Vyhlásená súťaž 
Obstarávateľ
Popis zákazky
Predmetom je výber zhotoviteľa diela na výstavbu diela s názvom Kanalizácia obce Čakajovce - II. etapa a odvedenieodpadových vôd na ČOV Nitra.  V súčasnej dobe má obec Čakajovce čiastočne vybudovanú kanalizačnú sieť, z ktorej sú splaškové vody prečerpávanévýtlačným potrubím do verejnej kanalizácie mesta Nitra s následným čistením splaškových odpadových vôd na ČOVNitra. Novonavrhovaná kanalizácia rieši odkanalizovanie zvyšnej časti obce.  Účelom čerpacej stanice je čerpať splašky do úrovne potrebnej k ďalšiemu odtoku.  K tomuto účelu je navrhnutá čerpacia stanica ČS1, ktorá odvádza splaškové odpadové vody z Čakajoviec.  Podrobný popis prác je uvedený v súťažných podkladoch ktorých súčasťou je projektová dokumentácia a výkaz výmer.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie

Pre detailné zobrazenie musíte byť prihlásený.

Zaregistrujte sa na 10 – dňové testovanie zdarma,vyberte si kategórie podľa Vašho zamerania a okamžite získajte nové obchodné príležitosti na Váš e-mail.

 RegistrovaťObstarávanie sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie