Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Jižní křídlo - oprava fasád a střech

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-040049

Evidenční číslo zakázky: Z2018-040049

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.11.2018 2:00:18

Název zadavatele: Správa Pražského hradu

IČO zadavatele: 49366076
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Správa Pražského hradu

 IČO: 49366076

 Poštovní adresa: Hrad I. nádvoří č.p. 1, Hradčany

 Obec: Praha 1

 PSČ: 11908

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Mgr. Martina Jandová

 Tel.: +420 224372221

 E-mail: martina.jandova@hrad.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.hrad.cz

 Adresa profilu zadavatele: (URL): nen.nipez.cz/profil/SPH

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): nen.nipez.cz/profil/SPH

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 nen.nipez.cz/profil/SPH
 na výše uvedenou adresu

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Jižní křídlo - oprava fasád a střech

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45000000

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: objekt č.p. 1 zvaný Nový královský palác, areál Pražského hradu, Praha

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem této veřejné zakázky je celková oprava vnějšího pláště jižních fasád Jižního křídla Nového královského paláce (objekt č.p. 1) spojená s kompletní výměnou střešní krytiny a s tím spojenou opravou truhlářských, klempířských a všech prvků střech. Dojde také k novému zasklení atria nad Impluviem. Bližší specifikace a rozsah prací je podrobně popsán v Zadávací dokumentaci.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 55000000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Doba trvání v měsících: 24

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 55000000,00

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

 Hodnotící kritéria: Nejnižší nabídková cena

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:05

 Místo: sídlo zadavatele

 Informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: otevírání nabídek je neveřejné, podání nabídek je umožněno výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Otevřené řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:00

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

 Datum: (dd.mm.rrrr): 17.12.2018

 Místní čas: (hh:mm): 09:05

 Místo: sídlo zadavatele

 Další informace o oprávněných osobách a otevírání nabídek: otevírání nabídek je neveřejné, podání nabídek je umožněno výhradně elektronicky prostřednictvím profilu zadavatele

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 prohlídka místa plnění se uskuteční 28.11.2018 v 9,00 hod. Blíže specifikuje Zadávací dokumentace.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 14.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/94648

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie