Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejné kanalizační sítě a ČOV v obci Lošany, za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační. Dílčí část tvoří přečerpání v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií. Čistírna odpadních vod pro 400 EO bude umístěna na pozemku 204/8 v blízkosti fotbalového hřiště a Pekelského potoka, který bude sloužit jako recipient vyčištěných odpadních vod. Čistírna je navržena s kompletně zakrytou technologií s nuceným větráním.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Kanalizace a ČOV Lošany

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-040108

Evidenční číslo zakázky: Z2018-040108

Datum uveřejnění ve VVZ: 15.11.2018 2:01:00

Název zadavatele: Obec Lošany

IČO zadavatele: 00235555
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Obec Lošany

 IČO: 00235555

 Poštovní adresa: Lošany 13

 Obec: Kolín

 PSČ: 28002

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Miroslav Jelínek

 Tel.: +420 602251877

 E-mail: ou-losany@volny.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní adresa: (URL): www.losany.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/Obec-Losany_6339/

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Kanalizace a ČOV Lošany

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45232400

 Kód NUTS: CZ020

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Místo plnění veřejné zakázky se nachází na území obcí Lošany a Lošánky ve Středočeském kraji

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je vybudování veřejné kanalizační sítě a ČOV v obci Lošany, za účelem čištění odpadních vod. Stoková síť bude navržena převážně jako gravitační. Dílčí část tvoří přečerpání v lokalitách s nevhodnou geomorfologií či geologií. Čistírna odpadních vod pro 400 EO bude umístěna na pozemku 204/8 v blízkosti fotbalového hřiště a Pekelského potoka, který bude sloužit jako recipient vyčištěných odpadních vod. Čistírna je navržena s kompletně zakrytou technologií s nuceným větráním.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007141

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 48999895,99

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 45952777,31

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejlepší poměr ceny a kvality (dle níže uvedených dílčích kritérií)

 Kritérium: Celková nabídková cena

 Váha: 90

 Kritérium: Zkrácení lhůty pro dokončení

 Váha: 10

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: 1

 Název: Kanalizace a ČOV Lošany

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 13.11.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 4
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ano

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: VPK Suchý s.r.o.

 IČO: 27085201

 Poštovní adresa: Komenského nám. 12

 Obec: Zásmuky

 PSČ: 28144

 Země: CZ

 Tel.: +420 603177855

 E-mail: suchyml@vpksuchy.cz

 Kód NUTS: CZ020

 Internetová adresa: (URL): www.vpksuchy.cz/

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

 Úřední název: OHL ŽS, a.s.

 IČO: 46342796

 Poštovní adresa: Burešova 938/17

 Obec: Brno, Veveří

 PSČ: 602 00

 Země: CZ

 Tel.: +420 541571111

 E-mail: divizecechy@ohlzs.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Internetová adresa: (URL): www.ohlzs.cz

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 45952777,31

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 14.11.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/94716

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie