silnice

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-015223

Evidenční číslo zakázky: Z2019-015223

Datum uveřejnění ve VVZ: 07.05.2019 2:00:38

Název zadavatele: Ředitelství silnic a dálnic ČR

IČO zadavatele: 65993390
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Ředitelství silnic a dálnic ČR

 IČO: 65993390

 Poštovní adresa: Pouchovská 401

 Obec: Hradec Králové

 PSČ: 50341

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ivana Blehová

 Tel.: +420 495800217

 E-mail: ivana.blehova@rsd.cz

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní adresa: (URL): www.rsd.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tenderarena.cz/profily/RSD

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.tenderarena.cz/profily/RSD

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 www.tenderarena.cz/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 I/11 Hradec Králové-přeložka 4pruh, oprava silnice

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45221100

 Kód NUTS: CZ052

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Hradec Králové

II.1.3)Stručný popis

 Záměrem stavby je úprava stávajícího nevyhovujícího stavebně-technického stavu na přeložce I/11 v Hradci Králové. Záměrem stavby je pouze předláždění dopravních ostrůvků, výměna obrub
a výměna krytových vrstev komunikace, která odstraní aktuální poruchy
krytu a zajistí vyšší jízdní komfort a bezpečnost provozu na pozemní
komunikaci.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 70 600 000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání ve dnech: 98

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 07.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 český jazyk a další jazyk/jazyky: (uveďte prosím)

 slovenský jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 07.06.2019

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

 Místo: ŘSD Správa Hradec Králové, Pouchovská 401, 50341 Hradec Králové

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: Otevírání nabídek je z důvodu umožnění příjmu nabídek pouze v elektronické podobě neveřejné. Otevírání nabídek proběhne v souladu s § 109 ZZVZ. Identifikační údaje účastníků, kteří podali ve lhůtě pro podání nabídek elektronickou nabídku, a údaje z jejich nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným kritériím hodnocení, budou do 2. pracovního dne od konání otevírání nabídek uveřejněny na profilu zad

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 06.05.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/115120

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie