Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu vozovky a bezpečnostního záchytného systému na Jižní spojce v Praze 10, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému a dále pak obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu. Obnova povrchu sestává z odfrézování 100 mm vrstvy asfaltu a pokládce 60 mm ACL 22 S a 40 mm MA16. Před pokládkou je nutná kontrola podkladních vrstev a jejich případná sanace. V části stavby do centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ02 - Oznámení o zahájení podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-005347

Evidenční číslo zakázky: Z2019-005347

Datum uveřejnění ve VVZ: 13.02.2019 2:00:23

Název zadavatele: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

IČO zadavatele: 03447286
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

 IČO: 03447286

 Poštovní adresa: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1

 Obec: Praha 1

 PSČ: 110 00

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Kateřina Honzátková

 Tel.: +420 257015225

 E-mail: katerina.honzatkova@tsk-praha.cz

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní adresa: (URL): www.tsk-praha.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.tsk-praha.cz/

I.2)Komunikace

 Zadávací dokumentace (nebo její textová část) je neomezeným a přímým dálkovým přístupem, a to bezplatně na: (URL): www.tsk-praha.cz/wps/portal/root/o-spolecnosti/verejne-zakazky-as

 Nabídky nebo žádosti o účast musí být zaslány
 elektronicky na: (URL)
 nen.nipez.cz/Zadavaci_postup/N006-19-V00003607

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Jižní spojka – svodidla, Praha 10, č. akce 1031

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní kód CPV: 45233223

 Kód NUTS: CZ010

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Jižní spojka, úsek od hranice Prahy 4 až po nájezd Průběžná, Praha 10.

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem plnění této veřejné zakázky je obnova povrchu vozovky a bezpečnostního záchytného systému na Jižní spojce v Praze 10, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. Stavba je rozdělena na dvě části, a to dle dotčeného jízdního pásu na SO100.1 – Z CENTRA a SO100.2 – DO CENTRA. V části stavby ve směru z centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému a dále pak obnova povrchu nejvíce zatíženého, tedy pravého jízdního pruhu. Obnova povrchu sestává z odfrézování 100 mm vrstvy asfaltu a pokládce 60 mm ACL 22 S a 40 mm MA16. Před pokládkou je nutná kontrola podkladních vrstev a jejich případná sanace. V části stavby do centra bude provedena obnova bezpečnostního záchytného systému.

II.1.4)Informace o variantách

II.1.5)Informace o vyhrazené veřejné zakázce

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.7)Informace o rámcové smlouvě

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Předpokládaná hodnota v Kč bez DPH: 43430000,00

II.3)Časový rámec
II.3.1)Doba trvání zakázky, rámcové smlouvy či dynamického nákupního systému

 Začátek: (dd.mm.rrrr): 03.06.2019

 Konec: (dd.mm.rrrr): 10.12.2019

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

II.5)Popis části

II.5.1)Název části

II.5.2)Popis části zakázky

II.5.3)Dodatečné CPV a NUTS kódy

II.5.4)Předpokládaná hodnota

II.5.5)Údaj o odlišné době trvání nebo datu zahájení / dokončení

II.5.6)Údaj o hodnotících kritériích

II.5.7)Údaj o lhůtě pro doručení nabídky nebo žádosti o účast

II.5.8)Údaj o podmínkách pro otevírání nabídek

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Užší řízení

III.1.2)Omezení počtu zájemců, kteří budou vyzváni k účasti v zadávacím řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: výše nabídkové ceny bez DPH

 Váha: 80 %

 Kritérium: doba realizace

 Váha: 20 %

III.2.2)Informace o elektronické aukci

 (podrobné informace o elektronické aukci jsou uvedeny
v zadávací dokumentaci)
III.3)Administrativní informace
III.3.1)Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast

 Datum: (dd.mm.rrrr): 06.03.2019

 Místní čas: (hh:mm): 10:15

III.3.2)Jazyk nebo jazyky, ve kterých mohou být podávány nabídky nebo žádosti o účast

 pouze český jazyk

III.3.4)Podmínky pro otevírání nabídek

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

 Zadavatel dále v souladu s § 105 odst. 2 ZZVZ stanoví, že dodavatel je povinen realizovat vlastními kapacitami předmět plnění veřejné zakázky spočívající ve strojní pokládce asfaltových směsí.

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 12.02.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form102/Display/105954

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie