Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Povrch je navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2018-044751

Evidenční číslo zakázky: Z2018-044751

Datum uveřejnění ve VVZ: 21.12.2018 2:00:50

Název zadavatele: Statutární město Karlovy Vary

IČO zadavatele: 00254657
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Statutární město Karlovy Vary

 IČO: 00254657

 Poštovní adresa: Moskevská 2035/21

 Obec: Karlovy Vary

 PSČ: 36001

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: JUDr. Václav Krondl

 Tel.: +420 353222283

 E-mail: office@ak-kv.cz

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní adresa: (URL): mmkv.cz/cs

 Adresa profilu zadavatele: (URL): ezak.mmkv.cz/profile_display_2.html

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Stavební práce

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ041

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Karlovy Vary

II.1.3)Stručný popis

 Jde o rekonstrukci místní komunikace, jenž je navržena s výměnou všech konstrukčních vrstev a případnou sanací aktivní zóny zemní pláně. Nový dopravní režim je navržen bez chodníků a ulice bude označena jako obytná zóna. Povrch je navržen jako asfaltový v celé šířce obytné zóny. Podélná parkovací stání jsou uvažována střídavě po obou stranách komunikace. Vymezení parkovacích ploch bude provedeno vodorovným dopravním značením. V místě vjezdu do obytné zóny a výjezdu z ní jsou za účelem zklidnění a usměrnění provozu navrženy vysazené zelené plochy. V místě, kde komunikaci kříží pěší chodecká trasa vedená po veřejně přístupném schodišti, je navržen zpomalovací práh. Kryt zpomalovacího prahu a vozovka v prostoru vysazených zatravněných ploch na vjezdu do obytné zóny je navržena z žulové dlažby do betonového lože. V rámci stavby bude provedena úprava trasy potrubní pošty ve správě Karlovarské krajské nemocnice, a.s. a výstavba opěrné zdi se zajištěním svahu.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ne

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 8127198,00

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 72478614,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Název: Karlovy Vary, Ondříčkova ulice - stavební úpravy místní komunikace

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

 Hlavní CPV kód: 45000000

 Kód NUTS: CZ041

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 19.12.2018

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 6
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 0
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: STRABAG a.s.

 IČO: 60838744

 Poštovní adresa: Na Bělidle 198/21

 Obec: Praha 5

 PSČ: 15000

 Země: CZ

 Tel.: +420 222868111

 E-mail: info.cz@strabag.com

 Kód NUTS: CZ010

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ne

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 72478614,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 20.12.2018


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/99689

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie