Výsledok súťaže 
Obstarávateľ

Popis zákazky
Stručný popis:
(povaha a množství prací, dodávek nebo služeb či uvedení příslušných potřeb a požadavků)Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajícího koberce v celém rozsahu a jeho nahrazení novým v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (ZD). Dodavatel zajistí vystěhování knižního fondu včetně regálů do zástupcem knihovny stanovených prostor.
Na stávající podlahovou krytinu (plovoucí podlaha) bude položen nový koberec s úrovní namáhání 33 dle ČSN EN 685 (veřejný sektor – silné namáhání) a nehořlavou úpravou Bfl. Barva koberce bude obdobná stávající tj. modrá barva, v dětském oddělení bude použita barva upřesněná investorem v rámci vzorkování.
Po odstranění stávajícího koberce, bude položen nový koberec ve čtvercích.
Úplne znenie zákazky, termíny a kontaktné informácie


CZ03 - Oznámení o výsledku podlimitního zadávacího řízení


Název zakázky: Knihovna Liberec - nový koberec do Všeobecné knihovny, Studijní knihovny a Knihovny pro děti a mládež

Stav: Zveřejněno ve VVZ

Evidenční číslo formuláře: F2019-023435

Evidenční číslo zakázky: Z2019-023435

Datum uveřejnění ve VVZ: 11.07.2019 2:02:46

Název zadavatele: Liberecký kraj

IČO zadavatele: 70891508
Oddíl I: Zadavatel

I.1)Název a adresa

 Úřední název: Liberecký kraj

 IČO: 70891508

 Poštovní adresa: U Jezu 642/2a

 Obec: Liberec 2

 PSČ: 461 80

 Země: CZ

 Kontaktní osoba: Ing. Vratislav Ondráček

 Tel.: +420 485226993

 E-mail: vratislav.ondracek@kraj-lbc.cz

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní adresa: (URL): www.kraj-lbc.cz/

 Adresa profilu zadavatele: (URL): www.egordion.cz/nabidkaGORDION/profilLibereckykraj

Oddíl II: Předmět zakázky

II.1)Popis
II.1.1)Název

 Knihovna Liberec - nový koberec do Všeobecné knihovny, Studijní knihovny a Knihovny pro děti a mládež

II.1.2)Druh zakázky a místo provedení stavebních prací, místo dodávky nebo plnění

 Dodávky

 Hlavní CPV kód: 39531000

 Kód NUTS: CZ051

 Hlavní místo dodání nebo plnění: Krajská vědecká knihovna v Liberci, p. o., Rumjancevova 1362/1, 460 01 Liberec

II.1.3)Stručný popis

 Předmětem veřejné zakázky je odstranění stávajícího koberce v celém rozsahu a jeho nahrazení novým v souladu s projektovou dokumentací uvedenou v příloze č. 5 této zadávací dokumentace (ZD). Dodavatel zajistí vystěhování knižního fondu včetně regálů do zástupcem knihovny stanovených prostor.
Na stávající podlahovou krytinu (plovoucí podlaha) bude položen nový koberec s úrovní namáhání 33 dle ČSN EN 685 (veřejný sektor – silné namáhání) a nehořlavou úpravou Bfl. Barva koberce bude obdobná stávající tj. modrá barva, v dětském oddělení bude použita barva upřesněná investorem v rámci vzorkování.
Po odstranění stávajícího koberce, bude položen nový koberec ve čtvercích.

II.1.6)Informace o rámcové smlouvě nebo dynamickém nákupním systému

II.1.8)Informace o financování z prostředků Evropské unie

 Zakázka se vztahuje k projektu a/nebo programu financovanému z prostředků Evropské unie: ano

 (Pokud ano) uveďte registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/16_027/0007244

II.2)Rozsah veřejné zakázky
II.2.1)Celková předpokládaná hodnota

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 3 034 502,30

II.2.2)Konečná hodnota veřejné zakázky

 Cena za jednotku v Kč bez DPH: 1 985 410,00

II.4)Informace o částech
II.4.1)Dělení na části

 Zakázka je rozdělena na části: ne

Oddíl III: Řízení

III.1)Popis
III.1.1)Druh řízení

 Zjednodušené podlimitní řízení

III.2)Hodnotící kritéria
III.2.1)Hodnotící kritéria

 Nejnižší nabídková cena

III.2.2)Informace o elektronické aukci

Oddíl IV: Zadání zakázky

 Zakázka č.: ZZVZ/0034/19

 Název: Knihovna Liberec - nový koberec do Všeobecné knihovny, Studijní knihovny a Knihovny pro děti a mládež

 Zakázka/část je zadaná: ano

IV.1)Informace o nezadání zakázky

IV.2)Popis části
IV.2.1)Popis části zakázky

IV.2.2)Dodatečné CPV a NUTS kódy

IV.3)Zadání zakázky
IV.3.1)Datum uzavření smlouvy

 29.05.2019

IV.3.2)Informace o nabídkách
 Počet obdržených nabídek: 1
 Počet nabídek obdržených elektronickou cestou: 1
 Zakázka byla zadána skupině hospodářských subjektů: ne

IV.3.3)Název a adresa dodavatele, kterému byla zakázka zadána

 Úřední název: H-FLOOR s.r.o.

 IČO: 26948494

 Poštovní adresa: Svitavská 500/7

 Obec: Blansko

 PSČ: 67801

 Země: CZ

 Tel.: +420 773478080

 E-mail: hfloor@email.cz

 Kód NUTS: CZ064

 Dodavatelem je malý či střední podnik: ano

IV.3.4)Údaje o hodnotě zakázky / části

 Konečná hodnota zakázky / části v Kč bez DPH: 1 985 410,00

Oddíl V: Doplňující informace

V.1)Další informace

V.2)Datum odeslání tohoto oznámení

 10.07.2019


Úplne znenie zákazky nájdete na adrese:
https://vestnikverejnychzakazek.cz/Form103/Display/125477

Príloha
Stiahnuť súťaž v PDF


Zákazka sa nachádza v kategórii:

RSS kanál verejné-obstarávanie.sk

Tento web používa na poskytovanie služieb, personalizáciu reklám a analýzu návštevnosti súbory cookie. Používaním tohto webu s tým súhlasíte. Ďalšie informácie